Σχετικά με την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του έργου που αφορά στην κατασκευή της εξόδου της οδού Καράγιωργα προς την παλαιά εθνική οδό Λάρισας – Θεσσαλονίκης και τον κίνδυνο απένταξής του από το ΕΣΠΑ, η Περιφέρεια Θεσσαλίας διευκρινίζει τα εξής:

«Το έργο «Κατασκευή οδού Καράγιωργα , Τεχνικού Τ1 & οδού Αεροδρομίου» Με αριθμό έργου: 2010ΕΠ00680020 ΣΑΕΠ 006/8 εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ το Δεκέμβριο του 2010 με Π/Υ 21.602.000 Ευρώ και η σύμβαση είναι ποσού 12.128.068 ,07 Ευρώ και προθεσμία εκτέλεσης μέχρι τις 31/8/2015.

Για την υλοποίηση του έργου, με σύμβαση του Δήμου Λαρισαίων, επικαιροποιήθηκε η αρχική οριστική μελέτη οδοποιίας (μελέτη Χατζή) που είχε εγκριθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ με την απόφαση /ΔΜΕΟ/ε/ο/1106/10-7-2006 και αφορούσε στην κατασκευή της αρτηρίας από τον ισόπεδο κόμβο κόμβο με Αεροδρομίου-Ηρ. Πολυτεχνείου-Νέο τμήμα Δακτυλίου (ΧΘ:0+820) έως τη θέση ΧΘ:3+400 και σε μήκος 2,58 χιλιομέτρων. Η παραπάνω αρχικά σχεδιαζόμενη οδός κατέληγε στον Ανισόπεδο κόμβο Συκουρίου κατ' εφαρμογή της μελέτης «Γεωργίου», σύμφωνα με την οποία η οδός Καράγιωργα συνδεόταν με κάθετα οδικά τμήματα με την ΠΕΟ Θεσσαλονίκης Αθηνών, μεταξύ άλλων και στην θέση που προβλέπεται σήμερα να συμβάλλει η προς κατασκευή οδός Καράγιωργα (στο άκρο του σχεδίου πόλης), όπου και εκκρεμεί η απόδοση των εκτάσεων. Η μελέτη «Γεωργίου» εκπονήθηκε στα πλαίσια της σύμβασης «Βελτίωση υφιστάμενης ΠΕΟ Αθηνών-Θεσσαλονίκης στην περιοχή Λάρισας» της οποίας η οριστική μελέτη οδοποιίας εγκρίθηκε με την απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ/ΔΜΕΟ/ε/918/10- 2-2004. Ακολουθεί απόσπασμα της σύνδεσης της μελέτης αυτής όπως αρχικά προβλεπόταν η κάθετη σύνδεση:

Από το παραπάνω απόσπασμα της εγκεκριμένης μελέτης προκύπτει ότι η οδός Καράγιωργα συνδεόταν με την ΠΕΟ στην σημερινή θέση από τις αρχικές μελέτες και όχι λόγω της επικαιροποιημένης μελέτης, άρα θα απαιτούνταν και πάλι εντός σχεδίου απαλλοτριώσεις.

Επιπρόσθετα, η συνδετήρια αυτή οδός προβλεπόταν και από το εγκεκριμένο σχέδιο πόλης το οποίο ακόμη δεν έχει εφαρμοστεί.

Αναλυτικότερα, η επικαιροποιημένη οριστική μελέτη οδοποιίας που συμβασιοποιήθηκε με χρηματοδότηση του Δήμου Λαρισαίων εγκρίθηκε από το ΥΠΟΜΕΔΙ με την απόφαση ΔΜΕΟ/1036/36-3-2010 και αφορούσε τροποποιήσεις στα ακόλουθα σημεία: α)Την παράλληλη μετατόπιση του άξονα κεντρικής αρτηρίας, y/ια την αποφυγή του αγωγού φυσικού αερίου, ο οποίος διέρχεται από το παλαιό ανάχωμα β) την κατασκευή παράπλευρων οδών σε όλο το μήκος της κεντρικής αρτηρίας γ) την διατήρηση του υφιστάμενου αναχώματος όπου είναι εφικτό προκειμένου για την διευθέτηση της τοπικής κυκλοφορίας και δ)την μη συμβολή δύο κάθετων δημοτικών οδών, ε)την εφαρμογή του προσωρινού τερματισμού της οδού Καράγιωργα στην ΠΕΟ Λάρισας-Θεσσαλονίκης στο ύφος της συνδετήριας στο άκρο του σχεδίου πόλης μέχρι να μελετηθεί ο ανισόπεδος κόμβος Συκουρίου.

Η επικαιροποίηση της μελέτης δεν θα μπορούσε να γίνει για το υπόλοιπο τμήμα μέχρι τον Ιούλιο του 2010 - ημερομηνία κατάθεσης προς ένταξη του έργου, ήτοι μέχρι τον Ανισόπεδο κόμβο Συκουρίου για το λόγο ότι δεν υπήρχε πληρότητα της μελέτης του ανισόπεδου κόμβου Συκουρίου (και των συμβαλλουσών οδών) ο οποίος βρίσκεται μόλις σε στάδιο προκαταρκτικής μελέτης και για να ολοκληρωθεί απαιτείται η εκπόνηση προμελέτης και οριστικής μελέτης οδοποιίας και τεχνικών καθώς και οι λοιπές υποστηρικτικές μελέτες (γεωλογικά, γεωτεχνικά, περιβαλλοντικά, υδραυλικά).

Για την κατασκευή του έργου απαιτήθηκαν 2 απαλλοτριώσεις:

Για να ολοκληρωθούν οι παραπάνω μελέτες απαιτούσε χρόνο και χρήμα και δε θα ήταν εφικτή η ένταξή τους στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ και για το λόγο αυτό κατατέθηκε για ένταξη στις 15/6/2010 και εντάχθηκε το Δεκέμβριο του 2010 από την γ. γρ. αποκεντρωμένης διοίκησης στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας το αυτοτελές – λειτουργικό και ώριμο προς ένταξη τμήμα.

1. Για τις εκτάσεις εκτός σχεδίου Απόφαση 3260/144025 /23-9-2010 της Γεν. Γραμ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης έκτασης 9.941,54 Τ.μ

Η οποία κηρύχθηκε υπέρ του Δημοσίου με δαπάνη που βαρύνει τις πιστώσεις ΣΑΕΠ0068 με κωδ. 2009ΕΠ 0068001 ενώ οι εκτάσεις αποδόθηκαν εμπρόθεσμα με την διαδικασία των επιτάξεων.

2. Οσο αφορά τις εκτάσεις εντός σχεδίου , επισπεύδων είναι ο Δήμος Λαρισαίων.

Πριν την κήρυξη της απαλλοτρίωσης έπρεπε να τροποποιηθεί το σχέδιο πόλης στο τμήμα όπου αφορούσε την απαλλοτρίωση .

Έγγραφα της Δ/νσης Δημ .Εργων προς το Δήμο Λαρισαίων για την επίσπευση της διαδικασίας τροποποίησης ( 1914/32398 / 11-5-2009 , 565/24863/17-2-2010 ,945/40581/15-3-2010,1223/52166/12-4-2010,1668/62469/6-6-2011,4604/14-12-2011 )

Όταν ξεπεράστηκε η "σκόπελος " της τροποποίησης του σχεδίου πόλης ( ΦΕΚ 184/16-5-

2012 ) έγινε η απαλλοτρίωση όπου με αρ. 660/2013 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας καθόρισε την αποζημίωση ( συνολικού ποσού 566,855,40 + 13,127,74 Ευρώ ) ακινήτων όπου έπρεπε να καταβληθούν από το Δήμο ( ως επισπεύδον) έως 25-4-2015 (18μηνο) για τη μη αυτοδίκαια άρση της εν λόγω πράξης αναλογισμού και τακτοποίησης του σχεδίου πόλης.

Στο διάστημα αυτό η Υπηρεσία μας ζητούσε την άμεση καταβολή της αποζημίωσης για την απόδοση των ακινήτων ώστε να είναι εφικτή η εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του έργου. Ενώ ο Δήμος στις 12-12-2013 δηλώνει αδυναμία καταβολής του πόσου .

Σήμερα πλέον ( μετά τη μη καταβολή της αποζημίωσης εντός του 18μηνου ) έχει εκπέσει και ο χρόνος ισχύος της Απόφασης 660/2013.

Εάν ο δήμος Λαρισαίων είχε καταβάλει το ποσό της αποζημίωσης εμπρόθεσμα του 18μήνου το έργο θα είχε ολοκληρωθεί και δε θα κινδύνευε την απένταξη του από τυχόν αντιδράσεις των δικαιούχων των απαλλοτριώσεων».

Με αφορμή περιστατικά εξαπάτησης πολιτών, στην περιφέρειά μας, από επιτήδειους που προσεγγίζουν κυρίως άτομα τρίτης ηλικίας και με διάφορα προσχήματα και τεχνάσματα τους αποσπούν χρηματικά ποσά, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας συνιστά:

  • Να μην πείθεστε εύκολα από άτομα, τα οποία σας «πλησιάζουν» ως γνωστοί συγγενικών - φιλικών προσώπων.
  • Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σε άγνωστα άτομα που επιχειρούν με διάφορα προσχήματα και τεχνάσματα να εισέλθουν στην οικία σας.
  • Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν άγνωστοι προσπαθήσουν να σας πείσουν για την καταβολή χρηματικού ποσού, με το πρόσχημα επείγουσας ανάγκης συγγενικού - φιλικού προσώπου (π.χ. νοσηλεία σε νοσοκομείο).Το ίδιο μπορεί να προσπαθήσουν και τηλεφωνικά.
  • Σε περιπτώσεις που άγνωστοι επικαλούνται έκτακτη ανάγκη γνωστού -συγγενικού σας προσώπου, να επιδιώκετε πάντα οι ίδιοι να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το γνωστό-συγγενικό σας πρόσωπο, προς επιβεβαίωση των όσων επικαλούνται. Η επικοινωνία να γίνεται με δικό σας τηλέφωνο και κατόπιν δικής σας πρωτοβουλίας και να μην δέχεστε να μιλάτε με άτομο, το οποίο κάλεσαν οι άγνωστοι.
  • Να μην πείθεστε όταν άγνωστοι σας ζητούν να καταβάλλετε χρήματα για οφειλές γνωστών ή συγγενικών προσώπων σε δημόσιες υπηρεσίες ή σε καταστήματα-εταιρείες για αγορά αγαθών-προσφορά υπηρεσιών.
  • Ιδιαίτερα, εφιστάται η προσοχή στους συνταξιούχους, να μην πείθονται όταν τους τηλεφωνούν άγνωστα άτομα, τα οποία προφασίζονται ότι εργάζονται σε τραπεζικά καταστήματα και τους ζητούν την καταβολή χρημάτων για τη δήθεν εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών ή του εφάπαξ που δικαιούνται.

Σε κάθε ανάλογη περίπτωση, οι πολίτες παρακαλούνται να επικοινωνούν άμεσα με το "100" ή με τα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα.

Στο πλαίσιο του γενικού επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, συνεχίζονται οι στοχευμένοι αστυνομικοί έλεγχοι στους τέσσερις νομούς της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Συγκεκριμένα, όπως σημειώνεται από την ΕΛ.ΑΣ. «στις αστυνομικές επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν χθες (31.07.2015) από νωρίς το πρωί έως αργά το απόγευμα, συμμετείχε ο απαιτούμενος αριθμός αστυνομικών από Υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστυνομίας Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας.

Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού συγκροτήθηκαν ομάδες αστυνομικών που είχαν ως αντικείμενο τον έλεγχο ατόμων, την προσαγωγή υπόπτων και τη σύλληψη δραστών εγκληματικών πράξεων.

Κατά τη διάρκεια αυτών των δράσεων προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

Ελέγχθηκαν 673 άτομα, εκ των οποίων 594 ημεδαποί και 79 αλλοδαποί, 494 οχήματα, 8 επιχειρήσεις σκραπ και 3 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

Προσήχθησαν 32 άτομα και συγκεκριμένα 20 ημεδαποί και 12 αλλοδαποί.

Συνελήφθησαν 9 άτομα και συγκεκριμένα: Ένας ημεδαπός για κλοπή δίκυκλης μοτοσικλέτας και κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Δύο ημεδαποί για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών. Δύο ημεδαποί,σε βάρος των οποίων εκκρεμούν καταδικαστική απόφαση και βούλευμα για απάτη και κλοπή. Δύο αλλοδαποί, υπήκοοι Αλβανίας, για παράνομη είσοδο και παραμονή στην Ελληνική Επικράτεια. Ένας ημεδαπός, για πρόσληψη και απασχόληση ατόμου, το οποίο στερούταν πιστοποιητικού υγείας. Ένας αλλοδαπός, υπήκοος Αλβανίας για στέρηση πιστοποιητικού υγείας, κατά την εργασία του σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

Βεβαιώθηκαν 160 παραβάσεις και συγκεκριμένα: Μία παράβαση του αδικήματος της κλοπής. Τρεις παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών. Δύο παραβάσεις του νόμου περί αλλοδαπών. Δύο παραβάσεις υγειονομικής διάταξης. Έξι παραβάσεις για επαιτεία. Εκατόν σαράντα έξι παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ήτοι: 1 για μέθη, 12 για υπέρβαση ορίου ταχύτητας, 4 για χρήση κινητού τηλεφώνου, 9 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας, 5 για μη χρήση προστατευτικού κράνους, 1 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, 3 για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, 1 για στέρηση άδειας κυκλοφορίας, 5 για στέρηση ασφαλιστηρίου συμβολαίου, 105 λοιπές παραβάσεις.

Κατασχέθηκαν μικροποσότητες κάνναβης και βουπρενορφίνης. Παρόμοιες αστυνομικές δράσεις θα συνεχιστούν σε όλη την Περιφέρεια Θεσσαλίας» καταλήγει η ΕΛ.ΑΣ..

Το ΠΥΣΠΕ Λάρισας, σύμφωνα με την με αριθμ. 22/30-7-2015 Πράξη του, διαπίστωσε τις παρακάτω λειτουργικές υπεραριθμίες εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70 - Δασκάλων, ΠΕ60 – Νηπιαγωγών, ΠΕ70 – Δασκάλων ΣΜΕΑΕ και ΠΕ60 – Νηπιαγωγών ΣΜΕΑΕ, για το διδακτικό έτος 2015-2016:

ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ

Α/Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
1 7ο ολοήμερο Λάρισας 12/θ 2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ
2 14ο ολοήμερο Λάρισας 12/θ 2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ
3 15ο ολοήμερο Λάρισας 12/θ 2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ
4 17ο ολοήμερο Λάρισας 12/θ 2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ
5 20ο ολοήμερο Λάρισας 12/θ 4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ
6 30ο ολοήμερο Λάρισας 12/θ 2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ
7 43ο ολοήμερο Λάρισας 12/θ 2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ
8 Ανάβρας 4/θ 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ
9 ολοήμερο Δήμητρας 5/θ 2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ
10 ολοήμερο Μελιβοίας 3/θ 2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ
11 Στομίου 6/θ 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ
12 ολοήμερο Σωτηρίτσας 3/θ 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ
13 ολοήμερο Βερδικούσσας 6/θ 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ
14 ολοήμερο Bλαχογιαννίου 6/θ 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ
15 1º ολοήμερο Ελασσόνας 12/θ 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ
16 2º ολοήμερο Ελασσόνας 12/θ 2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ
17 ολοήμερο Ευαγγελισμού 8/θ 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ
18 1º ολοήμερο Λιβαδίου 6/θ 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ
19 1º ολοήμερο Τσαριτσάνης 6/θ 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ
20 Αρμενίου 6/θ 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ
21 Γλαύκης 4/θ 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ
22 ολοήμερο Ζαππείου 3/θ 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ
23 ολοήμερο Καλαμακίου 3/θ 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ
24 ολοήμερο Κιλελέρ 4/θ 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ
25 ολοήμερο Νίκαιας 12/θ 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ
26 2ο ολοήμερο Πλατυκάμπου 6/θ 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ
27 ολοήμερο Χάλκης 6/θ 2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ
28 ολοήμερο Μακρυχωρίου 8/θ 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ
29 ολοήμερο Πυργετού 6/θ 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ
30 ολοήμερο Συκουρίου 12/θ 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ
31 1º ολοήμερο Αμπελώνα 12/θ 2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ
32 ολοήμερο Δαμασίου 6/θ 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ
33 ολοήμερο Δένδρων Πλατανουλίων 6/θ 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ
34 ολοήμερο Ροδιάς 4/θ 2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ
35 4º ολοήμερο Τυρνάβου 12/θ 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ
36 ολοήμερο Βαμβακούς 6/θ 2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ
37 ολοήμερο Ευυδρίου Λόφου 6/θ 2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ
38 ολοήμερο Σταυρού Γηγενών 3/θ 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ
39 1º ολοήμερο Φαρσάλων 12/θ 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ
40 3º ολοήμερο Φαρσάλων 12/θ 2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ
41 4º ολοήμερο Φαρσάλων 12/θ 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ
  ΣΥΝΟΛΟ   67  

 

 

ΠΕ60 – Νηπιαγωγοί

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΡΓ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
1 6ο Λάρισας 2/θ 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ
2 7º   ολοήμερο Λάρισας 2/θ 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ
3 9º   ολοήμερο Λάρισας 2/θ 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ
4 19º ολοήμερο Λάρισας 2/θ 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ
5 22ºολοήμερο Λάρισας 2/θ 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ
6 44º ολοήμερο Λάρισας 2/θ 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ
7 47º ολοήμερο Λάρισας 2/θ 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ
8 48º Λάρισας 2/θ 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ
9 52ο Λάρισας 2/θ 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ
10 62º Λάρισας 1/θ 1 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
11 Κοιλάδας 2/θ 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ
12 Ραχούλας 1/θ 1 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
13 ολοήμερο Τερψιθέας 2/θ 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ
14 Καρίτσας 1/θ 1 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
15 ολοήμερο Μελιβοίας 1/θ 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ
16 Αμπελίων Βερδικούσσας 1/θ 1 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
17 1º Ελασσόνας 2/θ 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ
18 3º ολοήμερο Ελασσόνας 2/θ 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ
19 Κιλελέρ 2/θ 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ
20 Ελάτειας 1/θ 1 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
21 Πουρναρίου 1/θ 1 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
22 ολοήμερο Δαμασίου 2/θ 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ
23 Δελερίων 1/θ 1 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
24 5º ολοήμερο Τυρνάβου 2/θ 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ
25 ολοήμερο Βαμβακούς 2/θ 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ
26 Ευυδρίου 2/θ 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ
27 Υπέρειας 1/θ 1 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
  ΣΥΝΟΛΟ   27  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕ70 ΣΜΕΑΕ – Δάσκαλοι

 

α/α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
1 ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ 1/θ 1 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

 

 

ΠΕ60 ΣΜΕΑΕ – Νηπιαγωγοί

 

α/α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
1 ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 1/θ 1 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

 

α) Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά στις παραπάνω σχολικές μονάδες στις οποίες διαπιστώθηκε λειτουργική υπεραριθμία, να δηλώσουν στο ΠΥΣΠΕ Λάρισας εάν επιθυμούν ή όχι να κριθούν λειτουργικά υπεράριθμοι από τη Δευτέρα     3-8-2015 έως και την Παρασκευή 7-8-2015 (τροποποίηση χρονοδιαγράμματος).

Οι εκπαιδευτικοί που σκοπεύουν να κάνουν θετική δήλωση υπεραριθμίας, παρακαλούνται να έχουν μαζί τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό εντοπιότητας, βεβαίωση συνυπηρέτησης κ.λ.π.), προκειμένου να γίνει η μοριοδότησή τους.

β) Όσοι εκπαιδευτικοί χαρακτηριστούν ονομαστικά λειτουργικά υπεράριθμοι, θα κληθούν να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης στα παρακάτω λειτουργικά κενά, εφόσον δηλώσουν ότι επιθυμούν να τοποθετηθούν κατά προτεραιότητα.

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΩΝ

 

α/α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓ KΕΝΑ
1 1ο ολοήμερο Λάρισας 12/θ 4
2 2ο ολοήμερο Λάρισας 12/θ 2
3 4ο ολοήμερο Λάρισας 11/θ 4
4 5ο ολοήμερο Λάρισας 12/θ 5
5 6ο ολοήμερο Λάρισας 12/θ 6
6 9ο ολοήμερο Λάρισας 19/θ 8
7 10ο ολοήμερο Λάρισας 12/θ 1
8 11ο ολοήμερο Λάρισας 12/θ 6
9 12ο ολοήμερο Λάρισας 12/θ 2
10 13ο ολοήμερο Λάρισας 12/θ 2
11 16ο ολοήμερο Λάρισας 12/θ 2
12 18ο ολοήμερο Λάρισας 10/θ 3
13 22ο ολοήμερο Λάρισας 12/θ 2
14 23ο ολοήμερο Λάρισας 12/θ 4
15 25ο ολοήμερο Λάρισας 16/θ 3
16 26ο ολοήμερο Λάρισας 12/θ 2
17 27ο ολοήμερο Λάρισας 12/θ 4
18 29ο Λάρισας 9/θ 3
19 32ο ολοήμερο Λάρισας 6/θ 3
20 33ο ολοήμερο Λάρισας 12/θ 9
21 36ο ολοήμερο Λάρισας 10/θ 2
22 37ο ολοήμερο Λάρισας 6/θ 3
23 38ο ολοήμερο Λάρισας 6/θ 1
24 39ο ολοήμερο Λάρισας 12/θ 2
25 42ο ολοήμερο Λάρισας 12/θ 2
26 44ο ολοήμερο Λάρισας 12/θ 6
27 1º ολοήμερο Γιάννουλης 10/θ 2
28 2º ολοήμερο Γιάννουλης 10/θ 5
29 3º ολοήμερο Γιάννουλης 6/θ 6
30 ολοήμερο Κοιλάδας 6/θ 1
31 ολοήμερο Τερψιθέας 10/θ 1
32 1º ολοήμερο Φαλάνης 12/θ 3
33 1ο ολοήμερο Αγιάς 6/θ 3
34 2ο ολοήμερο Αγιάς 10/θ 3
35 ολοήμερο Καλλιθέας 6/θ 1
36 Καρυά Ελασσόνας 2/θ 1
37 Σαρανταπόρου 2/θ 1
38 ολοήμερο Μελισσοχωρίου 4/θ 1
39 ολοήμερο Γόννων 6/θ 2
40 Καλλιπεύκης 1/θ 1
41 Καλοχωρίου 3/θ 1
42 3º ολοήμερο Αμπελώνα 10/θ 3
43 1º ολοήμερο Τυρνάβου 12/θ 3
44 3º ολοήμερο Τυρνάβου 6/θ 1
45 5º Τυρνάβου 6/θ 4
46 2º ολοήμερο Φαρσάλων 9/θ 1
   ΣΥΝΟΛΟ   135

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ60 – ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΟΡΓ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ
1 2ο ολοήμερο Λάρισας 2/θ 1
2 3ο ολοήμερο Λάρισας 2/θ 2
3 8ο ολοήμερο Λάρισας 2/θ 2
4 12ο ολοήμερο Λάρισας 2/θ 1
5 13ο ολοήμερο Λάρισας 2/θ 1
6 18º   Λάρισας 1/θ 1
7 20ο ολοήμερο Λάρισας 2/θ 1
8 21ο ολοήμερο Λάρισας 2/θ 2
9 23º ολοήμερο Λάρισας 2/θ 1
10 31º   ολοήμερο Λάρισας 2/θ 2
11 34º ολοήμερο Λάρισας 2/θ 2
12 35º ολοήμερο Λάρισας 2/θ 2
13 36ο ολοήμερο Λάρισας 2/θ 1
14 37º ολοήμερο Λάρισας 2/θ 1
15 38º ολοήμερο Λάρισας 2/θ 2
16 42ο ολοήμερο Λάρισας 2/θ 2
17 45ο ολοήμερο Λάρισας 2/θ 2
18 46ο ολοήμερο Λάρισας 2/θ 5
19 55ο ολοήμερο Λάρισας 2/θ 1
20 56ο ολοήμερο Λάρισας 2/θ 3
21 60º   Λάρισας 1/θ 1
22 61º ολοήμερο Λάρισας 2/θ 4
23 1º ολοήμερο Γιάννουλης 2/θ 2
24 2º ολοήμερο Φαλάνης 2/θ 2
25 Στομίου 1/θ 1
26 2º ολοήμερο Ελασσόνας 2/θ 1
27 Καλλιθέας 1/θ 1
28 ολοήμερο Λουτρού 1/θ 1
29 Μηλέας 1/θ 1
30 ολοήμερο Νίκαιας 2/θ 4
31 ολοήμερο Χάλκης 2/θ 1
32 ολοήμερο Μακρυχωρίου 2/θ 1
33 ολοήμερο Συκουρίου 2/θ 1
34 3º ολοήμερο Αμπελώνα 2/θ 1
35 1º   Τυρνάβου 2/θ 1
  ΣΥΝΟΛΟ   58

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ70 ΣΜΕΑΕ – ΔΑΣΚΑΛΩΝ

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ
1 1ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ - Δ.Α.Δ. 5
2 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ 2
3 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 1
4 ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΓΑΛΑΝΟΒΡΥΣΗΣ 1
5 ΤΕ 6ου Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ 1
6 ΤΕ 12ου Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ 1
7 ΤΕ 18ου Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ 1
8 ΤΕ 19ου Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ 1
9 ΤΕ 25ου Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ 1
10 ΤΕ 31ου Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ (βαρηκόων) 1
11 ΤΕ 39ου Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ 1
12 ΤΕ 3ου Δ.Σ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 1
13 ΤΕ 3ου Δ.Σ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ 1
  ΣΥΝΟΛΟ 18

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ60 ΣΜΕΑΕ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ
1 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠ/ΓΕΙΟ - Δ.Α.Δ. 1
2 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 1
  ΣΥΝΟΛΟ 2

Διευκρινίσεις επί της διαδικασίας των τοποθετήσεων των λειτουργικά υπεραρίθμων

Έχοντας υπόψη το Π.Δ 50/1996 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από   το Π.Δ. 100/1997, το ΠΥΣΠΕ Λάρισας διευκρινίζει ότι η διαδικασία των τοποθετήσεων των λειτουργικών υπεραρίθμων θα γίνει ως εξής:

α) Οι χαρακτηρισμένοι λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενές λειτουργικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, τοποθετούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησής τους, σε κενές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης.

β) Όσοι λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί   δεν καταστεί δυνατόν να τοποθετηθούν σε κενές λειτουργικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας ή όμορης λόγω έλλειψης λειτουργικών κενών σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, συγκρίνονται κατ΄ απόλυτη προτεραιότητα με όλους τους λειτουργικά υπεράριθμους εκπαιδευτικούς που δεν κατέστη δυνατό να τοποθετηθούν σε κενές λειτουργικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας ή όμορης, για να τοποθετηθούν σε κενές λειτουργικές θέσεις στο σύνολο των σχολικών μονάδων του νομού.

γ) Όσοι λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί δεν επιθυμούν να τοποθετηθούν κατά προτεραιότητα σε κενές λειτουργικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας ή όμορης, όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, θα συγκριθούν και θα τοποθετηθούν με το σύνολο των εκπ/κών που ζητούν απόσπαση εντός του νομού (μοριοδότηση αποσπάσεων).

δ) Λειτουργικά υπεράριθμος εκπαιδευτικός, που θα τοποθετηθεί σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία σε μία σχολική μονάδα, αλλά επιθυμεί να επιστρέψει στο σχολείο της οργανικής του θέσης σε περίπτωση που δημιουργηθεί σ’ αυτό κενό κατά τη διαδικασία των αποσπάσεων, οφείλει να ενημερώσει το ΠΥΣΠΕ Λάρισας με ταυτόχρονη αίτηση με τη δήλωση τοποθέτησής του.

 

Σχετικά με την καταγγελία του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΤΑ Λάρισας για ατύχημα εργαζομένου του Δήμου Λαρισαίων, από το Γραφείο Τύπου του Δήμου σημειώνονται τα εξής:

«Αυτό που προέχει είναι η ομαλή πορεία της υγείας του εργαζομένου του Δήμου μας. Ευχόμαστε και δημοσίως ταχεία αποκατάσταση της, δηλώνοντας ότι θα είμαστε δίπλα του, σε ότι απαιτηθεί προκειμένου να επιστρέψει το γρηγορότερο στο σπίτι του.

Με κατηγορηματικό τρόπο, όμως τονίζουμε ότι η τοποθέτηση των εργαζομένων του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ, στις διευθύνσεις και τις υπηρεσίες του Δήμου καθώς και η ανάθεση καθηκόντων, έγινε με πλήρη νομιμότητα και διαφάνεια.

Με τον ίδιο κατηγορηματικό τρόπο διαβεβαιώνουμε πως για τους εργαζόμενους, ειδικά για την υπηρεσία Καθαριότητας, έχουν ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας .

Σε ό,τι αφορά στην καταγγελία του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΤΑ Λάρισας, που είναι η έκφραση του ΠΑΜΕ – ΚΚΕ στο χώρο των υπαλλήλων του Δήμου, θεωρούμε πως επιχειρείται, με άθλιο τρόπο, η εκμετάλλευση του συμβάντος. Προκαλεί δε εντύπωση, η σπουδή της έκδοσης της σχετικής καταγγελίας, πριν ακόμα και από οποιαδήποτε άλλη τοποθέτηση. Είναι προφανές ότι το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΤΑ του ΠΑΜΕ και του ΚΚΕ, συνεχίζει στο δρόμο που χάραξε από την πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων της σημερινής δημοτικής αρχής. Με απόλυτη πολιτική εμπάθεια και στείρα κριτική, επιλέγει, με κάθε ευκαιρία και αφορμή, την σύγκρουση με τη δημοτική αρχή.

Παρόλα αυτά, ο δήμαρχος και η δημοτική αρχή, δεν αισθάνονται την ανάγκη να καταθέσουν «διαπιστευτήρια» σε κανέναν για τις απόψεις και τις αντιλήψεις τους σχετικά με τη θέση των εργαζομένων στο Δήμο μας και ευρύτερα. Στην κοινωνία της Λάρισας όλοι είμαστε γνωστοί. Απλά τους υπενθυμίζουμε ότι τον ερχόμενο Οκτώβριο ο δήμαρχος Λαρισαίων Απόστολος Καλογιάννης θα καθίσει στο εδώλιο του κατηγορουμένου, γιατί προασπίστηκε συμφέροντα εργαζομένων στο Δήμο Λαρισαίων και ειδικότερα για την μη αποστολή στοιχείων για επανέλεγχο συμβάσεων από τον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στο δήμο Λαρισαίων κα Ρένα Καραλαριώτου ,απαντώντας στην χθεσινή ανακοίνωση του κ. Καλογιάννη , έκανε την ακόλουθη δήλωση:

            «Το θέμα δεν είναι αν η κυρία Καραλαριώτου κάνει «τυφλή» ή όχι αντιπολίτευση όπως αναφέρει στην ανακοίνωση της, η δημοτική αρχή… Το θέμα είναι ότι εκτός από την κ. Καραλαριώτου, υπάρχει κι η πραγματικότητα… Κι η πραγματικότητα δεν αντιμετωπίζεται με ανακοινώσεις που «δείχνουν το δάχτυλο, όταν το δάχτυλο δείχνει το φεγγάρι»… Ποια είναι η πραγματικότητα, το ξέρει η κοινωνία που είναι ο αμείλικτος κριτής: τα έργα σταμάτησαν και στο Φρούριο και στη Φαλάνη και δεν τα σταμάτησε η κ. Καραλαριώτου, αλλά η δημοτική αρχή.

            Η οποία δημοτική αρχή επικαλείται τα capital controls, την τραπεζική αργία και ό, τι …ευχάριστο επεφύλαξε στον ελληνικό λαό η κυβέρνηση που στηρίζει… Αλλά, το πρόβλημα με τη δημοτική αρχή δεν είναι οι οικονομικές δυσκολίες της χώρας…. Είναι οι …ταχύτατοι ρυθμοί της: ο λαός της Λάρισας δεν έχει ξεχάσει π.χ ότι το πρώτο που του έταξε η παρούσα δημοτική αρχή τον περασμένο Μάιο ήταν να βάλει τάξη στο κέντρο της πόλης. Από τον Σεπτέμβριο του 2014 ετέθη ως χρονοδιάγραμμα αντιμετώπισης του προβλήματος ο Νοέμβριος του 2014…. Πολιτική βούληση και μόνο χρειαζόταν και όχι χρήματα!… Κι όμως, είμαστε στον Ιούλιο και ο κόσμος γνωρίζει την πραγματικότητα : δεν έγινε τίποτα! Όλα τ’ άλλα είναι ωραίες κουβέντες για δελτία τύπου και πολιτική αντιπαράθεση… Ο μόνος τρόπος για ν’ αποδειχθεί ότι έχουμε άδικο στην κριτική μας είναι να μας διαψεύσει το έργο της δημοτικής αρχής. Όταν το δούμε να είστε σίγουροι ότι θα το χειροκροτήσουμε κι εμείς…»

«ΥΠΟΜΟΝΗ»

Με αφορμή τη νέα δήλωση της κ. Καραλαριώτου από το δήμο Λαρισαίων σημειώνεται πως «συμπληρώνονται έντεκα, μόλις, μήνες της δημοτικής αρχής. Υπομονή τέσσερα ακόμα χρόνια».

                                Το Συνδικάτο εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Λάρισας σε καταγγελία του αναφέρει πως «πριν ακόμα πιάσουν καλά-καλά δουλειά οι συνάδελφοι με το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας είχαμε το πρώτο σοβαρό ατύχημα στο δήμο Λάρισας, ατύχημα που προστέθηκε σε πολλά μικρά που συμβαίνουν καθημερινά άλλα και δυο σοβαρά που συνέβησαν σε δήμους της Αθήνας . Συνάδελφος μας έπεσε από το σκαλοπάτι του απορριμματοφόρου και έσπασε την ωμοπλάτη, με κατάληξη το χειρουργείο του Νοσοκομείου και την χειρουργική επέμβαση.

Παρότι όλοι γνωρίζουν ότι οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι (Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων) δεν έχουν προσληφθεί για τις υπηρεσίες καθαριότητας, η δημοτική αρχή και ο δήμαρχος τους υποχρέωσε να δουλεύουν στις συγκεκριμένες υπηρεσίες.

Καταγγέλλουμε τον δήμαρχο και τη δημοτική αρχή Λάρισας που αναγκάζουν τους συνάδελφους  να ανεβαίνουν στα απορριμματοφόρα χωρίς ούτε καν να τους παρέχουν στοιχειώδη ενημέρωση και εκπαίδευση, για τους κίνδυνους που διατρέχουν, για μέτρα ασφαλείας που πρέπει να παίρνονται προκειμένου να εξασφαλίζεται η σωματική τους ακεραιότητα, τον εμβολιασμό και όλα τα ατομικά είδη προστασίας για την προφύλαξη από αρρώστιες, με αποτέλεσμα σήμερα να έχουμε έναν συνάδελφο μας σοβαρά τραυματισμένο .

Καταγγέλλουμε ταυτόχρονα την πολιτική της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που συνεχίζοντας την αντεργατική αντιλαϊκή ρότα των προηγούμενων κυβερνήσεων, αντί να προχωρήσει στην απελευθέρωση των προσλήψεων ώστε  όλες οι υπηρεσίες των δήμων να έχουν Μόνιμο Προσωπικό με πλήρες μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα, προσαρμόζει τη πολιτική της στις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ,του τρίτου νέου μνημονίου που υπογράφει αυτές τις μέρες και προσλαμβάνει προσωπικό με 5μήνα προκειμένου να χαμηλώσει ακόμη περισσότερο τη τιμή της  εργατικής δύναμης αλλά και να καταπατήσει δικαιώματα και κατακτήσεις των εργαζομένων. 

Για μια ακόμα φορά η πλειοψηφία των δημάρχων και ο δήμαρχος Λάρισας συμπεριφέρονται ως επιχειρηματίες, που δεν διστάζουν να βάζουν και σε κίνδυνο ζωές των εργαζομένων προκειμένου να υπηρετήσουν το σημερινό σάπιο σύστημα.(Για αυτό και ο δήμαρχος Λάρισας στη εδώ συνάντηση με τους εργαζόμενους προσπέρασε την αθλιότητα της εργασιακής τους σχέσης 5μηνη εργασία με 490 & 411 ευρώ μισθό και τους κάλεσε να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό για το καλό της πόλης, μόνο που ξέχασε!!!!!! να τους πει για πως θα προστατεύσουν τη σωματική τους ακεραιότητα και την υγεία και πως θα ζήσουν τις οικογένειες τους με 490 ευρώ). Το έκανε βέβαια συνειδητά γιατί ξέρει πολύ καλά από την πολιτική που υπηρετεί ότι αυτό είναι το εργασιακό μοντέλο που θέλουν να παγιώσουν στους δήμους κυβέρνηση και Ε.Ε. ο δήμαρχος και η δημοτική αρχή βάζουν πλάτη Εργαζόμενους δηλαδή των 490 ευρώ που δεν θα έχουν κανένα δικαίωμα, εργαζόμενους πλήρως εξαθλιωμένους που δεν θα διστάζουν να μαζεύουν ακόμα και σκουπίδια χωρίς κανένα μέτρο ασφαλείας για το καλό της χώρας!!!!!!και της πόλης!. Αυτός είναι ο εργασιακός «παράδεισος» που μας ετοιμάζουν όλοι αυτοί που έχουν ως θεό τους τον ευρωμονόδρομο και την ανάκαμψη των κερδών του κεφαλαίου .

Συνάδελφοι 5μηνίτες μαζί με όλους τους εργαζόμενους ανεξάρτητα από σχέση εργασίας , να μην τους χαρίσουμε τίποτα, οργανώνουμε τον αγώνα μας μέσα από το Συνδικάτο ΟΤΑ Ν. Λάρισας ,συγκροτήσουμε σε όλους τους δήμους του νομού επιτροπές πλάι στο ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ που θα παλέψουμε για ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, για μισθούς όχι κάτω από τα 751, για ίσα δικαιώματα με το Μόνιμο προσωπικό, με βασικό αίτημα για Μόνιμη και Σταθερή Εργασία για όλους με κατάργηση κάθε ελαστικής μορφής εργασίας» καταλήγει η καταγγελία.

Σχετικά με ανακοίνωση της δημοτικής συμβούλου κ. Ρένας Καραλαριώτου αναφορικά με την πορεία έργων του Δήμου, από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Λαρισαίων, σημειώνονται τα εξής:

«Για άλλη μια φορά η κ. Ρένα Καραλαριώτου επιμένει να ακολουθεί την τακτική της τυφλής αντιπολίτευσης.

Σε δήλωσή της και επικαλούμενη τοποθέτηση του δημάρχου Απόστολου Καλογιάννη, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ότι «τα οικονομικά του Δήμου, δηλαδή οι χρηματοδοτικές ροές, εξελίσσονται καλά», επιχειρεί επιλεκτικά να συνδέσει αυτή τη δήλωση, με την πορεία εξέλιξης έργων που εκτελούνται στο Δήμο και να μιλήσει για «ωραιοποίηση της κατάστασης που προκαλεί θυμηδία στους πολίτες».

Όμως, παραβιάζει ανοικτές θύρες, αφού το τελευταίο διάστημα, ο δήμαρχος και στελέχη της δημοτικής αρχής, όταν κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήματα εκπροσώπων του ΜΜΕ, τόνισαν ότι στα έργα που χρηματοδοτούνται από ΕΣΠΑ παρατηρούνται καθυστερήσεις που οφείλονται στην γενικότερη οικονομική κατάσταση και κυρίως στο καθεστώς της τραπεζικής αργίας.

Η κατάσταση αυτή δεν έχει σχέση με τη Δημοτική Αρχή αλλά με την κυβέρνηση η οποία πρέπει μέσα σ’ όλες τις δυσκολίες αυτής της περιόδου να δώσει λύση στη χρηματοδότηση αυτών των έργων.

Σε ότι αφορά τον προγραμματισμό της δημοτικής αρχής, την ίδια ώρα, που η κ. Καραλαριώτου, επιχειρούσε το μηδενισμό, άλλα γεγονότα, την διέψευδαν: Μόλις, προχθές το Δ.Σ. ΔΕΥΑΛ υπέγραψε σύμβαση ύψους 1,5 εκατ. ευρώ, για την εκτέλεση του έργου αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης της συνοικίας των Αγίων Σαράντα, ενώ την Πέμπτη στο γραφείο του Δημάρχου, υπεγράφη η σύμβαση για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων και έπεται συνέχεια.

Ο δήμαρχος και συνολικά η δημοτική αρχή, παρά τις αναμφίβολα δύσκολες συνθήκες, εργάζονται εντατικά και ακούραστα για το καλό του Δήμου και των πολιτών. Οι Λαρισαίες και οι Λαρισαίοι, γνωρίζουν και κατανοούν, ότι η αυτή η δημοτική αρχή ήρθε για να θέσει σε νέα τροχιά το Δήμο. Και αυτό κάνει.

Την ίδια ώρα που η χώρα, η Τοπική Αυτοδιοίκηση και συνολικά η κοινωνία, παλεύουν να επιστρέψουν σε ρυθμούς κανονικότητας, η κ. Καραλαριώτου, αποφάσισε να συνεχίσει στο ίδιο ανέξοδο δρόμο της τυφλής αντιπολίτευσης και του μηδενισμού του έργου της δημοτικής αρχής με στόχο τη φθορά της.

Πρόκειται αναμφίβολα για λογικές που στοχεύουν στην μικροπολιτική εκμετάλλευση, και αποπνέουν ύφος και ήθος αντιλήψεων περασμένων δεκαετιών, που έχουν καταδικαστεί πλέον από την κοινωνία. Οι πολίτες, όμως, έχουν νου και γνώση. Και στο τέλος θα μας κρίνουν όλους» καταλήγει η απάντηση.

 

Ο πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ κ. Θανάσης Θεοχαρόπουλος επισκέφτηκε σήμερα το Επιμελητήριο Λάρισας   και είχε εκτενή συνομιλία με τον Πρόεδρο κ. Δημήτρη Αδάμ και τον Γεν. Γραμματέα κ. Δημήτρη Παπαλέξη.

Στο πλαίσιο της συζήτησης   εκφράστηκαν οι έντονες ανησυχίες του Επιμελητηρίου για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην πραγματική οικονομία με τα capital controls, με τα τεράστια προβλήματα στις εισαγωγές αλλά και με την προβλεπόμενη φορολογική λαίλαπα που έχει ήδη σχεδιαστεί και αν επιβληθεί θα αποτελέσει την ταφόπλακα της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Αναφέρθηκαν επίσης τα στοιχεία που προσδιορίζουν την πτωτική πορεία όλων των δεικτών   επιχειρηματικότητας στην περιοχή μας, αλλά και η πραγματικά επικίνδυνη για την εθνική οικονομία απόφαση πολλών   επιχειρηματιών να μεταφέρουν την έδρα της επιχείρησης τους σε χώρες εκτός Ελλάδας.    

Ο Πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ εξέφρασε την έντονη ανησυχία για την επιβίωση της επιχειρηματικότητας στη χώρα μας και υποσχέθηκε ουσιαστική συμπαράσταση στα προβλήματα των Λαρισαίων επιχειρηματιών.

Παράλληλα συμφωνήθηκε η διαρκής ενημέρωση του με όλα τα υπομνήματα, ψηφίσματα και λοιπές δράσεις που θα του αποστέλλονται από το Επιμελητήριο Λάρισας

Η σύμβαση του έργου «επισκευές – συντηρήσεις σχολείων» υπεγράφη το πρωί της Πέμπτης, από το δήμαρχο Λαρισαίων Απόστολο Καλογιάννη και εκπροσώπους της αναδόχου εταιρείας.

Το έργο θα κοστίσει περίπου 120.000 ευρώ και αφορά παρεμβάσεις σε 7 σχολικά κτίρια του Δήμου Λαρισαίων και συγκεκριμένα στα 10ο Δημοτικό σχολείο, 11ο Δημοτικό σχολείο, 21ο Δημοτικό σχολείο, 22ο Δημοτικό σχολείο, 6ο Γυμνάσιο, 6ο Λύκειο και στο αμφιθέατρο του 6ου Γυμνασίου- 6ου Λύκειο. Οι εργασίες αφορούν επισκευές στεγών και τουαλετών, αντικαταστάσεις κουφωμάτων και υαλότοιχων, επισκευές Η/Μ εγκαταστάσεων, επισκευές δαπέδων, χρωματισμούς κ.α.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι πέντε μήνες και θα το εκτελέσει η «κοινοπραξία Τσιώτας Θωμάς – Νιαβής Σωτήριος» και η επίβλεψη θα γίνει από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

Συνδρομητική Υπηρεσία

διαβάστε την ελευθερία online

Ηλεκτρονικό Αρχείο Εφημερίδας


Σύνδεση Εγγραφή

Πρωτοσέλιδο εφημερίδας

Δείτε όλα τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας

Ψιθυριστά

Ο καιρός στη Λάρισα

Διαφημίσεις

INTERCOMM FOODS
Μείνε μαζί μας

Η "Ελευθερία", ήταν από τις πρώτες εφημερίδες που σηματοδότησε την παρουσία της στο Internet, μ' ένα ολοκληρωμένο site.

Facebook Twitter Youtube

 

Θεσσαλικές Επιλογές

 sel ejofyllo karfitsa 1