ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ κ. ΞΕΝ. ΣΠΗΛΙΩΤΗ, ΠΟΥ ΜΙΛΑ ΣΤΗΝ "ΕτΔ" ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ:

Στενότερη σύνδεση ΤΕΙ/Θ με τον πρωτογενή τομέα

* Προτεραιότητα σε γεωθερμικά θερμοκήπια, γεωργία ακριβείας, τεχνολογία αρωματικών φυτών, μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, τεχνικές διατροφής παραγωγικών ζώων * Αναβάθμιση σπουδών στην Αβερώφειο Γεωργική Σχολή

Δημοσίευση: 30 Οκτ 2017 22:07

Η επίσπευση των διαδικασιών για τη δημιουργία του «Οργανισμού Διαχείρισης Περιουσίας» του ΤΕΙ Θεσσαλίας, που εδώ και έξι μήνες βρίσκεται στο Υπουργείο Παιδείας ως σχέδιο Π.Δ. για έλεγχο νομιμότητας και υπογραφή και η περαιτέρω προσπάθεια σύνδεσης της δραστηριότητας του Ιδρύματος με την πρωτογενή παραγωγή και τη στενότερη σύνδεση παραγωγικών φορέων με νέες τεχνολογίες που αναπτύσσονται στο Ίδρυμα και αυξάνουν την προστιθέμενη αξία είναι οι βασικές προτεραιότητες του νέου πρύτανη του ΤΕΙ Θεσσαλίας Ξενοφώντα Σπηλιώτη.

Αναμφίβολα ο πρωτογενής τομέας παίζει σημαντικό ρόλο στη δυναμική του Ιδρύματος και ο πρώτος πρύτανης του ΤΕΙ Παν. Γούλας επιχείρησε να τον αναδείξει, αξιοποιώντας τις σύγχρονες εγκαταστάσεις του, εκμεταλλευόμενος ταυτόχρονα και το αξιόλογο προσωπικό του Ιδρύματος. Το προσωπικό στοίχημα του κ. Σπηλιώτη είναι να ανεβάσει επίπεδο το ΤΕΙ Θεσσαλίας στον αγροτικό τομέα και στην πρώτη του συνέντευξη στην «ΕτΔ» ως νέος πρύτανης, ανοίγει τα χαρτιά του και μιλά για την αναβάθμιση των παρεχόμενων με τον πρωτογενή τομέα εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αλλά και για την επικείμενη αναβάθμιση της Αβερωφείου Σχολής.

* Κύριε Σπηλιώτη, ως νέος Πρύτανης του ΤΕΙ Θεσσαλίας ποια τα σχέδιά σας για την αναβάθμιση των παρεχόμενων με τον πρωτογενή τομέα εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την αξιοποίηση των σύγχρονων εγκαταστάσεων του ΤΕΙ;

- Ως νέος πρύτανης του ΤΕΙ Θεσσαλίας πρόκειται να επισπεύσω με ενέργειές μου τη δημιουργία του «Οργανισμού Διαχείρισης Περιουσίας» του Ιδρύματός μας, που εδώ και έξι μήνες βρίσκεται στο Υπουργείο Παιδείας ως σχέδιο Π.Δ. για έλεγχο νομιμότητας και υπογραφή. Σήμερα με το υπάρχον νομικό πλαίσιο και παρ’ όλο που το ΤΕΙ Θεσσαλίας διαθέτει περίπου 1.200 στρέμματα για καλλιέργεια, περισσότερα από 600 στρέμματα μένουν σε «αγρανάπαυση» και δεν μπορούν ούτε καν να ενοικιαστούν σε παραγωγούς για καλλιέργεια, στερώντας σημαντικά έσοδα από το Ίδρυμά μας που υποχρηματοδοτείται τα τελευταία χρόνια, όπως συμβαίνει άλλωστε και με όλα τα Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα, ο «Οργανισμός Διαχείρισης» θα επιτρέψει την αξιοποίηση των συγχρόνων εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του Ιδρύματος για εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες υψηλού επιπέδου και θα περιλαμβάνουν εκπαίδευση θεωρητική αλλά πρακτική σε σύγχρονες καλλιεργητικές τεχνικές όπως π.χ. θερμοκηπιακές καλλιέργειες με σύγχρονα συστήματα υδροπονίας και αεροπονίας και μάλιστα σε πρωτοπόρα πανευρωπαϊκώς «Γεωθερμικά Θερμοκήπια» που διαθέτει, μέσω του μεγαλύτερου περιβαλλοντικού προγράμματος LIFE για την Ελλάδα. Τα εξειδικευμένα και θεσμοθετημένα εργαστήρια μπορούν να συμβάλλουν στην αναδιάρθρωση της ελληνικής γεωργίας με προτάσεις για σύγχρονες ανταγωνιστικές καλλιέργειες, ενθαρρύνοντας τους αγρότες και ενημερώνοντας τις κρατικές υπηρεσίες. Παράλληλα το ΤΕΙ πρωτοπορεί στην ανάπτυξη γεωργίας ακριβείας, τεχνολογίας αρωματικών φυτών αλλά και νέων τεχνικών διατροφής παραγωγικών ζώων και όλα αυτά αξιοποιώντας την έρευνα που διεξάγεται στη Σχολή Γεωπονίας, με τα επικαιροποιημένα και αναδιαρθρωμένα προγράμματα σπουδών. Τα λειτουργούντα τμήματα είναι: των Τεχνολόγων Γεωπόνων, με τις τέσσερις κατευθύνσεις, Φυτικής Παραγωγής, Ζωικής Παραγωγής, Μηχανικών Βιοσυστημάτων και Αγροτικής Οικονομίας, που πρόθεσή μας είναι να λειτουργήσει από την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά. Στο δυναμικό της Σχολής υπάγονται επίσης και τα πρωτοπόρα τμήματα των Τεχνολόγων Τροφίμων και της Διατροφής και Διαιτολογίας, μοναδικά σε όλη την Κεντρική Ελλάδα και την Ήπειρο. Τέλος να προσθέσω ότι και το Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, συμβάλλει στην ανάπτυξη σύγχρονων αγροτοδασικών συστημάτων καθώς και των απαραίτητων λειμώνων για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας. Έτσι στις προτεραιότητές μας είναι η περαιτέρω προσπάθεια σύνδεσης της δραστηριότητας του Ιδρύματος με την πρωτογενή παραγωγή και τη συνεύρεση παραγωγικών φορέων της πρωτογενούς παραγωγής με νέες τεχνολογίες που αναπτύσσονται στο Ίδρυμά μας και αυξάνουν την προστιθέμενη αξία.

* Σχετικά με την εξωστρέφεια του Ιδρύματος, ποιοι είναι οι στόχοι σας;

- Καταρχήν οφείλω να επισημάνω τη σημαντική εμπειρία που διαθέτει το Ίδρυμα σε νέες τεχνολογίες μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την οικονομία και ανάπτυξη της περιοχής. Στην προσπάθεια που προαναφέρθηκε θα αναζητηθεί όπου χρειάζεται και συνεργασία με άλλα Ιδρύματα της περιφέρειας αλλά και πανελλαδικά, χωρίς να αποκλείονται και διεθνείς συνεργασίες μέσω και εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων της ΕΕ.

Ήδη το ΤΕΙ μας, συνεργάζεται σε σταθερή βάση με την Κτηνιατρική Σχολή του Παν/μίου Θεσσαλίας, για τη διενέργεια των απαραίτητων εργαστηρίων τους, αλλά και εκπόνηση πολλών ερευνητικών εργασιών σε επίπεδο μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών. Αξίζει να τονισθεί ότι κάθε χρόνο το ΤΕΙ δέχεται μεγάλο αριθμό μεταπτυχιακών φοιτητών του εξωτερικού, κυρίως μέσω του προγράμματος ERASMUS, όπου παράλληλα με την πρακτική τους, οι φοιτητές υλοποιούν και μέρος της διπλωματικής τους εργασίας, με επίβλεψη καθηγητών του Ιδρύματός μας. Συχνά είναι επίσης και τα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια που διοργανώνονται στο πλαίσιο του ΙΔΒΕ για επιμόρφωση πτυχιούχων (όπως ΠΕΓΑ κ.ά.), αλλά ακόμη και τα summer schools.

* Ποιος θα είναι τελικά ο ρόλος του Ιδρύματος στην επικείμενη αναβάθμιση της Αβερωφείου Σχολής;

- Ο ρόλος του ΤΕΙ Θεσσαλίας στην επικείμενη αναβάθμιση της Αβερωφείου Σχολής μπορεί και πρέπει να είναι καταλυτικός.

Είναι γνωστό ότι το Ίδρυμά μας κυριολεκτικά συνορεύει με τις εγκαταστάσεις της Σχολής και αυτό επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση των σπουδαστών της Σχολής στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος που επιτρέπουν υψηλής ποιότητας εκπαίδευση των σπουδαστών στην πράξη και όχι μόνο στη θεωρία. Το προσωπικό υψηλής στάθμης του Ιδρύματός μας μπορεί να σχεδιάσει τα προγράμματα σπουδών της αναμορφωμένης Αβερωφείου Σχολής με γνώμονα τις νέες τεχνολογίες στον χώρο της πρωτογενούς παραγωγής αλλά και της μεταποίησης για παραγωγή ασφαλών ανταγωνιστικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η γειτνίαση της Σχολής με τις εγκαταστάσεις μας πρόκειται να εξοικονομήσει σημαντικούς πόρους λόγω μηδενισμού του κόστους μετακινήσεων κάτι που δεν ισχύει για συνεργασίες με απομακρυσμένα Ιδρύματα. Επίσης σημαντικοί πόροι θα εξοικονομηθούν λόγω του υπάρχοντος εξοπλισμού εκπαίδευσης που είναι ήδη εγκατεστημένος στο ΤΕΙ Θεσσαλίας και περιλαμβάνει θερμοκήπια τελευταίας τεχνολογίας, εξοπλισμό μεταποίησης τελευταίας τεχνολογίας, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις τελευταίας τεχνολογίας, γεωργικά μηχανήματα κλπ. Το ΤΕΙ είναι έτοιμο να διοργανώσει και διετή προγράμματα σπουδών σε επίπεδο ΙΕΚ.

* Ποια είναι τα προβλήματα των τμημάτων που σχετίζονται με τον πρωτογενή τομέα και συμπεριλαμβάνονται στις βασικές αξιώσεις που θα προωθήσετε στα αρμόδια υπουργεία;

- Το πρόβλημα των Σχολών που σχετίζονται με τον πρωτογενή τομέα είναι η υπο-χρηματοδότηση που περιορίζει τις δυνατότητες. Επίσης, η οριακή στελέχωση με προσωπικό όλων των βαθμίδων είναι ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα. Η προβολή των παραπάνω προβλημάτων θα επισημανθεί προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου με βασικό στόχο την επίλυσή τους.

Συνέντευξη στον Γιώργο Ρούστα

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Προηγούμενο Επόμενο »

Συνδρομητική Υπηρεσία

διαβάστε την ελευθερία online

Ηλεκτρονικό Αρχείο Εφημερίδας


Σύνδεση Εγγραφή

Πρωτοσέλιδο εφημερίδας

Δείτε όλα τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας

Ψιθυριστά

Ο καιρός στη Λάρισα

Διαφημίσεις

EDA THESS
Μείνε μαζί μας
keuea

Η "Ελευθερία", ήταν από τις πρώτες εφημερίδες που σηματοδότησε την παρουσία της στο Internet, μ' ένα ολοκληρωμένο site.

Facebook Twitter Youtube

 

Θεσσαλικές Επιλογές

 sel ejofyllo karfitsa 1