Προβλήματα χωρίς τέλος με τις μεταβιβάσεις ακινήτων

ΣΕ ΕΠ’ ΑΟΡΙΣΤΟΝ ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ 1η ΙΟΥΝΙΟΥ ΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΟΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ e-ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΝΑΤΙΘΕΝΤΑΙ - ΤΙ ΑΞΙΩΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Δημοσίευση: 22 Μαϊ 2022 21:30

Επ’ αόριστον αποχή από την άσκηση των καθηκόντων τους είναι αποφασισμένοι να κηρύξουν οι συμβολαιογράφοι της Λάρισας και γενικότερα της Θεσσαλίας από την 1η Ιουνίου σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την απόφαση του Κτηματολογίου να καταστεί υποχρεωτική από τις 30 Μαΐου η ηλεκτρονική υποβολή των συμβολαιογραφικών πράξεων («μεταγραφές»).
Οι ενστάσεις των συμβολαιογράφων, που διατυπώθηκαν στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση των μελών Συλλόγου Εφετείου Λάρισας εστιάζονται όχι μόνο στη μη επίλυση σειράς νομικών και τεχνικών προβλημάτων, τα οποία κατά τη γνώμη τους καθιστούν την εφαρμογή του μέτρου απρόσφορη και σε κάθε περίπτωση προβληματική, αλλά και στην «εργαλειοποίηση» του επιστημονικού τους ρόλου, καθώς η Πολιτεία τούς αναθέτει διαρκώς όλο και περισσότερα καθήκοντα, διοικητικού και εισπρακτικού χαρακτήρα, υπό την απειλή της ποινής σε περίπτωση λάθους.


Η αποχή, που θα ενεργοποιηθεί αν η Πολιτεία δεν προχωρήσει στην ικανοποίηση συγκεκριμένων αιτημάτων, αναμένεται να δημιουργήσει προβλήματα στις συναλλαγές, στις μεταβιβάσεις ακινήτων και σε άλλες συμβολαιογραφικές πράξεις που σχετίζονται με τα ακίνητα, σε μια περίοδο όπου η οικονομία έχει τα προβλήματά της και η συγκυρία επιδεινώνει τα ήδη υπάρχοντα...
Να σημειώσουμε πως αποχή από τα καθήκοντά τους κήρυξε και ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσων, με τη διαφορά ότι θα είναι καθορισμένης διάρκειας, μέχρι τις 20.6.2022 δηλαδή, ενώ θα απέχει και από τη διαδικασία των πλειστηριασμών. Αντιθέτως ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Λάρισας, που πέραν του Θεσσαλικών νομών περιλαμβάνει και τους Νομούς Κοζάνης και Γρεβενών, υιοθετεί πιο σκληρή στάση, καθώς αφενός μεν η αποχή θα είναι επ’ αόριστον, αφετέρου δε στη διαδικασία των πλειστηριασμών θα συμμετέχει.
Όπως εξηγεί στην «Ε» ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Δημήτρης Παπαστεργίου «ως δημόσιοι λειτουργοί έχουμε επωμιστεί τελευταία ρυθμίσεις που αντί να λύνουν προβλήματα των συναλλαγών τα επιβαρύνουν, δημιουργώντας προβλήματα στην αγορά ακινήτων και στους συναλλασσόμενους πολίτες. Παρόλο που ως κλάδος είμαστε σύμφωνοι και έχουμε αποδεχθεί απόλυτα τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή, κάνοντας ήδη χρήση των ηλεκτρονικών συστημάτων, μετά λύπης παρατηρούμε ότι ο χρόνος για την ολοκλήρωση μιας συμβολαιογραφικής πράξης αντί να μειωθεί, αυξάνεται συνεχώς. Ειδικότερα, η γραφειοκρατία του Δημοσίου και οι δυσλειτουργίες του, που έχουν επιταθεί λόγω πανδημίας, αλλά και λόγω των συνεχώς αυξανόμενων απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη σύνταξη μεταβιβαστικών συμβολαίων, που θεωρητικά θα έπρεπε να μειωθούν λόγω της ψηφιοποίησης, η μη ύπαρξη κωδικοποιημένης φορολογικής νομοθεσίας σε θέματα ΕΝΦΙΑ και φορολογίας κεφαλαίου, καθιστούν τις συμβολαιογραφικές πράξεις δύσκολες και χρονοβόρες, καθώς το Δημόσιο και οι Εφορίες δεν ανταποκρίνονται σύντομα στα αιτήματα των πολιτών για έγγραφα, φορολογικές, ασφαλιστικές ενημερότητες, βεβαιώσεις ΤΑΠ κ.ά., με αποτέλεσμα να καθυστερούν μεταβιβάσεις, αποδοχές κληρονομιάς και λοιπές πράξεις, για να μην ξεχνάμε βέβαια και την προσφάτως εφαρμοσθείσα ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου με τη σωρεία των απαιτούμενων δικαιολογητικών και το υψηλό κόστος έκδοσής της. Επιπρόσθετα είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι οι μεταγραφές στο Κτηματολόγιο να καταχωρούνται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Πέραν των τεχνικών προβλημάτων που δεν έχουν επιλυθεί, τίθενται και θέματα ασφάλειας των συναλλαγών. Το αποκλειστικό σύστημα ηλεκτρονικής καταχώρισης εγγραπτέωv πράξεων ενέχει κινδύνους για τη συναλλαγή, δημιουργεί, σε περίπτωση απώλειας των τεχνικών μέσων, προβλήματα στην τήρηση της αρχής της χρονικής προτεραιότητας, επάγει σημαντικό επαγγελματικό κίνδυνο και στον συμβολαιογράφο, ιδίως όταν θεσπίζεται για πρώτη φορά και είναι πλήρως αρρύθμιστοι οι όροι της ευθύνης αυτής. Θα πρέπει συνεπώς να δοθεί η δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο να επιλέγει είτε τον ηλεκτρονικό τρόπο είτε τη φυσική παρουσία. Να είναι επιτρεπτό στον πολίτη να επιλέγει τον τρόπο που επιθυμεί, όπως ο νόμος προβλέπει».

ΤΙ ΖΗΤΟΥΝ
Ενημερωτικά στην πρόσφατη έκτακτη Γ.Σ. των μελών του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Λάρισας (ΣΣΕΛ) διαπιστώθηκε η βαθμιαία επιδεινούμενη κατάσταση στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους. Όπως ειπώθηκε «απομακρύνεται με βίαιο τρόπο από τον πραγματικό θεσμικό και επιστημονικό του ρόλο στο κοινωνικό και οικονομικό γίγνεσθαι και μετατρέπεται σε εργαλείο ελέγχου όλων των συναφών με το αντικείμενό του παραμέτρων, κομμάτι του εισπρακτικού μηχανισμού και μάλιστα με τη δαμόκλεια σπάθη της ποινής σε περίπτωση λάθους να επικρέμεται. Οι συμβολαιογράφοι διακηρύσσουμε και επιθυμούμε να καταστεί πέραν πάσης αμφιβολίας σαφές προς κάθε κατεύθυνση ότι δεν είμαστε αντίθετοι στην εξέλιξη. Πρέπει επιτέλους όμως να τεθεί φραγμός στην «εργαλειοποίηση» του συμβολαιογράφου. Γι’ αυτό προτείνουμε και ταυτόχρονα αξιώνουμε:
* Αναφορικά με την εφαρμογή «Myproperty»: Κωδικοποίηση φορολογικής νομοθεσίας, ειδικά σε σχέση με το σύστημα προσδιορισμού αντικειμενικών αξιών, έκδοση εγκυκλίου σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας πρόχειρων αγροτικών και κτηνοτροφικών κτισμάτων (κοτέτσια, αποθήκες, μαντριά κ.λπ.), δημιουργία helpdesk και chat για άμεση επίλυση προβλημάτων, υποχρέωση ανάρτησης συμβολαίων στο τέλος του επόμενου ημερολογιακού μήνα και επιτάχυνση διεκπεραίωσης υποθέσεων στις ΔΟΥ, καθώς σήμερα παρατηρείται υπερβολική καθυστέρηση.
* Αναφορικά με τις υποχρεώσεις προς το Κτηματολόγιο: Εκπαίδευση διά ζώσης, όπως προβλέπεται και στο υπογραφέν μνημόνιο συνεργασίας, δυνατότητα υποβολής των συμβολαιογραφικών πράξεων και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σταδιακή υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής των συμβολαίων, αφού πρώτα ολοκληρωθεί η εκπαίδευση των συμβολαιογράφων, ήτοι από 01η/07/2021 των χαριστικών δικαιοπραξιών και των πράξεων αποδοχής κληρονομίας και από 1η/11/2021 των δικαιοπραξιών εξ επαχθούς αιτίας, προκειμένου να υπάρξει ο αναγκαίος χρόνος εξοικείωσης και υποβολής παρατηρήσεων. Ενημέρωση του πολίτη με sms ή με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για την πληρωμή των δικαιωμάτων του κτηματολογίου, διεύρυνση ωραρίου ηλεκτρονικής υποβολής συμβολαίων και Helpdesk που θα βοηθά στην άμεση επίλυση των προβλημάτων.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
Τέλος, για να διατηρηθεί ο θεσμικός, επιστημονικός και κοινωνικός ρόλος στις απαιτήσεις της εποχής, οι συμβολαιογράφοι θεωρούν αναγκαίο η Πολιτεία να προβεί σε συγκεκριμένες παροχές, όπως επιχορήγηση για την υποδομή ηλεκτρονικού εξοπλισμού των γραφείων, καθορισμό αμοιβής για τις επιπλέον εργασίες που τους έχουν ανατεθεί, φορολογικές διευκολύνσεις με τη δυνατότητα ανοίγματος από ακατάσχετου λογαριασμού, κατάργηση μεγαροσήμου στις συμβολαιογραφικές πράξεις κ.ά.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΟΥΛΗΣ

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Προηγούμενο Επόμενο »

Συνδρομητική Υπηρεσία

διαβάστε την ελευθερία online

Ηλεκτρονικό Αρχείο Εφημερίδας


Σύνδεση Εγγραφή

Πρωτοσέλιδο εφημερίδας

Δείτε όλα τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας

Ψιθυριστά

Ο καιρός στη Λάρισα

Διαφημίσεις

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 2022
INTERCOMM FOODS
DHMOS TEMPON 10-6-22
Μείνε μαζί μας
Η ΠΟΡΝΗ ΑΠΟ ΠΑΝΩ 2022(ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ)

Η "Ελευθερία", ήταν από τις πρώτες εφημερίδες που σηματοδότησε την παρουσία της στο Internet, μ' ένα ολοκληρωμένο site.

Facebook Twitter Youtube

 

Θεσσαλικές Επιλογές

 sel ejofyllo karfitsa 1