Η πρώτη Κυβέρνηση στην «ανεξάρτητη» Ελλάδα

Δημοσίευση: 09 Ιουλ 2017 15:50
Το πρώτο Φύλλο της Εφημερίδας της πρώτης Κυβερνήσεως στην Ελλάδα Το πρώτο Φύλλο της Εφημερίδας της πρώτης Κυβερνήσεως στην Ελλάδα

Ακριβώς με την ανατολή του 1833 εμφανίστηκε στον χάρτη της Ευρώπης ένα νέο κρατίδιο, με την επωνυμία «Βασίλειον της Ελλάδος». Ένα κρατίδιο 750.000 κατοίκων, των οποίων τα επαναστατικά οράματα, οι θυσίες και το αίμα των Ελλήνων πατριωτών ανταμείφτηκαν με ό, τι πιο σκληρό και επαχθές είχαν να επιβάλουν τα οικονομικά συμφέροντα της ανάλγητης Ευρωπαϊκής διπλωματίας, η οποία μέσα από καθαρή λυ-κοφιλία, ως ήδη γνωστόν, επέλεξε τον 17χρονο πρίγκιπα Όθωνα ως βα-σιλιά της Ελλάδας.

Ο ανήλικος, λοιπόν, βασιλιάς αποβιβάστηκε στο Ναύπλιο, στις 26 Ιανουαρίου τελικά, μετά της Τρόϊκας της Αντιβασιλείας, αποτελούμενης από τους Άρμανσμπεργκ, Μάουρερ και Άβελ (στη θέση του Χέϋντεκ), καθώς και τη σχετική καμαρίλα, ενώ είχε προηγηθεί η αποβίβαση των εντυπωσιακών στρατιωτικών σωμάτων – πεζικού, πυροβολικού και μη-χανικού. Ο Ελληνικός λαός σε αθλία κατάσταση απ’ τους πολέμους, τις κακουχίες, την τυραννική φορολογία και την αναρχία που επακολούθησε μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια, οραματιζόταν στο πρόσωπο του νεαρού βασιλιά τον άγγελο συμφιλίωσης, ειρήνης και προκοπής! Δεν μπορούσαν τότε οι δυστυχείς Έλληνες να υποψιαστούν ότι η Βαυαρική δυναστεία κουβαλούσε μαζί της προίκα με πολλά ράμματα για τη γούνα του κάθε Έλληνα πατριώτη.

Ιδού λοιπόν. Οι συνταγματικές ελευθερίες είχαν ήδη στραγγαλιστεί με το «μνημόνιο» του De Cetto. Οι σκοποί και τα οράματα των αγωνι¬στών επρόκειτο σε λίγο να συνθλιβούν κάτω από τη μπότα της Αντιβασι¬λείας, η δημοκρατία θα βιαζόταν λόγω και έργω στη χώρα που τη γέν¬νησε! Το σκηνικό της βασιλείας θα ήταν εντέλει οι άνεργοι παλιοί πολε¬μιστές, τα ερειπωμένα σπίτια, τα ερημωμένα χωράφια, τα κατεστραμμένα πλοία και κοντά σ’ αυτά και άλλα πολλά, και το επίμαχο ζήτημα της δια¬νομής των εθνικών κτημάτων. (Είναι ένα ζήτημα που αποτελεί εδώ και δύο αιώνες της εθνική μας γάγγραινα και κάθε που ανακινείται, στο τέλος ο Ελληνικός λαός εσαεί τη γη των προγόνων του χωρίς ωστόσο να του ανήκει. Μήπως πρέπει τελικά ο λαός να πληροφορηθεί αν τα εθνικά κτή-ματα παραμένουν ακόμα υποθηκευμένα; γιατί, αν είναι, τότε θα πρέπει να πάψει να τρέφει φρούδες ελπίδες μέσα από Δασολόγια και Κτηματο-λόγια…)

Κι όταν απ’ τις 26 Ιανουαρίου 1833 ανέλαβε η Αντιβασιλεία την εξουσία και εξέδωσε προκήρυξη προς τον Ελληνικό λαό εν ονόματι του βασιλέως, έδωσε αμέσως και το στίγμα της διακυβέρνησης που επρό¬κειτο να ασκήσει, τουλάχιστο ως την ενηλικίωση του Όθωνα (1835). Μέσα από αδιάλειπτους περισπασμούς, που εν μέρει προέρχονταν απ’ το ότι οι Έλληνες δύσκολα μπορούσαν να υπομείνουν τη νέα τάξη, κομμένη και ραμμένη στα Βαυαρικά μέτρα, εν μέρει και από τις αρκετές αψυχο¬λόγητες ενέργειες της Αντιβασιλείας (σκηνοθετημένη καταδίκη Κολοκο¬τρώνη, εκστρατείες κατά της Μάνης και της Αρκαδίας, διάλυση του τα¬κτικού στρατού της Ελλάδας, τρομοκρατική πολιτική εναντίον των αντι¬πάλων), δημιουργήθηκε φοβερή δυσπιστία και αντιπάθεια του λαού ενά¬ντια σε μια κυβέρνηση, που κάθισε δοτή στο σβέρκο του Έλληνα, χωρίς καν ο ίδιος να την επιλέξει ή να τη ζητήσει έστω.

Βεβαίως είναι τόσα τα δεινά που υπέστη ο λαός, ώστε δεν θα ήταν υπερβολή αν λέγαμε ότι για το καθένα χρειάζονται ξεχωριστά βιβλία. Ενδεικτικά θα περιοριστούμε σε μια απλή επιλεκτική αναφορά. Καταρ¬χάς ο «Πρωθυπουργός» Άρμανσμπεργκ, ο οποίος λειτουργούσε ως αρχι-κεγκελλάριος απόλυτης Μοναρχίας τόσο κατά την περίοδο της Αντιβα-σιλείας, όσο και τα πρώτα χρόνια της ενηλικίωσης του Όθωνα, πέτυχε με την ακραιφνή φιλοαγγλική του πολιτική (άκουσον, άκουσον) να προκα-λέσει τη γενική κατακραυγή του λαού. Βαρύνεται για τη δίκη Κολοκο-τρώνη, και συν τοις άλλοις για τον παντελή παραμερισμό των αγωνιστών καθώς και τις διώξεις του εναντίον των εκπροσώπων του Γαλλικού και του Ρωσικού κόμματος. Στο ενεργητικό του καταγράφεται επίσης και η ανευλάβειά του κατά τον Όθωνα, με αποτέλεσμα να αναγκάσει το γιατρό του Στέμματος Βίτμερ να εκδώσει πιστοποιητικό στο οποίο ο Όθων εμ-φανίζεται διανοητικά και οργανικά ανίκανος, ώστε να μην του επιτρέπε¬ται ο γάμος! Ο στόχος του Άρμανσπεργκ ήταν διπλός: Πρώτα έτσι θα απέτρεπε Αγγλίδα πριγκηπέσα για τον θρόνο της Ελλάδας και ύστερα θα νύμφευε τον Όθωνα με μία απ’ τις κόρες του! Τον πρώτο στόχο τον πέ-τυχε, καθώς ο Πρωθυπουργός της Αγγλίας Πάλμερστον δήλωσε ότι «δεν επιθυμεί να καταδικάσει στη σκληρότερη καταδίκη, ακόμα και την πλέον άσημη αγγλίδα Πριγκίπισσα, οποίος ευτελισμός, στον δεύτερο στόχο του απέτυχε, διότι ο Λουδοβίκος αντιλήφθηκε τις προθέσεις του. Τον έπαψε απ’ το αξίωμα και επέλεξε για τον Όθωνα την Πριγκίπισσα Αμαλία!

Το κράτος διαιρέθηκε σε 10 νομούς και 42 επαρχίες κι αυτές με τη σειρά τους σε δήμους με δημάρχους διορισμένους απ’ το Βασιλιά! Το πανάρχαιο δηλαδή κοινοτικό σύστημα θυσιάστηκε στην εξυπηρέτηση των αναγκών της Αγγλικής εξωτερικής και οικονομικής πολιτικής. Αλλά και το εκπαιδευτικό σύστημα, που σημάδεψε την πνευματική ζωή της Ελλάδας σχεδόν ως τις μέρες μας, μεταφυτεύτηκε από τη Γερμανία, προ-κειμένου να υπηρετήσει τους σκοπούς και τις ανάγκες του λαού. Με πε-ρίτεχνες, αλλά και ωμότατες ενέργειες οι Βαυαροί κυβερνήτες προχώρη-σαν και στην κατάργηση της ελευθεροτυπίας. Ας σημειωθεί ότι ακόμα και η εφημερίδα της Κυβερνήσεως κυκλοφορούσε γραμμένη στα Γερμα¬νικά και στα Ελληνικά. Τώρα ποιοι και πώς έκαμναν τη μετάφραση, αυτό είναι άλλο ζήτημα.

Τη μεγαλύτερη όμως αστοχία των Βαυαρών θα τη συναντήσουμε στη διαχείριση των οικονομικών ερχόμενοι στην Ελλάδα, και σαν να μην έφτανε το Αγγλικό δάνειο των 2.400.000 λιρών στερλινών, φόρτωσαν στον ελληνικό λαό ένα άλλο δάνειο 60 εκατομμυρίων φράγκων, το οποίο δαπανήθηκε αλόγιστα στη συντήρηση του Βαυαρικού στρατού (3.850 στρατιώτες ήρθαν τελικά για την προστασία της δυναστείας), καθώς και στους παχυλούς μισθούς προς τους ξένους διοικητικούς γραφειοκράτες, αλλά και τους ντόπιους ανίκανους υπηρέτες των, ενώ ο λαός και οι αγω-νιστές όχι μόνο περιήλθαν σε κατάσταση απόλυτης ένδειας, αλλά και ήταν υποχρεωμένοι παράλληλα να καταβάλλουν βαριά φορολογία για την καλοπέραση των διοικούντων και την απόσβεση των επαχθέστατων χρεών! Μάλιστα, τεράστιος αριθμός Ελλήνων έφτασε ν’ αναθεματίζει την επανάσταση νοσταλγώντας το παλιό Οθωμανικό φορολογικό καθε¬στώς. Τουλάχιστον τότε είχε να πληρώσει ένα μονάχα παγιωμένο χαρά¬τσι…

Αλλά κι όταν ο Όθων ενηλικιώθηκε και εγένετο ελέω Θεού απόλυ-τος μονάρχης, όσο και να είχε αγαθές προθέσεις, η καμαρίλα εξακολου-θούσε να τον έχει σε ρόλο γλάστρας, ενώ, όσο μπορούσε από τη Βαυα¬ρία, ο πατέρας του προσπαθούσε ν’ ασκήσει τον ρόλο του Βασιλιά! Αυτά ακριβώς και άλλα προκάλεσαν τη γενική κατακραυγή του λαού, που ξε-κίνησε ήδη την επανάστασή του. Η αντικατάσταση του Άρμανσμπεργκ από τον Ρούντχαρτ πρώτα και στη συνέχεια απ’ τον πολιτικό καιροσκόπο Μαυροκορδάτο και μετά από τον Ζωγράφο, αντί να καταστείλει το λαϊκό κίνημα, το δυνάμωνε ολοένα και περισσότερο. Επακολούθησαν αιμα¬τηρά επεισόδια, βία και ανομία, η Εθνική Συνέλευση προώθησε το «Σύ¬νταγμα της Ελλάδος», η χώρα βάδιζε προς τις πρώτες βουλευτικές εκλο¬γές, αλλά στο παρασκήνιο καραδοκούσε ο ανεκδιήγητος Κωλέττης, ο οποίος και επρόκειτο να γίνει ο πρώτος Κοινοβουλευτικός δικτάτωρ. Ο λαός δεν επέπρωτο να ανασάνει…

Να πως ξεκίνησε ο ελεύθερος εθνικός, πολιτικός και οικονομικός μας βίος. Σε τέσσερα χρόνια θα κληθούμε να γιορτάσουμε με φανφάρες και τυμπανοκρουσίες τα διακόσια χρόνια της ανεξαρτησίας μας. Χωρίς, ωστόσο, να γνωρίζουμε την ιστορία μας! Τι ειρωνεία!!!

Για την Ομάδα Ιστορικής Έρευνας «Δ. Αγραφιώτης»

Οδυσσέας Β. Τσιντζιράκος

 

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Προηγούμενο Επόμενο »

Συνδρομητική Υπηρεσία

διαβάστε την ελευθερία online

Ηλεκτρονικό Αρχείο Εφημερίδας


Σύνδεση Εγγραφή

Πρωτοσέλιδο εφημερίδας

Δείτε όλα τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας

Ψιθυριστά

Ο καιρός στη Λάρισα

Διαφημίσεις

INTERCOMM FOODS
Μείνε μαζί μας

Η "Ελευθερία", ήταν από τις πρώτες εφημερίδες που σηματοδότησε την παρουσία της στο Internet, μ' ένα ολοκληρωμένο site.

Facebook Twitter Youtube

 

Θεσσαλικές Επιλογές

 sel ejofyllo karfitsa 1