Ιστορικά

Εξοχώτατε πρόεδρε της κυβερνήσεως…

Δημοσίευση: 14 Ιαν 2018 16:04
Επιστολή του δημάρχου Λάρισας Μ. Σάπκα προς τον Ελ. Βενιζέλο για την ανέγερση της Δημοτικής Αγοράς (1931) Επιστολή του δημάρχου Λάρισας Μ. Σάπκα προς τον Ελ. Βενιζέλο για την ανέγερση της Δημοτικής Αγοράς (1931)

Όπως είναι γνωστό, μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών με την Τουρκία, έφθασαν και στη Λάρισα, το 1923, για εγκατάσταση, αρκετές προσφυγικές οικογένειες.

Πολλοί πρόσφυγες ήταν επαγγελματίες και δεν είχαν τη δυνατότητα να ενοικιάσουν κάποιο κατάστημα για να ζήσουν την οικογένειά τους. Το Υπουργείο Προνοίας τότε προέβη στην επίταξη της πλατείας των Παλαιών Ανακτόρων, μεταξύ των οδών Βενιζέλου και Κύπρου, και ο τότε ο Δήμος των Λαρισαίων, κατασκεύασε πολλές ξύλινες παράγκες παραχωρώντας τους προσωρινή επαγγελματική στέγη.

Με το πέρασμα όμως του χρόνου, οι αρχικοί κάτοχοι των παραγκών τις ενοικίασαν σε εμπόρους, γεγονός το οποίο ήταν αντίθετο με την απόφαση του Δήμου, και ταυτόχρονα η περιοχή δεν διατηρούνταν καθαρή.. Η κατάσταση που δημιουργήθηκε ενοχλούσε τους Λαρισαίους και το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε, το 1930, να ανεγείρει μία Δημοτική Αγορά, στην οποία θα στεγάζονταν οι πρόσφυγες και άλλοι Λαρισαίοι επαγγελματίες. Η ανέγερση όμως της Δημοτικής Αγοράς προσέκρουσε σε ένα μεγάλο εμπόδιο και γι’ αυτό ο δήμαρχος Μιχαήλ Σάπκας, με μία επιστολή του, στις 22 Ιουνίου 1931, ζήτησε την παρέμβαση του τότε πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου, απαντώντας σε προηγούμενη επιστολή του.

Ο δήμαρχος των Λαρισαίων, απευθύνεται στον «Εξοχώτατο πρόεδρο της κυβερνήσεως (…), αντλών θάρρος εκ της υπ’ αριθ. 4154 της 9.12.[19]30 προς εμέ τόσον κολακευτικής επιστολής Σας, καίτοι γνωρίζω ότι και αι στιγμαί είναι πολύτιμοι δι’ υμάς, απεφάσισα να Σας απασχολήσω και να ζητήσω την υμετέραν αρωγήν επί από έτους εκκρεμούσης προ του υπουργείου Προνοίας υποθέσεως του Δήμου Λαρίσης, εξ ής μεγίστη προσγίνεται ζημία εις τον Δήμον και αδικία εις την πόλιν μας, θα ήμην δε λίαν αξιοκατάκριτος ως δήμαρχος του τόπου μας, τιμηθείς τόσον υπό της υμετέρας εξοχότητος διά της ανωτέρω επιστολής Σας, αν δεν προσέφευγον προς υμάς επί ζητήματος αφορώντος τόσον την προοδευτικήν εξέλιξιν της Λαρίσης, όσον και ουσιώδη οικονομικά συμφέροντα του Δήμου».

Ο δήμαρχος Μ. Σάπκας, αναφέρει στον πρωθυπουργό ότι η Λάρισα στερείται μόνιμης δημοτικής αγοράς και γι’ αυτό ο Δήμος αποφάσισε την ανέγερσή της στη θέση των παραγκών, καθώς δεν υπήρχε άλλος κατάλληλος χώρος. Στα καταστήματά της θα εγκαθίσταντο πρώτοι, κατά προτίμηση και χωρίς δημοπρασία οι παραγκούχοι πρόσφυγες επαγγελματίες. Την απόφαση αυτή του Δήμου δέχτηκαν οι παραγκούχοι με γραπτή τους δήλωση. Στη συνέχεια συντάχθηκε ειδική μελέτη, εγκρίθηκε από το Υπουργείο Δημοσίων Έργων και ο Δήμος έλαβε τραπεζικό δάνειο 5.000.000 δραχμών. Μετά από αυτό, το Υπουργείο Εσωτερικών ζήτησε να κατεδαφισθούν οι παράγκες και ο Δήμος να βρει προσωρινό χώρο, στα πεζοδρόμιο και στον λόφο, όπου η λαϊκή της Τετάρτης, για τους πρόσφυγες επαγγελματίες. Τότε όμως επενέβη το Υπουργείο Προνοίας το οποίο ζήτησε να κατοχυρωθεί με νόμο η χωρίς δημοπρασία παραχώρηση καταστημάτων στους πρόσφυγες.

Ο Δήμος συμφώνησε και το Υπουργείο Προνοίας «υπέβαλεν ευχήν» στο Υπουργείο Εσωτερικών να υποβάλει ένα νομοσχέδιο για έγκριση στη Βουλή. Το νομοσχέδιο «περί συμπληρώσεως της νομοθεσίας περί διοικήσεως Δήμων και Κοινοτήτων», κατατέθηκε στη Βουλή, «αλλά μη καταστάσης δυνατής της επιψηφίσεως (…) κατά την υφισταμένην Σύνοδον της Βουλής», ο Δήμος ζήτησε από το Υπουργείο Προνοίας «να μη δυσπιστήση προς την ληφθείσαν υπό του Δημοτικού Συμβουλίου απόφασιν» για την χωρίς δημοπρασία παραχώρηση καταστημάτων στους πρόσφυγες, όπως διαβεβαίωνε και το Υπουργείο Εσωτερικών, «δι’ εγγράφου του, ούτινος εσωκλείομεν αντίγραφον», και να άρει την επίταξη της πλατείας, ώστε να κατεδαφισθούν οι παράγκες, «ίνα καταστή δυνατή η εντός του θέρους έναρξις της ανοικοδομήσεως της Δημοτικής αγοράς», πριν ψηφισθεί ο νόμος.

 Ο Σάπκας επικαλείται την πολύτιμη παρέμβαση του πρωθυπουργού Βενιζέλου προς το Υπουργείο Προνοίας, ώστε να αρχίσει η ανέγερση της αγοράς. Η αδικία που έγινε στην πόλη εμποδίζει την εκτέλεση «αναγκαίου δημοτικού έργου» και ζημιώνει σημαντικά τη Λάρισα, διότι ο Δήμος πλήρωσε ήδη για το πρώτο έτος του δανείου ως τοκοχρεωλύσιο 560.000 δραχμές, χωρίς να έχει αρχίσει καν η ανέγερση.

Επιπλέον αναφέρει ότι «διά της επιστολής σας με ηξιώσατε της αδείας να προσφεύγω προς υμάς οσάκις παρεμβάλονται οιαιδήποτε υπερησιακαί βραδύτητες κωλύουσαι την πραγματοποίησιν έργων δημοτικών αναλόγων προς τα έργα υδρεύσεως της Λαρίσης».

Κλείνει την πεντασέλιδη επιστολή του «με την πεποίθησιν ότι η παράκλησίς μου αύτη θέλει τύχη ευνοϊκής αποδοχής. Διατελώ μετά βαθυτάτου σεβασμού. Ο Δήμαρχος Λαρίσης, Μ. Σάπκας».

Σημείωση. Το φωτοαντίγραφο της εν λόγω επιστολής οφείλω στον κ. Ιω. Γκατζηρούλη.

Από τη Μαρία Π. Βουβούση

 * Η Μαρία Βουβούση είναι φιλόλογος, Msc: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Μsc: Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Προηγούμενο Επόμενο »

Συνδρομητική Υπηρεσία

διαβάστε την ελευθερία online

Ηλεκτρονικό Αρχείο Εφημερίδας


Σύνδεση Εγγραφή

Πρωτοσέλιδο εφημερίδας

Δείτε όλα τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας

Ψιθυριστά

Ο καιρός στη Λάρισα

Διαφημίσεις

EDA THESS
Μείνε μαζί μας
keuea

Η "Ελευθερία", ήταν από τις πρώτες εφημερίδες που σηματοδότησε την παρουσία της στο Internet, μ' ένα ολοκληρωμένο site.

Facebook Twitter Youtube

 

Θεσσαλικές Επιλογές

 sel ejofyllo karfitsa 1