Αγγειοχειρουργική Κλινική Ιατρικής Σχολής Π. Θ.:Πρωτοποριακό έργο με διεθνή αναγνώριση

Δημοσίευση: 03 Ιαν 2017 8:10 | Τελευταία ενημέρωση: 03 Ιαν 2017 8:38

Η Αγγειοχειρουργική Κλινική του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εγκαταστάθηκε και ξεκίνησε τη λειτουργία της στις 9 Μαρτίου 2006 στο Π.Γ.Ν.Λάρισας. Όλη αυτή η περίοδος είναι μία φάση δημιουργικής και εντυπωσιακής ανάπτυξης της Κλινικής από μηδενική βάση, με αποτέλεσμα σήμερα να αποτελεί την πιο παραγωγική και την πλέον αναγνωρίσιμη στο διεθνή χώρο Αγγειοχειρουργική Κλινική της χώρας μας. 

Σήμερα, στην Αγγειοχειρουργική Κλινική υπηρετούν 3 μέλη ΔΕΠ, ο Καθηγητής Α. Γιαννούκας, Διευθυντής της Κλινικής, ο Καθηγητής Μ. Ματσάγκας, ο Λέκτορας Σ. Κούτσιας και Επιμελητές του ΕΣΥ, η Αικ. Δράκου, Επιμελήτρια Α’, ο Ν. Ρούσας, Επιμελητής Β’ και οι Ι. Βασιλόπουλος, Χρ. Καραθάνος και Γ. Κούβελος ως Επικουρικοί Επιμελητές. Επίσης, υπηρετούν 3 Ειδικευόμενοι ιατροί οι Β. Σαλεπτσής, Κ. Σπανός και Α. Αθανασούλας καθώς και 2 μέλη ως υποστηρικτικό προσωπικό ερευνητικού έργου οι Ε. Κλέτσου και Ε. Χατζηνίκου.
Η Αγγειοχειρουργική Κλινική είναι αναγνωρισμένη να χορηγεί πλήρη ειδικότητα και είναι αναγνωρισμένο Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικευμένων Αγγειοχειρουργών στους αγγειακούς υπερήχους, ενώ έχουν αναπτυχθεί 4 Ειδικές Μονάδες: Ενδαγγειακής Χειρουργικής, Αναίμακτης Διαγνωστικής, Αγγειακών Προσπελάσεων και Φλεβικών & Λεμφικών Παθήσεων. Η Κλινική διαθέτει 12 κλίνες, πλήρες οργανωμένο χειρουργείο στο οποίο εκτελούνται όλες οι επεμβάσεις για την αντιμετώπιση των αρτηριακών και φλεβικών παθήσεων καθώς και ειδικό Εργαστήριο Υπερήχων.
Υπό την ευθύνη της Αγγειοχειρουργικής Κλινικής λειτουργεί η Πολυπαραγοντική Ομάδα Αντιμετώπισης Λεμφοιδήματος (ΠΟΑΛ), και αποτελεί μοναδικό κέντρο αντιμετώπισης λεμφοιδήματος πανελλαδικά καθώς και η Πολυπαραγοντική Ομάδα Αντιμετώπισης Φλεβικών Ελκών. Η Πολυπαραγοντική Ομάδα αποτελείται από Αγγειοχειρουργούς, Δερματολόγους, Φυσικοθεραπευτές, Διαιτολόγο, Ψυχολόγο, Κοινωνικό Λειτουργό και Διοικητικό Υπάλληλο.
Η Αγγειοχειρουργική Κλινική εξυπηρετεί τις ανάγκες όλης της Κεντρικής Ελλάδος και έχει συντελέσει στην εξάλειψη της εσωτερικής μετανάστευσης ασθενών προς τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα. Ετησίως εξετάζονται στα τακτικά και έκτακτα ιατρεία πάνω από 5.000 ασθενείς, νοσηλεύονται περίπου 1.000 άτομα και πραγματοποιούνται πάνω από 700 χειρουργικές επεμβάσεις κάθε τύπου.
Στον εκπαιδευτικό τομέα καλύπτει τις ανάγκες της προπτυχιακής εκπαίδευσης των φοιτητών της Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν μαθήματα «Αιμοδυναμική των Αγγειακών Παθήσεων» και «Βασικές Αρχές Αγγειολογίας & Αγγειοχειρουργικής» στο Ζ’ & Η’ εξάμηνο αντιστοίχως, ενώ συμμετέχει στη διδασκαλία των υποχρεωτικών μαθημάτων «Χειρουργική Σημειολογία», «Χειρουργική Ι», «Χειρουργική ΙΙ» και στην εκπαίδευση στη Χειρουργική των 6ετών φοιτητών. Επίσης, υπάρχει ετήσιο μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους Ειδικευόμενους Ιατρούς, ενώ το 2015 έγινε και η έναρξη του Διακρατικού Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στους Αγγειακούς Υπερήχους, σε συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικής του Universita degli Studi di Genova της Ιταλίας, που οδηγεί σε απόκτηση τίτλου Μaster. Τέλος, έχουν ολοκληρωθεί 4 διδακτορικές διατριβές και βρίσκονται υπό εξέλιξη άλλες 5.
Στην Αγγειοχειρουργική Κλινική λειτουργεί βιβλιοθήκη με 103 συγγράμματα, επιστημονικά περιοδικά και CDs που αποτελούν δωρεά του κ. Ι. Μαυροφόρου και του Καθηγητή Α. Γιαννούκα προσβάσιμη από φοιτητές, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Π.Γ.Ν. Λάρισας και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Ερευνητικά, υπάρχει πλούσια δραστηριότητα που αποτυπώνεται με τη δημοσίευση 132 επιστημονικών δημοσιεύσεων σε έγκριτα διεθνή περιοδικά με σύστημα κριτών. Έχουν παρουσιαστεί περισσότερες από 150 ανακοινώσεις σε διεθνή και εθνικά συνέδρια, ενώ μέλη της Κλινικής έχουν προσκληθεί ως ομιλητές σε περίπου 80 συνέδρια εθνικής και διεθνούς εμβέλειας. Από τα μέλη της Κλινικής έχουν εκδοθεί 6 συγγράμματα ενώ ο Καθηγητής κ. Α. Γιαννούκας έχει συμμετάσχει σε 5 και ο Καθηγητής κ. Μ. Ματσάγκας σε 3 Επιτροπές Σύνταξης Κατευθυντήριων Οδηγιών. Έχουν εκπονηθεί ή εκπονούνται 11 χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία και με άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου ή άλλα Πανεπιστήμια. Από το 2013 έχει υπογραφεί ειδικό πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Πανεπιστημίου της Γένοβα, της Ιταλίας για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη.
Η Αγγειοχειρουργική Κλινική έχει ανακηρύξει 4 Επίτιμους Διδάκτορες, Andrew Nicolaides στις 26/05/2008, Dimitri P. Mikhailidis στις 14/02/2012, τον Juan-Carlos Parodi στις 01/10/2013 και τον Domenico Palombo στις 21/10/2016 που είναι παγκοσμίως διακεκριμένες προσωπικότητες, η δράση των οποίων έχει συμβάλει στην ανάπτυξη της Αγγειοχειρουργικής τα τελευταία 30 χρόνια.
Στα 10 χρόνια λειτουργίας της Αγγειοχειρουργικής Κλινικής έχουν προσκληθεί ως Επισκέπτες Καθηγητές αναγνωρισμένοι επιστήμονες στο διεθνή χώρο και έχουν παρακολουθήσει τις δραστηριότητες της Κλινικής για 2-3 ημέρες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται: Andrew Nicolaides, Nicos Labropoulos, Frans L. Moll, Dimitri P. Mikhailidis, Domenico Palombo, Juan Carlos Parodi, Wesley S. Moore και Lazar Davidovic και Gabriel Szendro.
Στα πλαίσια της γενικότερης κοινωνικής προσφοράς η Αγγειοχειρουργική Κλινική συμβάλλει στις δραστηριότητες της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας με το πρόγραμμα προληπτικού έλεγχου (screening) για ανεύρυσμα της κοιλιακής αορτής (ΑΚΑ) στον πληθυσμό της Κεντρικής Ελλάδας. Αυτή η δραστηριότητα έχει αναπτυχθεί διαμέσου του προγράμματος εξέτασης των κινητών μονάδων της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας ενώ πέραν αυτού η ίδια δραστηριότητα έχει αναπτυχθεί και στις δομές των ΚΑΠΗ των δήμων Λαρισαίων και Βόλου. Έτσι έχουν μέχρι σήμερα ελεγχθεί περίπου 1800 συμπολίτες μας, ενώ πραγματοποιούνται και ενημερωτικές ομιλίες στον πληθυσμό για διάφορες αγγειακές παθήσεις ώστε να τονιστεί το όφελος του προληπτικού ελέγχου. Επίσης για την ενημέρωση του κοινού έχουν δημιουργηθεί ενημερωτικά φυλλάδια σε απλή κατανοητή γλώσσα.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Προηγούμενο Επόμενο »

Συνδρομητική Υπηρεσία

διαβάστε την ελευθερία online

Ηλεκτρονικό Αρχείο Εφημερίδας


Σύνδεση Εγγραφή

Πρωτοσέλιδο εφημερίδας

Δείτε όλα τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας

Ψιθυριστά

Ο καιρός στη Λάρισα

Διαφημίσεις

ΕΔΑ ΘΕΣΣ
INTERCOMM FOODS
SYNETAIRISTIKH TRAPEZA THESSALIAS
ELEFTHERIA
Μείνε μαζί μας

Η "Ελευθερία", ήταν από τις πρώτες εφημερίδες που σηματοδότησε την παρουσία της στο Internet, μ' ένα ολοκληρωμένο site.

Facebook Twitter Youtube

 

Θεσσαλικές Επιλογές

 sel ejofyllo karfitsa 1