Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΡΑΤΟΜΗΣΕΙΣ ΝΤΙΤΟΡΑ

«Παράδειγμα ανορθολογικής και ακατανόητης διαχείρισης»

* Η ΠΕΔΔΥ προτρέπει τους θιγόμενους να «μην φοβηθούν» και να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη ενώ καλεί το Υπουργείο Εσωτερικών να πάρει θέση για τις «παράνομες και καταχρηστικές» «καθαιρέσεις – καρατομήσεις και μετακινήσεις» στελεχών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας

Δημοσίευση: 24 Αυγ 2017 15:38

«Παράδειγμα ανορθολογικής και ακατανόητης διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού» χαρακτηρίζει τις αποφάσεις του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, Νίκου Ντίτορα, η Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΕΔΔΥ).

Αφορμή για την παρέμβαση της ΠΕΔΔΥ αποτέλεσαν οι πρόσφατες αποφάσεις του κ. Ντίτορα, με τις οποίες «παράνομα και καταχρηστικά», «καρατομούνται» διευθυντές και προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Δασών προκαλώντας ένα «ντόμινο» μετακινήσεων στο σύνολο σχεδόν των νομών που διοικητικά υπάγονται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Η ΠΕΔΔΥ εκτιμά ότι «οι καθαιρέσεις – καρατομήσεις και μετακινήσεις συναδέλφων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, είναι παράνομες και καταχρηστικές» και καλεί το Υπουργείο Εσωτερικών «να πάρει άμεσα θέση». Καλώντας επίσης τους θιγόμενους συναδέλφους, «να μη φοβηθούν και να προβούν σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για την προστασία τους».

Θέτοντας τέλος ερωτηματικά για τους λόγους που αποφασίσθηκαν οι μετακινήσεις στελεχών. Μεταξύ των οποίων, ποιοι ήταν «συγκεκριμένα οι λόγοι δημοσίου συμφέροντος για την ανάκληση των πράξεων τοποθέτησης προϊσταμένων», ποια «η δόλια ενέργεια των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων που απομακρύνθηκαν», όπως και να υπάρχει «κάποια δικαστική απόφαση με την οποία όφειλε η διοίκηση να συμμορφωθεί και να ανακαλέσει τις τοποθετήσεις των προϊσταμένων».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αναλυτικότερα στην ανακοίνωσή της η ΠΕΔΔΥ, σημειώνει τα εξής: «Φαίνεται πως κάποιοι από αυτούς που ορίστηκαν πρόσφατα συντονιστές Διοίκησης στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις αντιλαμβάνονται με τον δικό τους ακραίο τρόπο τη νομιμότητα και οδηγούνται σε επιλογές μαζικών καθαιρέσεων, αντικαταστάσεων και μετακινήσεων υπαλλήλων που κατέχουν θέσεις ευθύνης αγνοώντας πάγιες αρχές του διοικητικού δικαίου και την πραγματική κατάσταση – στην ουσία τα προβλήματα - των υπηρεσιών των οποίων ανέλαβαν τη διοίκηση. Και αυτό φρόντισαν να το αποδείξουν αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους, αδιαφορώντας για τις συνέπειες των επιλογών τους.

Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα ανορθολογικής και ακατανόητης διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας. Δυστυχώς εκεί ο «συνάδελφος» Συντονιστής Διοίκησης, ακολουθεί τον δικό του δρόμο, με το «εύληπτο πρόσχημα» της αποκατάστασης της νομιμότητας, στη βάση της Γνωμοδότησης αριθμ. 56/2017 του ΝΣΚ.

Επέλεξε τη μαζική καρατόμηση του προσωπικού που είχε τοποθετηθεί και υπηρετούσε για αρκετά χρόνια σε θέσεις ευθύνης στις Δασικές και λοιπές Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας και προχώρησε σε μετακινήσεις και σε νέες τοποθετήσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων, παρά τη ρητά αντίθετη πρόβλεψη του νόμου 4369/2016.

Υπενθυμίζουμε στον συντονιστή Διοίκησης ότι οι περισσότεροι από τους εμπλεκόμενους συναδέλφους (όπως και ο ίδιος) είναι μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων Δ.Υ. και πως όφειλε να είχε υπολογίσει θεσμικά τις επιπτώσεις των επιλογών του, πριν φτάσουμε στο σημείο να δεχόμαστε δεκάδες καταγγελίες για παράνομες και καταχρηστικές σε βάρος συναδέλφων ενέργειες, για τις οποίες ζητούν τη συνδικαλιστική μας παρέμβαση.

Η Ένωσή μας θεωρεί ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία του συντονιστή Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας, οδηγεί ευθέως στην καταρράκωση του κύρους της διοίκησης αλλά και την ατομική και κοινωνική αναστάτωση όλου του προσωπικού και όχι μόνο αυτών που υπηρετούσε σε θέσεις ευθύνης, είναι πολιτική και ως εκ τούτου καλούμε το Υπουργείο Εσωτερικών να πάρει άμεσα θέση.

Υπενθυμίζουμε επίσης στον υπουργό Εσωτερικών πως οι Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, εφαρμόζουν και εκτελούν στην πράξη την πολιτική ιδίως του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που αφορά στην προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος, στην προστασία των δασών και της Δημόσιας Περιουσίας, στη διαχείριση των δασών – δηλαδή στην εισροή εσόδων για το Κράτος, στους δασικούς χάρτες και στο δασολόγιο.

Αυτές οι αρμοδιότητες με διαλυμένη τη Διοίκηση, με καρατομημένους έμπειρους και ικανούς υπαλλήλους που ασκούσαν χρέη προϊσταμένων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, δεν μπορεί να προχωρήσουν.

Δυστυχώς και η τοποθέτηση συναδέλφων ως νέων προϊσταμένων, μέσα σε αυτό το κλίμα της γενικότερης αμφισβήτησης και κάτω από το βάρος της κατά αυτόν τον τρόπο τοποθέτησής τους, επίσης δεν μπορεί να αποβεί χρήσιμη και αποτελεσματική για τη διοίκηση μιας και συντηρεί το κλίμα εσωστρέφειας και δυσπιστίας που έχει άμεση επίπτωση στην πραγματική- καθημερινή λειτουργία των Υπηρεσιών.

Αν η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών ενδιαφέρεται για την αποτελεσματικότητα της διοίκησης στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας, οφείλει να προβεί σε άμεσο –κατασταλτικό- έλεγχο και ακύρωση των πράξεων του εν λόγω συντονιστή Διοίκησης στα πλαίσια του άρθρου 8 του ν.3200/1955 είτε αυτεπάγγελτα, μιας και το θέμα είναι γνωστό στο Υπουργείο Εσωτερικών, είτε μετά από την κατάθεση Διοικητικών Προσφυγών των θιγομένων συναδέλφων που θα ακολουθήσουν.

Για την Ένωσή μας οι καθαιρέσεις – καρατομήσεις και μετακινήσεις των συναδέλφων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, είναι παράνομες και καταχρηστικές και αυτό στηρίζεται στις ισχύουσες διατάξεις: του α.ν. 261/69 (περί ανακλήσεων πράξεων της διοίκησης), το άρθρο 66 παρ.3 του ν. 3528/2007 (προκειμένου για μετακινήσεις των συναδέλφων) αλλά και τις ειδικές διατάξεις των διαδοχικά ισχυουσών νόμων 3905/2010 (άρθρο 51), 4071/2012 (άρθρο 18 παρ. 8), 4275/2014 (άρθρο 5 παρ. 2) και 4369/2016 (άρθρο 30 παρ. 1)».

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Η ανακοίνωση της ΠΕΔΔΥ καταλήγει με τα εξής ερωτήματα: «Ασφαλώς κανείς δεν ακυρώνει το δικαίωμα της διοίκησης να ανακαλεί τις παράνομες πράξεις της. Αλλά αυτό μπορεί να γίνει τηρουμένων των γενικών αρχών διοικητικού δικαίου και σε κάθε περίπτωση μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την έκδοσή τους. Αναγκαία επίσης είναι η αιτιολόγηση της ενέργειας αυτής, με αναφορά στα πραγματικά περιστατικά ή στοιχεία, η ύπαρξη ή η έλλειψη των οποίων (σε συνάρτηση με το ισχύον κατά την έκδοση της ανακαλούμενης νομοθετικό καθεστώς), θεμελιώνει τη διαπιστούμενη παρανομία και κατ' ακολουθία τη συνδρομή νομίμου λόγου ανακλήσεως.

Πόσο τηρήθηκαν αυτές οι αρχές στην περίπτωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας;

Ποιοι είναι συγκεκριμένα οι λόγοι δημοσίου συμφέροντος για την ανάκληση των πράξεων τοποθέτησης προϊσταμένων που πρέπει να συντρέχουν σύμφωνα με τη νομολογία του ΣτΕ; (βλ. ΣτΕ 2581/1983, 2539/1988).

Ποια η δόλια ενέργεια των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων που απομακρύνθηκαν; (βλ. ΣτΕ 1987/1983, 2341/1987, 3159/1988, 2429/1992, 869/1994, 6428/1995, 1091/1998, 3047/2002 κ.α.). Υπάρχει κάποια δικαστική απόφαση με την οποία όφειλε η διοίκηση να συμμορφωθεί και να ανακαλέσει τις τοποθετήσεις των προϊσταμένων; (βλ. ΣτΕ 759/1987)

Ενόψει των ανωτέρω και της ευρείας αναστάτωσης που έχει δημιουργηθεί στις Δασικές Υπηρεσίες, η Ένωσή μας εκπροσωπώντας τους Δασολόγους Δημοσίους Υπαλλήλους, καλεί την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, να προβούν άμεσα σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την αποκατάσταση της νομιμότητας, της κανονικότητας και της εύρυθμης λειτουργίας των Δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, ακυρώνοντας τις παράνομες και καταχρηστικές σε βάρος συναδέλφων μας, αποφάσεις του συντονιστή Διοίκησης.

Καλούμε επίσης όλους τους θιγόμενους συναδέλφους, από τις παράνομες και καταχρηστικές σε βάρος τους πράξεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, να μη φοβηθούν και να προβούν σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για την προστασία τους, καταθέτοντας διοικητικές προσφυγές ενώπιον του Υπ. Εσωτερικών ή αιτήσεις ακυρώσεως στα αρμόδια Δικαστήρια. Η Π.Ε.Δ.Δ.Υ είναι σε άμεση συνεργασία με τον νομικό της σύμβουλο για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υποστήριξης σε κάθε συνάδελφο που θα το ζητήσει» καταλήγει η Ένωση.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Προηγούμενο Επόμενο »

Συνδρομητική Υπηρεσία

διαβάστε την ελευθερία online

Ηλεκτρονικό Αρχείο Εφημερίδας


Σύνδεση Εγγραφή

Πρωτοσέλιδο εφημερίδας

Δείτε όλα τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας

Ψιθυριστά

Ο καιρός στη Λάρισα

Διαφημίσεις

EDA THESS
Μείνε μαζί μας
keuea

Η "Ελευθερία", ήταν από τις πρώτες εφημερίδες που σηματοδότησε την παρουσία της στο Internet, μ' ένα ολοκληρωμένο site.

Facebook Twitter Youtube

 

Θεσσαλικές Επιλογές

 sel ejofyllo karfitsa 1