Θέλουμε περισσότερους Κινέζους στα Μετέωρα

Δηλώνει στην «ΕτΔ» ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Τρικάλων κ. Βασ. Γιαγιάκος

Δημοσίευση: 09 Ιουλ 2018 22:04

 «Κύριο μέλημά μας είναι ότι η Θεσσαλία θα πρέπει να γίνει ο λαχανόκηπος, ο ανθόκηπος και ο οπωρώνας όλης της Ευρώπης. Το Επιμελητήριο Τρικάλων εδώ και χρόνια εργάζεται προς τις κατευθύνσεις αυτές και υλοποιούμε δράσεις για τη δενδροκομία, τα κηπευτικά, τα αρωματικά φυτά και βότανα, την κτηνοτροφία, διότι θα πρέπει να παράγουμε οι ίδιοι, τουλάχιστον αυτά που καταναλώνουμε».

Αυτά μεταξύ άλλων τονίζει στην «ΕτΔ» ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Τρικάλων κ. Βασίλης Γιαγιάκος, ο οποίος πρόσφατα έχει επανεκλεγεί στις αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν στο νέο διοικητικό συμβούλιο του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου.

Η συνέντευξη

*Έχετε επανεκλεγεί στις πρόσφατες αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν στο νέο διοικητικό συμβούλιο του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου. Ποιους στόχους, μέσα από αυτή την εκλογή σας θα θέσετε σε εφαρμογή, κυρίως σε ό,τι αφορά στο κομμάτι του τουρισμού;

- H αύξηση του τουριστικού ρεύματος από την Κίνα προς τα Μετέωρα είναι ένας από τους κύριους στόχους μας. Πιο συγκεκριμένα, μέσω οργανωμένων προσπαθειών, να επιτύχουμε την περαιτέρω ενίσχυση της τουριστικής ροής των Κινέζων επισκεπτών προς την Ελλάδα και ειδικότερα προς την περιοχή μας, λαμβάνοντας υπόψη τη σπουδαιότητα του μεγέθους της τουριστικής αγοράς της Κίνας. Μια χώρα με τον μεγαλύτερο αριθμό τουριστικών επισκέψεων στον κόσμο που ξοδεύουν υπέρογκα ποσά καθιστώντας τους Κινέζους πρώτους σε δαπάνη μεταξύ των τουριστών από την Ασία και τον Ειρηνικό.

Για να επιτευχθεί όμως αυτός ο στόχος, θα πρέπει αρχικά να δημιουργηθούν οι αντίστοιχες προϋποθέσεις. Δηλαδή, να προετοιμαστούμε κατάλληλα ώστε η περιοχή μας να μπορεί να υποδεχθεί τους Κινέζους επισκέπτες. Προς αυτήν την κατεύθυνση, θα πρέπει να εκπαιδευτούν οι άμεσα εμπλεκόμενοι, που είναι οι επιχειρηματίες των τουριστικών καταλυμάτων και των επισιτιστικών επαγγελμάτων. Επίσης, να δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές όπως για παράδειγμα σημάνσεις, αντίστοιχες της Ιταλίας και της Ισπανίας που δέχονται εκατομμύρια κινέζους τουρίστες. Επιπρόσθετα, μέσω της Πρεσβείας της Κίνας θα καλέσουμε tour operators για φιλοξενία, προκειμένου να προβάλουμε την περιοχή μας με απώτερο αποτέλεσμα την ένταξή της στα τουριστικά τους πακέτα.

*Εκτιμάτε ότι η καινοτομία και η εξωστρέφεια είναι τα δυνατά όπλα των ελληνικών προϊόντων;

-Η καινοτομία και η εξωστρέφεια, δύο ξεχωριστά αλλά και αλληλένδετα χαρακτηριστικά, θα πρέπει να ανήκουν στους βασικούς πυλώνες κατά την άσκηση της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας.

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις έχουν συνειδητοποιήσει ότι η καινοτομία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να παραμείνουν ανταγωνιστικές. Η καινοτομία στο σύνολό της και ειδικότερα σε ένα νέο προϊόν ή μια νέα υπηρεσία, στην παραγωγική διαδικασία και στην τεχνολογική υποδομή, τυποποίηση – συσκευασία, στο marketing και την προώθηση, στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε προϊόντος αλλά και σε μια σειρά άλλων διαδικασιών, συμβάλλει στην επιτυχή λειτουργία των επιχειρηματικών μονάδων. Για να επιτευχθεί αυτό, πρωτίστως όμως θα πρέπει να δημιουργηθεί κουλτούρα καινοτομίας, τόσο στον τρόπο σκέψης των εργαζομένων όσο και της διοίκησης.

Από την άλλη, η στροφή των επιχειρήσεων προς τον εξαγωγικό προσανατολισμό και η δυνατότητα διείσδυσης σε νέες αγορές του εξωτερικού θα πρέπει να είναι βασικός στόχος, ιδιαίτερα των παραγωγικών επιχειρήσεων.

Επιβάλλεται λοιπόν οι επιχειρήσεις να δημιουργήσουν τις κατάλληλες δομές που θα υποστηρίξουν την εξαγωγική τους δραστηριότητα, κατανοώντας ότι η δική μας τοπική αγορά είναι τμήμα μιας ευρύτερης παγκόσμιας αγοράς και θα πρέπει τα δικά μας προϊόντα να είναι ανταγωνιστικά προς αντίστοιχα της παγκόσμιας αγοράς. Συνεπώς, μπορούμε να καταλάβουμε ότι η καινοτομία και η εξωστρέφεια παίζουν τον καθοριστικό τους ρόλο στην εξέλιξη της επιχειρηματικότητας.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

*Πόσο δύσκολη ή εύκολη είναι μια τέτοια προοπτική; Είναι προετοιμασμένες οι τοπικές επιχειρήσεις, εκτός αυτών που ήδη έχουν κάνει με επιτυχία τα παραπάνω βήματα, να ανταπεξέλθουν σε τέτοιες απαιτήσεις και ανάγκες;

-Οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν ήδη αντιληφθεί ότι εάν δεν γίνουν ανταγωνιστικές δεν μπορούν να γίνουν και εξωστρεφείς κι αυτό πια αποτελεί μονόδρομο.

Το Επιμελητήριο Τρικάλων από την άλλη, μέσα από μια σειρά δράσεων που υλοποιεί, όπως διοργάνωση σεμιναρίων, συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις του εξωτερικού και επιχειρηματικές αποστολές, είναι κοντά στις επιχειρήσεις και τις υποστηρίζει, προκειμένου να ενισχύσει τη διαδικασία της εξωστρέφειάς τους.

*Μπορείτε να μας αναφέρετε δύο σημαντικές δράσεις του Επιμελητηρίου Τρικάλων στην προώθηση των τοπικών προϊόντων σε ξένες αγορές;

-Από τις σημαντικότερες δράσεις του Επιμελητηρίου Τρικάλων είναι η συνεργασία που διατηρούμε με τους Εμπορικούς Ακολούθους των πρεσβειών στις χώρες – στόχους. Επιπρόσθετα, η συμμετοχή μας στις μεγαλύτερες Διεθνείς Εκθέσεις του εξωτερικού με τη συμμετοχή των επιχειρήσεων – μελών μας αλλά και η διοργάνωση επιχειρηματικών αποστολών στο εξωτερικό με διεξαγωγή B2B συναντήσεων, έχουν συμβάλει στην προώθηση των τοπικών προϊόντων μας παγκοσμίως.

*Σε ποιους τομείς θα πρέπει να επενδύσει ο νομός Τρικάλων για ένα καλύτερο αύριο, στο πλαίσιο της ανάπτυξης;

-Ως πρώτιστο στόχο θα πρέπει να έχουμε την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του τόπου μας, που εκτός του τουρισμού, είναι ο πρωτογενής τομέας και η μεταποίηση των τοπικών παραγόμενων προϊόντων. Κύριο μέλημά μας είναι ότι η Θεσσαλία θα πρέπει να γίνει ο λαχανόκηπος, ο ανθόκηπος και ο οπωρώνας όλης της Ευρώπης. Το Επιμελητήριο Τρικάλων, εδώ και χρόνια εργάζεται προς τις κατευθύνσεις αυτές και υλοποιούμε δράσεις για τη δενδροκομία, τα κηπευτικά, τα αρωματικά φυτά και βότανα, την κτηνοτροφία, διότι θα πρέπει να παράγουμε οι ίδιοι, τουλάχιστον αυτά που καταναλώνουμε.

*Ο τουρισμός παραμένει ένα δυνατό κομμάτι σε μια τέτοια προοπτική;

-Ο τουρισμός έχει αναδειχθεί σε ατμομηχανή της οικονομίας και παραμένει ο ισχυρότερος επιχειρηματικός τομέας της χώρας, που μπορεί να δώσει αποτελεσματική ώθηση στην ανάταξη της οικονομίας μας. Περιλαμβάνει τις φυσικές ομορφιές, τα παραγόμενα προϊόντα, τη γαστρονομία, την παράδοση, τον πολιτισμό και την ιστορία ενός τόπου.

Ειδικότερα, στην περιοχή μας έχουμε την τύχη να έχουμε τα Μετέωρα, το μοναδικό αυτό γεωλογικό φαινόμενο, μνημείο προστατευμένο από την Unesco, με τη μοναστηριακή κοινότητα που αποτελεί το θρησκευτικό κέντρο της Ελλάδας. Επίσης, την αρχαία Τρίκκη, πατρίδα του Ασκληπιού αλλά και τον ορεινό όγκο με τον απέραντο φυσικό του πλούτο.

Θα πρέπει λοιπόν να εντείνουμε τις προσπάθειες για την ανάδειξη και αξιοποίηση του τουριστικού προϊόντος με ό,τι θετικό συνεπάγεται αυτό για την οικονομία της περιοχής μας και την απασχόληση. Σε αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να συμμετέχει ολόκληρη η κοινωνία, μιας και ο κάθε ένας από εμάς είναι ένα κομμάτι αυτού του πολυδιάστατου παζλ που ονομάζεται τουριστικό προϊόν.

ΤΡΙΚΑΛΑ (Της ανταποκρίτριάς μας Γεωργίας Κωστακοπούλου)

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Προηγούμενο Επόμενο »

Συνδρομητική Υπηρεσία

διαβάστε την ελευθερία online

Ηλεκτρονικό Αρχείο Εφημερίδας


Σύνδεση Εγγραφή

Πρωτοσέλιδο εφημερίδας

Δείτε όλα τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας

Ψιθυριστά

Ο καιρός στη Λάρισα

Διαφημίσεις

EDA THESS
Μείνε μαζί μας
keuea

Η "Ελευθερία", ήταν από τις πρώτες εφημερίδες που σηματοδότησε την παρουσία της στο Internet, μ' ένα ολοκληρωμένο site.

Facebook Twitter Youtube

 

Θεσσαλικές Επιλογές

 sel ejofyllo karfitsa 1