Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ερώτηση για τον ιατρικό φάκελο

ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΚΚΕ

Δημοσίευση: 12 Ιουλ 2018 15:58

Στο θέμα του ενιαίου συστήματος για τη δημιουργία ιατρικού φακέλου, αναφέρονται με ερώτησή τους προς τον υπουργό Υγείας οι βουλευτές του ΚΚΕ, κ. Γιώργος Λαμπρούλης, Χρήστος Κατσώτης και Νίκος Καραθανασόπουλος.

«Είναι γνωστό, σημειώνουν, ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η οργάνωση και δημιουργία ενός ενιαίου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος εθνικής εμβέλειας με απώτερο στόχο, όπως έχει εξαγγελθεί, την ομογενοποίηση της πληροφορίας και τη δημιουργία Ενιαίου Οικονομικού, Νοσηλευτικού και Ιατρικού Φακέλου καθώς και Διαχείρισης Προσωπικού, Υλικού και Φαρμάκων μέσω ΗΔΙΚΑ.  

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός:

1. Ποιοι ήταν οι όροι του διαγωνισμού;

2. Ποιο χρονοδιάγραμμα ακολουθήθηκε για την υλοποίηση του συγκριμένου έργου, σε ποια φάση ολοκλήρωσης βρίσκεται και ποιο είναι το αναμενόμενο συνολικό κόστος και από πού χρηματοδοτείται;

3. Υλοποιήθηκαν ανάλογα έργα από προηγούμενα κοινοτικά ή εθνικά ή αυτοχρηματοδοτούμενα έργα π.χ. Γ’ ΚΠΣ και ποια η τύχη τους; Πώς εξασφαλίζεται η ακεραιότητα των ιστορικών δεδομένων των συστημάτων που αντικαθίστανται;

4. Στο πλαίσιο του έργου πώς διαφυλάσσονται ευαίσθητα και απόρρητα προσωπικά, ιατρικά και κοινωνικά δεδομένα; Πώς διασφαλίζεται το δημόσιο και τα δεδομένα σε περίπτωση λύσης της συνεργασίας με τον όμιλο που έχει αναλάβει το έργο; Ποιος είναι ο κύριος των πνευματικών δικαιωμάτων του συστήματος;».