Όροι παροχής υπηρεσίας

Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (εφεξής για λόγους συντομίας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους συναλλαγών.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει την ευθύνη να ενημερώνει άμεσα το κείμενο το οποίο αναφέρεται στους όρους συναλλαγής όταν αποφασίζεται οποιαδήποτε αλλαγή σχετικά με τους όρους.
Το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρίας μας ακολουθεί πλήρως το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο για τα θέματα συναλλαγών ηλεκτρονικού εμπορίου όπως επίσης και το Νόμο περί προστασίας καταναλωτών (Ν. 2251/1994) ο οποίος ρυθμίζει θέματα πωλήσεων από απόσταση.
Το ηλεκτρονικό κατάστημα δίνει την δυνατότητα στους πελάτες μέλη να αλλάξουνε το όνομα χρήστη (Username) και τον μυστικό κωδικό πρόσβασής τους (Password), αν το επιθυμούνε.
Τα προσωπικά στοιχεία θα παραμείνουν αναλλοίωτα απλά το σύστημα θα αναγνωρίζει πλέον τον πελάτη με διαφορετικό μυστικό κωδικό πρόσβασής (Password).

Ο Πελάτης δηλώνει υπεύθυνα ότι:
• Tα στοιχεία που δηλώνει είναι αληθινά
• Eπιθυμεί να γίνει η απαιτούμενη ενέργεια σύμφωνα με τα υποβαλλόμενα στην παρούσα αίτηση
• Γνωρίζει ότι σε ορισμένες υπηρεσίες, θα λάβει εκτός του email της παραγγελίας και επί πλέον emails που επιβεβαιώνουν την ενεργοποίηση της υπηρεσίας.
• Γνωρίζει για ορισμένες υπηρεσίες τον τρόπο επιβεβαίωσης της ενεργοποίησης της υπηρεσίας
• Σε κάθε περίπτωση είναι υπεύθυνος να ελέγξει την ορθή εκτέλεση της παραγγελίας του
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δηλώνει υπεύθυνα ότι
• Οφείλει να παρέχει τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στην εν λόγω συνδρομή για όλο το χρονικό διάστημα κατά το οποίο είναι ενεργή η συνδρομή του Πελάτη.
• Το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών προσδιορίζεται στη φόρμα εγγραφής στην υπηρεσία. Για περισσότερες πληροφορίες ο χρήστης μπορεί να ανατρέχει στη σελίδα των Συχνών Ερωτήσεων.

• Σε περίπτωση που για τον οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η πρόσβαση του χρήστη στις υπηρεσίες του eleftheria.gr η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ουδεμία ευθύνη φέρει.
• Δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων ούτε η ακύρωση της υπηρεσίας από τη στιγμή που έχει ενεργοποιηθεί.
• Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο Πελάτης διαμοιράζει το ψηφιακό περιεχόμενο των υπηρεσιών του eleftheria.gr η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δύναται να προβεί στη διακοπή της συνδρομής του Πελάτη ενώ επιφυλάσσεται για την άσκηση παντός νόμιμου δικαιώματος.