Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ομάδα Εργασίας για εξειδίκευση στην Κλινική Φαρμακολογία

Δημοσίευση: 04 Σεπ 2018 22:09

Με απόφαση του γενικού γραμματέα του Υπουργείου Υγείας κ. Γιώργου Γιαννόπουλου συγκροτείται Ομάδα Εργασίας για την Εξειδίκευση στην Κλινική Φαρμακολογία του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (Κε.Σ.Υ.) με συντονιστή τον καθηγητή Κλινικής Φαρμακολογίας του τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ. κ. Δημήτρη Κούβελα.

Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η εισήγηση προς την Επιτροπή Εκπαίδευσης – Μετεκπαίδευσης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, σχετικά με τη διαμόρφωση Προγράμματος Σπουδών (ανά έτος) και σαφή ποσοτικού και ποιοτικού προσδιορισμού των προς απόκτηση δεξιοτήτων, τη δημιουργία, αξιολόγηση και διαπίστευση Ομάδων Εκπαιδευτικών Κέντρων (ΟΕΚ) και εφαρμογή υποχρεωτικής κινητικότητας (rotation) μεταξύ αυτών, την αξιολόγηση και διαπίστευση των Εκπαιδευτικών Κέντρων χορήγησης πλήρους και μερικής εξειδίκευσης, τον καθορισμό ελαχίστου αριθμού Εξειδικευμένων προς Εξειδικευόμενους Ιατρούς ανά ειδικότητα και την προετοιμασία του πλαισίου για τη διενέργεια εξετάσεων πανελλαδικού χαρακτήρα για την απόκτηση τίτλου εξειδίκευσης, οι οποίες θα είναι γραπτές και προφορικές.

Νέοι αιρετοί γιατρών και λοιπού προσωπικού

στη διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου

2neoi airetoi giatrvn

Στις κάλπες προσήλθε χθες τόσο το ιατρικό όσο και το λοιπό προσωπικό του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου προκειμένου να εκλέξουν τους αιρετούς εκπροσώπους τους στο Διοικητικό Συμβούλιο του νοσηλευτικού ιδρύματος για την επόμενη τριετία.

Από το ιατρικό προσωπικό τακτικό μέλος εκλέχθηκε ο κ. Χαρ. Σκουλάκης με αναπληρώτρια την κα Χαριτίνη Νέπκα ενώ από το λοιπό προσωπικό τακτικό μέλος εκλέχθηκε η κα Βασιλική Ζήση και αναπληρωματικό ο κ. Ανδρέας Νάτσιος.

Σημειώνεται ότι η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την επόμενη Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου και είναι θέμα ημερών ο ορισμός των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με απόφαση του Υπουργείου Υγείας –η διαδικασία στα υπόλοιπα νοσοκομεία της Θεσσαλίας έχει ήδη ολοκληρωθεί την προηγούμενη εβδομάδα.

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για βηματοδότες στο ΠΓΝΛ

Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια «βηματοδοτών» για τις ανάγκες του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής οργανώνει η διοίκηση των δύο νοσοκομείων .

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια «Βηματοδοτών» (CPV: 33182210-4) για τις ανάγκες του Π.Γ.Ν.Λ. – Γ.Ν.Λ. «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο», Οργανική Μονάδα της Έδρας Λάρισα Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο και η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 429.833,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες ή μέχρι την εξάντληση ποσοτήτων, με δικαίωμα προαίρεσης ενός (1) έτους καθώς και παράτασης αυτού μέχρι την εξάντληση των ποσοτήτων και όχι πέραν του ενός (1) έτους.

Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης η ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών και της τεχνικής προσφοράς θα γίνει την Τρίτη 9 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί.

Αλλάζει σήμερα η χορήγηση φαρμάκων υψηλού κόστους

Ξεκίνησε η διαδικασία ηλεκτρονικής προέγκρισης ακριβών φαρμάκων από τον ΕΟΠΥΥ. Η διαδικασία αφορά φάρμακα υψηλού κόστους (νόμου 3816/10), φάρμακα που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα, που χορηγούνται εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων, που δεν περιλαμβάνονται στη θετική λίστα και φάρμακα πρώιμης πρόσβασης.

Με σχετική εγκύκλιο που εξέδωσε την περασμένη εβδομάδα, η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, ενημερώνει τους γιατρούς για την έναρξη εφαρμογής της ηλεκτρονικής προέγκρισης, η οποία εκτιμάται ότι αφορά περίπου 5.000 ασφαλισμένους τον μήνα.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά στο σύστημα και περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία από τους θεράποντες γιατρούς, τους γνωμοδοτούντες γιατρούς, τον ΕΟΦ, τον ΕΟΠΥΥ και την νέα Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης.

Με ηλεκτρονικό τρόπο θα γίνεται και η επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών. Με τον τρόπο αυτό, θα αποφεύγεται η ταλαιπωρία των ασθενών, ενώ στόχος είναι να μειώνεται στο ελάχιστο και ο χρόνος έγκρισης των αιτημάτων.

Χάρη στον εκσυγχρονισμό της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΟΠΥΥ, οι ασφαλισμένοι αποκτούν πρόσβαση στον φάκελο με τις παροχές που έχουν λάβει από τον Οργανισμό (όχι τον ιατρικό φάκελο).

Με τον τρόπο αυτό, ενημερώνονται για τις δαπάνες που τους αφορούν, με δυνατότητα αμφισβήτησής τους σε περίπτωση μη πραγματοποιήσεώς τους. Ακόμη και στο φάρμακο, ωστόσο, ο ασφαλισμένος θα μπορεί να ασκεί ένσταση στη χρέωση, η οποία όμως θα διερευνάται σε επόμενη φάση.

 

Το παραπάνω αλκοόλ συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου

Όσοι πίνουν λίγο αλκοόλ, έχουν μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου, σε σχέση με όσους πίνουν πολύ, αλλά και σε σχέση με όσους δεν πίνουν καθόλου, σύμφωνα με μια νέα μελέτη επιστημόνων από τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο. Τη μικρότερη πιθανότητα καρκίνου και πρόωρης θνησιμότητας εξαιτίας του καρκίνου έχουν όσοι καταναλώνουν κατά μέσο όρο λιγότερο από ένα ποτό τη μέρα στη διάρκεια της ζωής. Ο κίνδυνος για μερικά είδη καρκίνου αυξάνει με κάθε παραπάνω ποτήρι αλκοόλ την εβδομάδα.

Οι έως τώρα ιατρικές συστάσεις είναι ότι ένας άνδρας δεν πρέπει να πίνει πάνω από δύο ποτά τη μέρα και μια γυναίκα όχι πάνω από ένα. Προηγούμενες έρευνες έχουν συμπεράνει ότι σε χαμηλά επίπεδα η κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο θανάτου, ιδίως καρδιαγγειακής αιτιολογίας.

Η νέα μελέτη δείχνει ότι τα ελαφριά επίπεδα κατανάλωσης αλκοόλ (χαμηλότερα όμως σε σχέση με τις έως τώρα συστάσεις) συνδέονται όντως με μειωμένο κίνδυνο για ορισμένους καρκίνους. Από εκεί και πέρα όμως, κάθε παραπάνω ποτηράκι αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον δρα Άντριου Κούντσμαν του Πανεπιστημίου Κουίνς του Μπέλφαστ στη Β. Ιρλανδία, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο ιατρικό περιοδικό «PLoSMedicine», ανέλυσαν στοιχεία για σχεδόν 100.000 ανθρώπους σε βάθος εννέα ετών περίπου, στη διάρκεια των οποίων συσχετίσθηκε η κατανάλωση αλκοόλ με την εμφάνιση καρκίνων. Στη διάρκεια της μελέτης υπήρξαν 12.763 νέα περιστατικά καρκίνου και 9.559 θάνατοι.

Διαπιστώθηκε όσοι άνθρωποι έπιναν λίγο αλκοόλ στη ζωή τους (ένα έως τρία ποτά την εβδομάδα), είχαν τον μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου και πρόωρου θανάτου εξαιτίας της νόσου. Ο κίνδυνός τους ήταν μικρότερος σε σχέση με όσους δεν είχαν πιει ποτέ και με όσους έπιναν πολύ αραιά (λιγότερο από ένα ποτό την εβδομάδα).

Επίσης όσοι έπιναν λίγο (ένα έως τρία ποτά την εβδομάδα), είχαν μικρότερο κίνδυνο καρκίνου σε σχέση με όσους έπιναν πολύ (δύο έως τρία ποτά τη μέρα) και ακόμη μικρότερο κίνδυνο σε σχέση με όσους έπιναν πάρα πολύ (πάνω από τρία ποτά τη μέρα).

Οι ερευνητές επισήμαναν πως είναι πάντως πρόωρο να βγει το συμπέρασμα ότι το λίγο αλκοόλ προστατεύει από τον καρκίνο, καθώς η σχέση αλκοόλ-καρκίνου είναι πολύπλοκη.

Σχετικά Άρθρα