Νέοι κωδικοί υπολογισμού κερδών στο φετινό έντυπο Ε3

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ- ΕΜΜΕΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΝΕΙ Η ΑΑΔΕ

Δημοσίευση: 13 Φεβ 2020 15:12

Ελάχιστες είναι οι αλλαγές στο νέο έντυπο Ε3 για τις δηλώσεις του 2020 (φορολογικό έτος 2019)το οποίο συμπληρώνεται από τους φορολογούμενους που έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Τη νέα μορφή του προβλέπει απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), έχοντας πάντα τη δυνατότητα να προχωρά σε διασταυρώσεις και στοχευμένους ελέγχους με βάση τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σ΄αυτό.
Επί της ουσίας υπάρχουν τρείς αλλαγές:
1. Τροποποιήθηκε το λεκτικό του πίνακα 051 (στο έντυπο 2019 το λεκτικό ήταν «Ελεγχόμενες αλλοδαπές Επιχειρήσεις (ΕΑΕ) για την εφαρμογή του αρθ. 66 του ν. 4172/2013»), καθώς επίσης και τα λεκτικά της πρώτης και της τελευταίας στήλης του συγκεκριμένου πίνακα.
2) Στον πίνακα Δ΄ της δεύτερης σελίδας του εντύπου τροποποιήθηκε η περιγραφή του υποπίνακα Δ10 και απαλείφθηκε η παρένθεση: (Δ'12 + Δ11')
3) Μια προσθήκη στο νέο έντυπο 2020 είναι η αυτή των 8 νέων κωδικών στο τέλος της δεύτερης σελίδας του εντύπου (131, 231, 331, 431, 132, 232, 332, 432) οι οποίοι αφορούν στο ποσοστό μικτού κέρδους επί του κόστους και στο ποσοστό καθαρού κέρδους επί πωλήσεων.
Οι κωδικοί αυτοί θα συμπληρώνονται αυτόματα από το σύστημα TAXISnet μόλις οι λογιστές των φορολογουμένων, κατά την ηλεκτρονική συμπλήρωση του Ε3, θα ολοκληρώνουν την αναγραφή των δεδομένων για τα ακαθάριστα έσοδα και το κόστος πωληθέντων ή παραχθέντων προϊόντων.
Βάσει των ποσοστών αυτών, οι φοροελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ θα επαναπροσδιορίζουν τα ακαθάριστα έσοδα και τα καθαρά εισοδήματα των εμπορικών και παραγωγικών επιχειρήσεων που θα επιλέγουν για φορολογικό έλεγχο, εφαρμόζοντας έμμεσες τεχνικές ελέγχου. Εφόσον από την εφαρμογή των τεχνικών αυτών διαπιστώνουν ότι τα επαναπροσδιοριζόμενα ποσά βρίσκονται σε επίπεδα υψηλότερα των δηλωθέντων, θα επιβάλλουν στους ελεγχόμενους επιχειρηματίες πρόσθετους φόρους εισοδήματος και ΦΠΑ, μαζί με προσαυξήσεις και πρόστιμα.
Κατά τα λοιπά, το έντυπο Ε3 που θα συνοδεύει τις φετινές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των επιχειρήσεων είναι ίδιο με το περσινό ενώ μεταξύ άλλων, και στο φετινό Ε3 θα πρέπει να δηλωθούν αναλυτικά από τους επιχειρηματίες: Οι καταβληθείσες μικτές αποδοχές προς τους εργαζομένους τους, οι καταβληθείσες εργοδοτικές εισφορές, οι πραγματοποιηθείσες παροχές σε είδος (αξία δωρεάν παραχωρηθέντων οχημάτων προς μισθωτούς, δάνεια, δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης μετοχών, παραχώρηση κατοικίας κ.λπ., παροχές σε είδος), τα έξοδα για ενέργεια (ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης, καύσιμα οχημάτων κ.λπ.), τα έξοδα για ύδρευση, τα έξοδα για λογαριασμούς τηλεπικοινωνιών (δαπάνες για σταθερά και κινητά τηλέφωνα, Ιντερνετ κ.λπ.) καθώς και έξοδα για πληρωμές ενοικίων.
Σημειώνεται πως στις περιπτώσεις συζύγων και φυσικών προσώπων που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους, το έντυπο Ε3 υποβάλλεται για καθένα από τους συζύγους/μέλη συμφώνου συμβίωσης όπου αυτό απαιτείται από τα επιμέρους εισοδήματά τους.
Στη σχετική απόφαση της ΑΑΔΕ αποσαφηνίζεται πως σε περίπτωση διακοπής εργασιών και έναρξης εντός του ίδιου φορολογικού έτους, υποβάλλεται μία κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα για όλο το φορολογικό έτος. Η δε κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα υποβάλλεται μία φορά για το σύνολο της επιχείρησης ανεξαρτήτως αριθμού υποκαταστημάτων και κλάδων.
Ο υπόχρεος σε υποβολή κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα συμπληρώνει τους πίνακες εκείνους που τον αφορούν, ενώ οποιαδήποτε μεταβολή που επήλθε στην κατάσταση της επιχείρησης μέσα στο φορολογικό έτος δεν μπορεί να δηλωθεί στο έντυπο Ε3 εάν προηγουμένως δεν έχει δηλωθεί στο Τμήμα Μητρώου και Εγγραφής Φορολογουμένων της αρμόδιας εφορίας.
Προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, η κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα συνυποβάλλεται από τους αποκτώντες εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα για τις ανάγκες λογιστικού προσδιορισμού του αποτελέσματος, ανεξάρτητα της υποχρέωσης της τήρησης κατάλληλων λογιστικών αρχείων (βιβλία και στοιχεία), σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα που προβλέπονται στην ελληνική νομοθεσία.
Για τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το έντυπο Ε3 υποβάλλεται όταν έχουν εισόδημα από επιχειρηματικές συναλλαγές, ενώ στην περίπτωση που έχουν εισόδημα μόνο από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, το έντυπο αυτό υποβάλλεται χωρίς να αναγράφονται ποσά. Σε περίπτωση που τα υπόψη νομικά πρόσωπα αποκτούν έσοδα μη φορολογούμενα, υποβάλλουν το έντυπο Ε3 χωρίς να αναγράφονται ποσά.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Προηγούμενο Επόμενο »

Συνδρομητική Υπηρεσία

διαβάστε την ελευθερία online

Ηλεκτρονικό Αρχείο Εφημερίδας


Σύνδεση Εγγραφή

Πρωτοσέλιδο εφημερίδας

Δείτε όλα τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας

Ψιθυριστά

Ο καιρός στη Λάρισα

Διαφημίσεις

ΕΔΑ ΘΕΣΣ
INTERCOMM FOODS
ELEFTHERIA
Μείνε μαζί μας

Η "Ελευθερία", ήταν από τις πρώτες εφημερίδες που σηματοδότησε την παρουσία της στο Internet, μ' ένα ολοκληρωμένο site.

Facebook Twitter Youtube

 

Θεσσαλικές Επιλογές

 sel ejofyllo karfitsa 1