ΣΥΣΤΗΝΕΙ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΟΣΔΕ ΔΗΜ. ΝΤΟΓΚΟΥΛΗΣ

Προσοχή με το ΑΤΑΚ και τα αγροπεριβαλλοντικά

Δημοσίευση: 18 Μαρ 2018 22:14

Από τις 22 Φεβρουαρίου έχει ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής δηλώσεων καλλιέργειας από τους παραγωγούς της χώρας, μια κρίσιμη διαδικασία, καθώς με βάση τις δηλώσεις ΟΣΔΕ θα καταβληθούν οι επιδοτήσεις (Ενιαία Ενίσχυση). Όλα τα κέντρα υποδοχής (ΚΥΔ) είναι σε ετοιμότητα για να ανταποκριθούν στην τελική ημερομηνία, την 15η Μαΐου 2018.

Η συμβουλή των υπευθύνων των ΚΥΔ προς τους παραγωγούς είναι να ενεργοποιηθούν νωρίς, γιατί οι ημερομηνίες θα είναι αυστηρές. Ιδιαίτερα φέτος που προέκυψε μια σημαντική εκκρεμότητα, που είναι το ΑΤΑΚ. Φέτος ο ανταγωνισμός στον χώρο των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων έχει αυξηθεί, καθώς εκτός από τους 9 πιστοποιημένους φορείς που υπήρχαν στο νομό, κατέθεσαν φάκελο πιστοποίησης άλλοι 10, οι οποίοι έλαβαν και την τελική έγκριση.

Για όλα αυτά και κυρίως παρέχοντας χρήσιμες συμβουλές προς τους παραγωγούς μίλησε στην «Ε» ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φορέων (ΠΕΦΑ) του ΟΣΔΕ Δημήτρης Ντογκούλης.

Σύμφωνα με τον κ. Ντογκούλη «οι παραγωγοί θα πρέπει να επιδείξουν μεγάλη προσοχή στη δήλωση καλλιέργειας όσον αφορά στη σύνδεση με τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα, όπως η βιολογική γεωργία και το πρόγραμμα μείωσης της Νιτρορύπανσης, καθώς τα συγκεκριμένα προγράμματα είναι απόσπασμα του ΟΣΔΕ και η μη σωστή υποβολή τους θα μπλοκάρει τις πληρωμές των προγραμμάτων.

Όσον αφορά στα κριτήρια επιλογής του Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων, ο πρόεδρος της ΠΕΦΑ εκτιμά πως «θα πρέπει να είναι κριτήρια εμπειρίας και γνώσεις του αντικειμένου και όχι αποτέλεσμα κοινωνικής σχέσης ή χαμηλότερης τιμής γιατί ο οικονομικότερος δεν είναι πάντα και ο καλύτερος»

Ο κ. Ντογκούλης καλεί «όλους τους παραγωγούς να προσέλθουν στα κέντρα δηλώσεων άμεσα, ούτως ώστε να ελεγχθούν οι πιθανότητες εξαίρεσης των διάφορων περιπτώσεων εφαρμογής του ΑΤΑΚ και όχι καθυστερημένα γιατί τις τελευταίες ημέρες δύσκολο θα μπορέσει κάτι να επιλυθεί».

Συνέντευξη στον Γιώργο Ρούστα

* Κύριε Ντογκούλη, αναφορικά με τις φετινές δηλώσεις ΟΣΔΕ πολλή κουβέντα γίνεται για το ΑΤΑΚ. Τι συμβαίνει τελικά;

- Το ΑΤΑΚ είναι ένας 11ψήφιος μοναδικός αριθμός για κάθε αγροτεμάχιο και βρίσκεται στο Ε9 του ιδιοκτήτη του αγροτεμαχίου. Ο ΑΤΑΚ φέτος είναι υποχρεωτικός και πρέπει να προσκομίζεται από όλους τους παραγωγούς. Αυτό προκαλεί μεγάλη σύγχυση στον χώρο καθώς κινδυνεύουν να μείνουν αδήλωτα αγροτεμάχια ελλείψει του αριθμού, με αποτέλεσμα να μην ενεργοποιηθούν δικαιώματα και να χαθούν επιδοτήσεις. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην λογική σωστής ενημέρωσης του παραγωγού εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει τους λόγους υποχρεωτικότητας του ΑΤΑΚ καθώς και τις κατηγορίες εξαίρεσης μέχρι στιγμής, και λέω μέχρι στιγμής γιατί η κάθε νέα περίπτωση θα εξετάζεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το υπουργείο για πιθανή εξαίρεση. Καλούμε λοιπόν όλους τους παραγωγούς να προσέλθουν στα κέντρα δηλώσεων άμεσα, ούτως ώστε να ελεγχθούν οι πιθανότητες εξαίρεσης των διάφορων περιπτώσεων εφαρμογής του ΑΤΑΚ και όχι καθυστερημένα γιατί τις τελευταίες ημέρες δύσκολο θα μπορέσει κάτι να επιλυθεί. Σας παραθέτω τις περιπτώσεις εξαιρέσεων και λοιπών προβληματικών κατηγοριών.

• Αγροτεμάχια με πολλούς συνιδιοκτήτες

Καταχωρείται ο ΑΤΑΚ όλων των ιδιοκτητών (ο ΑΤΑΚ δεν είναι κοινός) - η εφαρμογή υποβολής της ΕΑΕ 2018 έχει τη δυνατότητα προσθήκης όσων πεδίων ΑΤΑΚ χρειαστούν.

• Αγροτεμάχια στα οποία δεν έχει γίνει αποδοχή κληρονομιάς και ο θανών είχε ΑΤΑΚ.

Στις περιπτώσεις αυτές, στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του αγροτεμαχίου δηλώνεται η επιλογή "ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ" και αναγράφεται υποχρεωτικά ο ΑΦΜ του θανόντα/ιδιοκτήτη και ο ΑΤΑΚ του ακινήτου όπως αποτυπώνεται στην Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης του θανόντα.

• Αγροτεμάχια στα οποία δεν έχει γίνει αποδοχή κληρονομιάς και ο θανών δεν είχε ΑΤΑΚ.

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς του αγροτεμαχίου δηλώνεται ως "ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ", αναγράφεται υποχρεωτικά ο ΑΦΜ του θανόντα/ιδιοκτήτη και εφόσον δεν αναγνωριστούν ΑΤΑΚ στο ΑΦΜ του θανόντα, το αγροτεμάχιο εξαιρείται από την υποχρέωση αναγραφής του ΑΤΑΚ.

• Αγροτεμάχια που ανήκουν σε ιδιοκτήτες που μένουν μόνιμα στο εξωτερικό και έχουν συνάψει μακροχρόνια συμβολαιογραφικά ενοικιαστήρια.

Εφόσον ο ΑΦΜ του ιδιοκτήτη (εκμισθωτή) αναγνωριστεί ως "Κάτοικος Εξωτερικού", το αγροτεμάχιο εξαιρείται από την υποχρέωση αναγραφής του ΑΤΑΚ. Στην περίπτωση αυτή είναι υποχρεωτική η επισύναψη του μισθωτηρίου.

• Αγροτεμάχια που ανήκουν στον ένα σύζυγο και ενιαία αίτηση ενίσχυσης υποβάλλει ο άλλος, δηλώνοντας τα αγροτεμάχια του πρώτου

Στις περιπτώσεις αυτές είναι υποχρεωτική η σύναψη, πχ. Ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης ή παραχωρητηρίου ή υπεύθυνη δήλωση παραχώρησης από τον ιδιοκτήτη-σύζυγο προς τον σύζυγο που υποβάλλει την ΕΑΕ2018. Το αγροτεμάχιο δηλώνεται ως ενοικιαζόμενο και αναγράφεται ο ΑΤΑΚ του ιδιοκτήτη – συζύγου.

Ιδιοκτήτες που αρνούνται να δώσουν τον ΑΤΑΚ στους μισθωτές τους

Παραμένει η υποχρέωση αναγραφής του ΑΤΑΚ.

• Αγροτεμάχια που γίνονται επινοικίαση ή ανταλλαγή μεταξύ παραγωγών με τη μορφή άτυπων παραχωρητήριων

Αναγράφεται ο ΑΤΑΚ του πρώτου ιδιοκτήτη και επισυνάπτονται υποχρεωτικά όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν την πράξη υπεκμίσθωσης

• Αγροτεμάχια που είναι κοινοτικά, εκκλησιαστικά και ακτημονικά καθώς και αναδασμών που δεν ολοκληρωθήκαν

Εξαιρούνται από την υποχρέωση αναγραφής του ΑΤΑΚ οι περιπτώσεις παραχωρηθέντων εκτάσεων από το ελληνικό δημόσιο (αποφάσεις παραχώρησης του νόμου 4061/2012 ως ισχύει).

Πολυετή μισθωτήρια για συμμετοχή σε πολυετή προγράμματα

Το αγροτεμάχιο εξαιρείται από την υποχρέωση αναγραφής του ΑΤΑΚ. Στην περίπτωση αυτή είναι υποχρεωτική η επισύναψη του μισθωτηρίου.

* Τι πρέπει να προσέξει ο αγρότης στις φετινές δηλώσεις καλλιέργειας;

- Τα καινούρια παραμετρικά στοιχεία δεν είναι πολλά εάν εξαιρεθεί ένα πρωτόκολλο ασφαλείας προσωπικών δεδομένων των παραγωγών που προς όφελος των παραγωγών μπορούν να επιλέξουν ποιος μπορεί να κάνει χρήση των δεδομένων της δήλωσης καλλιέργειας και να αποκλείσουν ή να επιτρέψουν την πρόσβαση στη δήλωση σε Τράπεζες, λοιπούς οργανισμούς και ΥΠΑΑΤ. Γενικά θα πρέπει να υπάρξει μεγάλη προσοχή στη δήλωση καλλιέργειας όσον αφορά στη σύνδεση με τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα όπως η βιολογική γεωργία και το πρόγραμμα μείωσης της Νιτρορύπανσης καθώς τα συγκεκριμένα προγράμματα είναι απόσπασμα του ΟΣΔΕ και η μη σωστή υποβολή τους θα μπλοκάρει τις πληρωμές των προγραμμάτων. Θυμόμαστε όλοι τι έγινε με το περιβόητο γεωχωρικό έλεγχο στα προηγούμενα προγράμματα νιτρικών που αφήσανε απλήρωτο τον μισό κάμπο. Αυτό ήταν απόρροια μιας κακής δήλωσης καλλιέργειας το 2013.

* Τι γίνεται με την πιστοποίηση νέων φορέων στον νομό Λάρισας;

- Στη Λάρισα υπάρχουν ήδη 9 πιστοποιημένοι φορείς και κατέθεσαν φάκελο πιστοποίησης άλλοι 10, για τους οποίους έχουμε και την τελική έγκριση. Κάποιοι εξ αυτών είναι ήδη στο έργο ή αποτελούν παρακλάδια πιστοποιημένων φορέων που ανεξαρτητοποιήθηκαν. Αυτό είναι θετικό γιατί ο ανταγωνισμός είναι με το μέρος του παραγωγού και σε επίπεδο εξυπηρέτησης και σε επίπεδο ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας. Καθώς θετικό είναι και για τους φορείς γιατί θα ξεχωρίσουν αυτοί οι οποίοι αποδίδουν καλύτερη υπηρεσία στους παραγωγούς.

Σε κάθε περίπτωση όμως ο παραγωγός πρέπει να προσέχει την επιλογή του γιατί από εκεί θα κριθεί η πληρωμή του. Τα κριτήρια επιλογής θα πρέπει να είναι κριτήρια εμπειρίας και γνώσεις του αντικειμένου και όχι αποτέλεσμα κοινωνικής σχέσης ή χαμηλότερης τιμής γιατί ο οικονομικότερος δεν είναι πάντα και ο καλύτερος. Πρέπει να είναι σίγουρος ότι ο φορέας διαθέτει γεωπόνο σύμβουλο γιατί η δήλωση δεν είναι μια απλή πλατφόρμα συμπλήρωσης στοιχείων αλλά μια ολόκληρη συμβουλευτική υπηρεσία που πρέπει να αποδοθεί από αρμοδίους του κλάδου και όχι από πρόσκαιρους ευκαιριακούς και πιθανόν άσχετους με αυτόν. Στους νέους προς πιστοποίηση υπάρχουν 3-4 γραφεία καταξιωμένων μελετητών με χρόνια δράση αλλά υπάρχουν και φορείς που δεν ξέρουν τι σημαίνουν τα αρχικά του ΟΠΕΚΕΠΕ..

* Τι γίνεται με το πλαφόν των 20.000 ευρώ των άμεσων ενισχύσεων που ακούγεται τις τελευταίες ημέρες;

- Το Υπουργείο δεν έχει επιβεβαιώσει, αλλά ούτε διαψεύσει το συγκεκριμένο δημοσίευμα. Νομίζω ότι γίνεται για εσωτερική κατανάλωση του Υπουργείου καθώς δεν είναι δυνατόν να εισαχθεί σε αυτά την Προγραμματική Περίοδο καθώς αντιτίθεται στο άρθρο 11 του βασικού κανονισμού της ΕΕ 1307/2013, ο οποίος δεν δύναται να τροποποιηθεί της παρούσας ΚΑΠ. Δεν ξέρω όμως εάν είναι προετοιμασία εδάφους για σπορά μετά το 2020.

Ο πρόεδρος της ΠΕΦΑ

Δημήτρης Ντογκούλης

Η Πανελλήνια Ένωση Φορέων ΟΣΔΕ ιδρύθηκε το 2014 σαν μία ανάγκη εκπροσώπησης των φορέων που είχαν πιστοποιηθεί σαν κέντρα υποδοχής δηλώσεων(ΚΥΔ), εκτός της εταιρίας GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ. Ο κύριος σκοπός της ήταν η προάσπιση των συμφερόντων των μελών και η σύνδεσή τους σαν ένα κεντρικό φορέα επικοινωνίας με ΥΠΑΑΤ, ΟΠΕΚΕΠΕ, Φορέα Συντονισμού και λοιπές υπηρεσίες του Υπουργείου. Σήμερα απαριθμεί 86 μέλη που εκπροσωπούν άνω των 100.000 παραγωγών που κάνουν δηλώσεις καλλιέργειας και δευτερεύουσες δράσεις (Προγράμματα ΠΑΑ) σε αυτά.

Ο Δημήτρης Ντογκούλης γεννήθηκε το 1983 στη Λάρισα, είναι Γεωπόνος ΑΠΘ με ειδίκευση στην Αγροτική Οικονομία. Είναι πρόεδρος της ΠΕΦΑ και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας ΑΓΡΟΣΥΜΒΟΥΛΗ Ο.Ε ΝΤΟΓΚΟΥΛΗΣ.Δ-ΠΑΠΑΔΟΥΛΗ.Ε που αποτελεί τον μεγαλύτερο ιδιωτικό φορέα ΟΣΔΕ στην Ελλάδα. Είναι υπεύθυνος έργου του Α.Σ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ και σύμβουλος κάποιων φορέων ΟΣΔΕ πανελλαδικά. Αποτελεί συνεργάτη 12 Αγροτικών Συνεταιρισμών σε διάφορα θέματα εντός νομού.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Προηγούμενο Επόμενο »

Συνδρομητική Υπηρεσία

διαβάστε την ελευθερία online

Ηλεκτρονικό Αρχείο Εφημερίδας


Σύνδεση Εγγραφή

Πρωτοσέλιδο εφημερίδας

Δείτε όλα τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας

Ψιθυριστά

Ο καιρός στη Λάρισα

Διαφημίσεις

EDA THESS
Μείνε μαζί μας
keuea

Η "Ελευθερία", ήταν από τις πρώτες εφημερίδες που σηματοδότησε την παρουσία της στο Internet, μ' ένα ολοκληρωμένο site.

Facebook Twitter Youtube

 

Θεσσαλικές Επιλογές

 sel ejofyllo karfitsa 1