Προσωπικά δεδομένα

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του eleftheria.gr διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού Δικαίου ( Ν. 2472 / 1997, Π.δ. 207 / 1998. Π.δ. 79 / 2000 και αρ. 8 Ν. 2819 / 2000 ), όσο και του Ευρωπαικού Δικαίου ( Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ ).

Το eleftheria.grσυλλέγει προσωπικά δεδομένα σε τρεις και μόνο περιπτώσεις μέσω της υποβολής φορμών από τον επισκέπτη, προκειμένου να εγγραφεί σε υπηρεσίες του eleftheria.gr. Ακολουθούν οι φόρμες συλλογής στοιχείων καθώς και τα πεδία που αυτές έχουν.

Φόρμα εγγραφής στο ενημερωτικό δελτίο

Φόρμα εγγραφής στη συνδρομητική υπηρεσία πρόσβασης στο ηλεκτρονικό αρχείο της εφημερίδας (pdf)

Στην ίδια φόρμα ο επισκέπτης μπορεί εφόσον το επιθυμεί να συμπληρώσει τα ακόλουθα πεδία

Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους ( με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές ), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Το eleftheria.gr διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών του.

Επιπλέον, στην περίπτωση των «δεσμών» προς άλλους δικτυακούς τόπους, το eleftheria.gr δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο χρήστης / επισκέπτης του eleftheria.grέχει τη δυνατότητα αφού επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα και διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του. Ανήλικοι έχουν πρόσβαση στο eleftheria.gr μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους και δεν υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία.