Οι αποδοχές των γιατρών στις ΤΟΜΥ

Δημοσίευση: 19 Ιουν 2018 22:30

Διευκρινίσεις για τις αποδοχές του ιατρικού προσωπικού στις ΤΟΜΥ δίνει το Υπουργείο Υγείας.

Σύμφωνα με το διευκρινιστικό έγγραφο οι ιατροί των ΤΟΜΥ με ειδικότητα γενικής ιατρικής, παθολογίας και παιδιατρικής λαμβάνουν τις αποδοχές και τα επιδόματα του Επιμελητή Α΄ και κατατάσσονται σε μισθολογικά κλιμάκια ανά ειδικότητα ως εξής:

* Παθολόγοι : εισαγωγικό κλιμάκιο ΜΚ 4 (συμπληρωμένα 5 έτη προϋπηρεσίας λόγω ειδικότητας). Ο βασικός μισθός του ΜΚ 4 είναι 1.894 ευρώ.

* Γενικοί Ιατροί και Παιδίατροι: εισαγωγικό κλιμάκιο ΜΚ 3 (συμπληρωμένα 4 έτη προϋπηρεσίας, λόγω ειδικότητας). Ο βασικός μισθός του ΜΚ 3 είναι 1.833 ευρώ.

Τα επιδόματα που παρέχονται, πέραν του βασικού μισθού, είναι: i) το επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης (295 ευρώ), ii) η οικογενειακή παροχή (σχετ. το άρθρο 15 του ν. 4354/2015) και iii) το επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών (διδακτορικό δίπλωμα 75 ευρώ και μεταπτυχιακό δίπλωμα 45 ευρώ). Επί των προαναφερομένων μικτών αποδοχών προστίθενται, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, και τα ΜΚ τυχόν επιπλέον προϋπηρεσίας, η οικογενειακή παροχή και το επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών.

PINAKAS

Μέχρι Παρασκευή οι αιτήσεις για πρόσληψη γιατρών στις ΤΟΜΥ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους για την προκήρυξη που αφορά στην πρόσληψη συνολικά εννιακοσίων πενήντα τριών (953) ιατρών, οι οποίοι θα στελεχώσουν τις Τοπικές Ομάδες Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) των δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και των αποκεντρωμένων μονάδων τους.

Στη Θεσσαλία θα προσληφθούν 15 γιατροί στη Λάρισα, 16 στη Μαγνησία και από 8 στα Τρίκαλα και την Καρδίτσα και η πρόσληψη θα έχει τη μορφή της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, διετούς διάρκειας, η οποία δύναται να ανανεώνεται μέχρι τη λήξη του προγράμματος.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Υπουργείο Υγείας, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (tomy.moh.gov.gr).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής λήγει την ερχόμενη Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018 και ώρα 23:59. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία και την ώρα της οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στον προκαθορισμένο διαδικτυακό τόπο.

 

Χρονοδιακόπτης για επισκέψεις στις ΤΟΜΥ

Χρονοδιακόπτη στις επισκέψεις των ασθενών στις ΤΟΜΥ βάζει η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, καθώς με απόφαση του υπουργού κ. Ανδρέα Ξανθού ορίζεται ότι η χρονική διάρκεια των προγραμματισμένων επισκέψεων των ιατρικών ειδικοτήτων Γενικής Ιατρικής και Παθολογίας καθορίζεται στα δεκαπέντε λεπτά ενώ για την ειδικότητα της Παιδιατρικής, καθορίζεται στα είκοσι (20) λεπτά. Ειδικότερα για το πρώτο ραντεβού ο χρόνος διάρκειας ορίζεται σε 30 λεπτά, προκειμένου να συμπληρωθεί το σχετικό ιστορικό και η ολοκλήρωση της εγγραφής στον οικογενειακό ιατρό. Σε κάθε περίπτωση, η διάρκεια του χρόνου εξέτασης του κάθε ασθενούς εξαρτάται από την κατάσταση της υγείας του και υπόκειται στην επιστημονική κρίση του ιατρού.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, το ημερήσιο πρόγραμμα των ιατρών διαμορφώνεται σε μηνιαία βάση σύμφωνα με τους ως άνω χρόνους. Τα επείγοντα περιστατικά δεν συμπεριλαμβάνονται στο ημερήσιο πρόγραμμα και εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα.

 

Έλεγχοι από το ΠΕΔΥ Λάρισας

EOPYY PAROXES

Περί ελέγχων των ιατρικών πράξεων και συνταγών από τους ελεγκτές του ΠΕΔΥ στη Λάρισα ο λόγος.

Έχουμε λοιπόν και λέμε: Στην πρώτη περίπτωση ήλεγξε και σφράγισε ιατρικό σημείωμα γιατρού ιδιωτικού κέντρου για την προμήθεια ορθοπαιδικού υλικού (φωτ. 1) με το βασικό ερώτημα να πλανάται "τι ακριβώς έλεγξε στο ιατρικό σημείωμα"; Ότι το ορθοπαιδικό υλικό είναι σωστό και ενδείκνυται για την πάθηση του ασθενούς, που δεν την έμαθε ποτέ; Ή μήπως ότι ο ασθενής μπορεί να προμηθευτεί το υλικό με δική του δαπάνη; Γιατί προμήθεια υλικού με χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ ούτε ήλεγξε, ούτε και θα μπορούσε να εγκρίνει σε ένα απλό ανώνυμο ιατρικό σημείωμα...

Στη δεύτερη περίπτωση ο ελεγκτής ενέκρινε την προμήθεια ορθοπαιδικού επίσης υλικού σε ανασφάλιστο (νόμος 4368/2016), που συνέστησε γιατρός του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας (φωτ. 2). Η συνταγή όπως διευκρινίζεται εκτελείται μόνο σε Δημόσια Δομή, όπως για παράδειγμα ένα νοσοκομείο, και φυσικά ο ελεγκτής δεν είχε καμία απολύτως αντίρρηση να το εγκρίνει γνωρίζοντας ότι θα μείνει όπως και πολλές άλλες συνταγές ανεκτέλεστη. Γιατί δεν υπάρχει ούτε μία Δημόσια Δομή που να διαθέτει όχι μόνο κηδεμόνα τριών σημείων, που χρειαζόταν ο ασθενής της συγκεκριμένης συνταγής, αλλά οποιοδήποτε άλλο ορθοπαιδικό υλικό.

 

Τα προαπαιτούμενα της Δ΄ αξιολόγησης στην Υγεία

JANUOS

Έξι είναι τα βασικά προαπαιτούμενα της 4ης αξιολόγησης στον τομέα της Υγείας όπως αναλύθηκαν από τον υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό στη διάρκεια της συζήτησης για το σχετικό πολυνομοσχέδιο στη Βουλή.

Τα προαπαιτούμενα είναι:

* Βήματα ανάπτυξης του νέου μοντέλου ΠΦΥ (ΤΟΜΥ, οικογενειακοί γιατροί, εγγραφή πληθυσμού σε οικογενειακούς γιατρούς, σύστημα παραπομπών).

* Επιπλέον 20 θεραπευτικά πρωτόκολλα στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

* Λειτουργία της Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ), τρόπος επιλογής ΔΣ, επιχειρησιακό σχέδιο.

* Μέτρα για την αυξημένη διείσδυση γενοσήμων φαρμάκων.

* Ρυθμίσεις του ΕΟΠΥΥ για τον εκσυγχρονισμό και τον πιο αποτελεσματικό έλεγχο των παροχών υγείας.

* Επέκταση για 4 χρόνια (μέχρι το 2022) του μηχανισμού των κλειστών προϋπολογισμών και των αυτόματων επιστροφών (claw back) για τη φαρμακευτική δαπάνη και τις λοιπές παροχές ασθένειας του ΕΟΠΥΥ.

Όπως ξεκαθάρισε ο κος Ξανθός, τα προαπαιτούμενα αυτά και οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο είναι συμβατές με το πολιτικό σχέδιο της κυβέρνησης, στον βαθμό που συμφωνήθηκε με τους «θεσμούς» να υπάρξει ευελιξία και σταδιακή υλοποίηση ορισμένων κρίσιμων μεταρρυθμίσεων όπως στην ΠΦΥ, στη συνεργασία του ΕΟΠΥΥ με ιδιώτες παρόχους (οπτικοί, ειδικοί θεραπευτές), στην προώθηση αποδεκτών στόχων όπως η αύξηση του ποσοστού των γενοσήμων μέσω οικονομικών κινήτρων για τον πολίτη, καθώς και αναπροσαρμογή των ορίων του 2018 στους κλειστούς προϋπολογισμούς.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Προηγούμενο Επόμενο »

Συνδρομητική Υπηρεσία

διαβάστε την ελευθερία online

Ηλεκτρονικό Αρχείο Εφημερίδας


Σύνδεση Εγγραφή

Πρωτοσέλιδο εφημερίδας

Δείτε όλα τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας

Ψιθυριστά

Ο καιρός στη Λάρισα

Διαφημίσεις

EDA THESS
Μείνε μαζί μας
keuea

Η "Ελευθερία", ήταν από τις πρώτες εφημερίδες που σηματοδότησε την παρουσία της στο Internet, μ' ένα ολοκληρωμένο site.

Facebook Twitter Youtube

 

Θεσσαλικές Επιλογές

 sel ejofyllo karfitsa 1