Τις μεταπτυχιακές τους εργασίες παρουσιάζουν οι φοιτητές που παρακολούθησαν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιατρικού Τμήματος Λάρισας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας».

H παρουσίαση των μεταπτυχιακών εργασιών από τους φοιτητές θα γίνει την Τρίτη 30 Ιουνίου, στις 10 το πρωί, στο νέο κτίριο της Ιατρικής (στην αίθουσα 4) στο Μεζούρλο.

Όπως σημειώνεται από τους διοργανωτές «στις βασικές αρχές της Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) στηρίχθηκε η οργάνωση και η δομή των εκπονούμενων μεταπτυχιακών εργασιών. Στην παρουσίαση περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν συχνές παθήσεις που αντιμετωπίζει ο επαγγελματίας ΠΦΥ αλλά και θέματα φροντίδας υγείας και φροντιστών ασθενών. Ενδεικτικά αναφέρονται τα αποτελέσματα δύο μελετών.

Η πρώτη μελέτη αφορά τον κίνδυνο εμφάνισης του Συνδρόμου Αποφρακτικής Άπνοιας στον Ύπνο (ΣΑΑΥ) στον ειδικό πληθυσμό των νοσηλευτών στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, δεδομένου του περιοδικού κατακερματισμού του ύπνου τους, λόγω διαφορετικών βαρδιών εργασίας. Το ΣΑΑΥ είναι μία κλινική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμενα επεισόδια απόφραξης του ανώτερου αεραγωγού που οδηγεί σε αξιοσημείωτη μείωση ή απουσία της ροής του αέρα στη μύτη και το στόμα. Βρέθηκε ότι περίπου το 87% των συμμετεχόντων ήταν γυναίκες με μέση ηλικία τα 42 έτη. Από τους νοσηλευτές που συμμετείχαν το 77% (342) εργάζονταν σε κυκλικό ωράριο, ενώ το 23% (102) μόνο σε πρωινό ωράριο.

Αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ΣΑΑΥ είχε το 20% των νοσηλευτών. Αυξημένη ημερήσια υπνηλία εμφάνισε το 28% των νοσηλευτών. Θετικό για κίνδυνο και αυξημένη ημερήσια υπνηλία ταυτόχρονα, εμφάνιζε το 8%. Όσοι εργάζονταν σε κυκλικό ωράριο σε σχέση με αυτούς που εργάζονταν στο πρωινό ωράριο παρουσίαζαν αστάθεια των τριών κύριων γευμάτων και κούραση κατά τη διάρκεια της ημέρας. Υπέρταση εμφάνισε το 18,63% εκτός κυκλικού ωραρίου, έναντι του 5,26% όσων δούλευαν σε κυκλικό ωράριο.

Όσοι νοσηλευτές δεν δούλευαν σε κυκλικό ωράριο εμφάνιζαν περίπου τον ίδιο κίνδυνο με αυτούς που δούλευαν. Συμπερασματικά το κυκλικό ωράριο εργασίας δεν φαίνεται να επηρεάζει άμεσα τον κίνδυνο εμφάνισης του ΣΑΑΥ στο συγκεκριμένο πληθυσμό, αλλά έμμεσα, αφού το ασταθές ωράριο επηρεάζει την εγκατάσταση συνηθειών ζωής, οι οποίες αποτελούν παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση του συνδρόμου.

Σκοπός της επόμενης μελέτης ήταν η διερεύνηση των στάσεων και των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών σχετικά με τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και την αντιμετώπιση του αυτισμού από τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, στα πλαίσια της συμπερίληψης. Η συνεκπαίδευση ως προσέγγιση επιδιώκει να αντιμετωπίσει τις μαθησιακές ανάγκες όλων των παιδιών, των νέων και των ενηλίκων με ιδιαίτερη έμφαση σε όσους είναι ευάλωτοι στην περιθωριοποίηση και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης οι νεότεροι σε ηλικία εκπαιδευτικοί και με λιγότερα χρόνια προϋπηρεσίας, οι έχοντες μεταπτυχιακές σπουδές και όσοι ανιχνεύουν ευκολότερα τα σημεία του αυτισμού έχουν θετικότερη στάση απέναντι στη συμπεριληπτική εκπαίδευση. Επίσης εκείνοι που προκρίνουν την αξιοποίηση των κοινωνικών πόρων και τον επαναπροσδιορισμό ως μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσεων, διαθέτουν καλύτερη αντίληψη του επαγγελματικού τους ρόλου και τείνουν να υιοθετούν λιγότερο παθητικές συμπεριφορές. Συμπερασματικά, οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν γενικά θετική στάση απέναντι στη συμπερίληψη. Προσωπικοί μηχανισμοί αντιμετώπισης κρίσεων, αλλά και εργασιακοί και δημογραφικοί παράγοντες συνδιαμορφώνουν τη στάση των εκπαιδευτικών».

Την Λάρισα και την Θεσσαλονίκη θα επισκεφτεί η Διοικήτρια του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού κ. Μαρία Καραμεσίνη, την Πέμπτη 25 και την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015, αντίστοιχα. Σκοπός των επισκέψεων της κ. Καραμεσίνη είναι η συνέχιση και διεύρυνση των κύκλων άμεσης και αμφίδρομης επικοινωνίας ανάμεσα στη Διοίκηση του ΟΑΕΔ, τα στελέχη και τους υπαλλήλους «πρώτης γραμμής» των Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης ΚΠΑ 2 σε όλη την Ελλάδα.

Ο νέος τρόπος άμεσης και αμφίδρομης επικοινωνίας της Διοίκησης με το προσωπικό του ΟΑΕΔ εγκαινιάστηκε την περασμένη Πέμπτη 18 Ιουνίου, με τη συνάντηση και την ανοικτή συζήτηση της Διοικήτριας με 27 προϊσταμένους των ΚΠΑ 2 της Περιφέρειας Αττικής και Νήσων για τις προκλήσεις, τις ανάγκες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τοπικές υπηρεσίες του Οργανισμού σε μια μακρά χρονική περίοδο υψηλής ανεργίας. Κατά τη διάρκεια της πρώτης αυτής συνάντησης, η κ. Καραμεσίνη κατέστησε σαφές ότι η υλοποίηση των στόχων που θέτει η Διοίκηση θα πρέπει να συνοδεύεται από κατάλληλο σχέδιο υλοποίησης και χρονοδιάγραμμα, που οφείλει να λαμβάνει υπόψη τις συνθήκες λειτουργίας και τις ανάγκες στήριξης των τοπικών υπηρεσιών από την κεντρική διοίκηση. Για την εξειδίκευση του σχεδίου υλοποίησης η Διοικήτρια ζήτησε τη γνώμη και τις προτάσεις των προϊσταμένων.

Τα θέματα αυτά, μεταξύ άλλων, θα τεθούν κατά τη διάρκεια των ανοικτών συζητήσεων με τα στελέχη και τους υπαλλήλους των Περιφερειακών Διευθύνσεων και των ΚΠΑ 2 της Θεσσαλίας και της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, στις επισκέψεις που έχει προγραμματίσει η Διοικήτρια του ΟΑΕΔ για την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Συγκεκριμένα, η κ. Μ. Καραμεσίνη θα επισκεφτεί στις 11 το πρωί της Πέμπτης τα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλίας του ΟΑΕΔ, στην Λάρισα, διευρύνοντας τον κύκλο άμεσης και αμφίδρομης επικοινωνίας, αυτή τη φορά με τους προϊσταμένους των ΚΠΑ 2 της εν λόγω Περιφερειακής Διεύθυνσης. Στη συνέχεια, το μεσημέρι θα μεταβεί στo ΚΠΑ 2 της Λάρισας όπου θα πραγματοποιήσει ανοικτή συζήτηση με τους υπαλλήλους. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων της, η κ. Καραμεσίνη θα αναφερθεί, μεταξύ άλλων, στα θέματα διαφάνειας και διαφύλαξης του δημόσιου συμφέροντος, με αφορμή έρευνα που διεξάγεται από κλιμάκιο Εσωτερικών Επιθεωρητών του Οργανισμού, στο Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλίας. Το βράδυ της ίδιας ημέρας, θα μεταβεί στη Σχολή ΑμεΑ του ΟΑΕΔ, στη Λακκιά, για να συμμετάσχει στη γιορτή του Συλλόγου Γονέων και να συζητήσει τα τρέχοντα προβλήματα και τις ανάγκες της σχολής με το προσωπικό και τους εκπροσώπους των γονέων.

Το πρωί της Παρασκευής 26 Ιουνίου 2015, η Διοικήτρια του ΟΑΕΔ θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη και θα επισκεφτεί τα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και τα ΚΠΑ 2 του ΟΑΕΔ (στην οδό Δωδεκανήσου 10 και στην Πύλη Αξιού, Ταντάλου 32 και Αφροδίτης 21). Στη συνέχεια (10.30) η κ. Καραμεσίνη θα συναντηθεί με τους προϊσταμένους των ΚΠΑ 2 της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας. Για το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, η Διοικήτρια του Οργανισμού έχει προγραμματίσει συνάντηση και ανοικτή συζήτηση με όλους τους υπαλλήλους του ΟΑΕΔ στη Θεσσαλονίκη, στο Κέντρο Ιστορίας του Μεγάρου Μπίλλη (πλατεία Ιπποδρόμου).

Μπορεί στους αγωνιστικούς χώρους να είναι αντίπαλοι αλλά αγωνίστηκαν μαζί ενάντια στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό!

Ο λόγος για τους τρεις κολυμβητικούς συλλόγους της Λάρισας, Ναυτικό Όμιλο Λάρισας, Λαρισαϊκό-Τιτάνες και Ναυταθλητική Ένωση Λάρισας που ένωσαν τις δυνάμεις τους την Κυριακή 14 Ιουνίου 2015 στο Εθνικό Κολυμβητήριο Λάρισας και σε συνεργασία με τις Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας του Δήμου Λαρισαίων προχώρησαν σε συλλογή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για τους συνανθρώπους μας που πλήττονται έντονα από τη δύσκολη κοινωνικό-οικονομική συγκυρία που διανύουμε.

Οι τρεις ομάδες σαν μία κατάφεραν να μεγαλώσουν το Κύμα Αγάπης και Αλληλεγγύης συγκεντρώνοντας 340 κιλά τροφίμων μακράς διαρκείας και ειδών παντοπωλείου αλλά και είδη ένδυσης και υπόδησης στέλνοντας με τον τρόπο αυτό ένα ηχηρό μήνυμα συμπαράστασης στους συμπολίτες μας που βρίσκονται σε ανάγκη.

Η εκδήλωση άρχισε με αγώνες επίδειξης από τους λιλιπούτειους κολυμβητές των τριών συλλόγων και συνεχίστηκε με επιδείξεις αγωνιστικής κολύμβησης από το Ναυτικό Όμιλο και το Λαρισαϊκό αλλά και τεχνικής κολύμβησης από το Λαρισαϊκό.

Την παράσταση ωστόσο έκλεψαν τα κορίτσια της συγχρονισμένης κολύμβησης της Ναυταθλητικής Ένωσης Λάρισας, τα οποία , παρά το νεαρό της ηλικίας τους, κατάφεραν να ξεσηκώσουν τους θεατές με τις άρτια εκτελεσμένες χορευτικές κινήσεις τους στο νερό , συνδυάζοντας ευχάριστες μουσικές επιλογές με μεγάλες δόσεις θεατρικότητας.

Το κοινό που παρευρέθηκε είχε την ευκαιρία να γνωρίσει και το άθλημα της υδατοσφαίρισης μέσα από αγώνα που πραγματοποιήθηκε στο τέλος της δράσης μεταξύ της Ναυταθλητικής Ένωσης Λάρισας και του Ναυτικού Ομίλου αλλά και το έργο των τριών συλλόγων της πόλης μας που καταβάλλουν πολύ σημαντική προσπάθεια για την ανάδειξη των αθλημάτων του υγρού στίβου στην περιοχή μας.

Την εκδήλωση πλαισίωσε η
Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών Αποστολών Δήμου Λάρισας
(ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α) , η οποία και παρουσίασε στους παρευρισκομένους Α’ Βοήθειες σε περίπτωση πνιγμού.

Για την επιτυχή πραγματοποίηση της δράσης μείζονος σημασίας ήταν η συμβολή των Διοικητικών Συμβουλίων των Συλλόγων αλλά και της διοίκησης και του προσωπικού του Εθνικού Κολυμβητηρίου Λάρισας καθώς και των προπονητών, των αθλητών και των γονέων που πολύ πρόθυμα και με ιδιαίτερη χαρά ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα για την ενίσχυση των απόρων συμπολιτών μας που εξυπηρετούνται καθημερινά από το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Κοινωνικό Συσσίτιο των Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας του Δήμου Λαρισαίων που λειτουργούν με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Ταμείου και της Ελλάδας με τη συνεργασία του Δήμου Λαρισαίων, της Εθελοντικής Ανθρωπιστικής Δράσης «ΑΝΘΡΩΠΟΜΑΝΙΑ» και του Κέντρου Έρευνας και Ανάπτυξης «ΘΕΣΙΣ».

 

 

Ενημερωτική ημερίδα οργανώνει το TEE Κ&Δ Θεσσαλίας, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, αύριο Πέμπτη 25 Ιουνίου και ώρα 18:30, στα γραφεία του στη Λάρισα. Την ενημέρωση θα κάνει ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ν. Ηλιού και συνεργάτες του, με την παρακάτω θεματολογία:

-         Οδική Ασφάλεια και Κυκλοφοριακές λύσεις στις Πόλεις - Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα. Ειδικά για τους Μηχανικούς θα γίνει ενημέρωση για το δωρεάν Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων (ΠΕΓΑ) καθώς πρόκειται να λειτουργήσει ο 3ος κύκλος του ΠΕΓΑ στη Λάρισα από 5-9-2015 με θεματικές ενότητες: Έλεγχοι και αξιολόγηση επιπέδου οδικής ασφάλειας για έργα υποδομής (23 ώρες). Ασφαλής Σχεδιασμός Οδικών Έργων - Παράπλευρη Οδική Ασφάλεια - Συστήματα Αναχαίτισης (20 ώρες). Σύγχρονες εξελίξεις στο σχεδιασμό τεχνικών έργων Οδοποιίας (40 ώρες). Μεταφορά Επικίνδυνων φορτίων στο Οδικό Δίκτυο (32 ώρες). Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Οδικών Συγκοινωνιακών Έργων (35 ώρες)

-         Ενημέρωση για ένα Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα που θα διεξαχθεί σε χώρους του TEE Τ.Κ.Δ. Θεσσαλίας, με τίτλο «Διαχείριση Έργων. Συγκοινωνιακός και Χωρικός Σχεδιασμός»

Με τις καλύτερες των εντυπώσεων και ενθουσιώδη σχόλια από τους συμμετέχοντες, ολοκληρώθηκε το απόγευμα της περασμένης Κυριακής, η διήμερη Διεθνής Διάσκεψη με τίτλο «Εκπαίδευση Ενηλίκων και τοπική Κοινωνία» που πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα, με πρωτοβουλία του Δήμου Λαρισαίων και της Επιστημονικής Ενσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Η συνδιάσκεψη εντάσσονταν στην πρωτοβουλία του Δήμου Λαρισαίων που φέρει τον τίτλο «Η Πόλη που μαθαίνει» και η οποία στοχεύει στο συντονισμό όλων των δημόσιων φορέων σε ένα ευρύ και προσαρμοσμένο, στις τοπικές ανάγκες, πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων.

Κεντρικοί ομιλητές στη Συνδιάσκεψη, που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ήταν τρεις κορυφαίοι και διεθνούς εμβέλειας επιστήμονες που ασχολούνται επί σειρά ετών με την εκπαίδευση Ενηλίκων και ειδικότερα οι κ.κ. Peter Jarvis, ο Ted Fleming και ο Peter Mayo, ενώ αξίζει να σημειωθεί η μεγάλη συμμετοχή και το υψηλό επίπεδο των συνέδρων (επιστήμονες που ασχολούνται ενεργά με την Εκπαίδευση Ενηλίκων σε δημόσιους φορείς, μεταπτυχιακοί φοιτητές κ.α)

Eιδικότερα, ο κορυφαίος, κατά πολλούς, εν ζωή, παιδαγωγός και θεωρητικός της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, με ποικίλες ακαδημαϊκές διακρίσεις κ. Peter Jarvis στην εισήγησή του, αφού εξέφρασε τη χαρά του για το γεγονός ότι την πρωτοβουλία για τη δημιουργία δικτύου φορέων για τη δια βίου μάθηση, αναλαμβάνει η θεσμική αρχή μια πόλης και στην προκειμένη περίπτωση ο Δήμος Λαρισαίων, αναφέρθηκε στην προσωπική του ιστορία με τρόπο βιωματικό και παρουσίασε την δύναμη της εκπαίδευσης ενηλίκων και τον τρόπο που μπορεί να επηρεάσει ανθρώπους και κοινωνίες, θέτοντας πάντα το θέμα των αλλαγών που είναι πάντα επίκαιρο στη σημερινή περίοδο.

Ο κ. Jarvis, παρουσίασε δεδομένα και στοιχεία από τον τρόπο που η δική του πόλη της Μεγάλης Βρετανίας, με 30.000 κατοίκους, κατόρθωσε με πρωτοβουλία μερικών «ακτιβιστών της εκπαίδευσης» να ξεκινήσει μια αντίστοιχη προσπάθεια και σιγά σιγά επηρέασε φορείς παρασύροντας τον τοπικό Δήμο σε μια ενδιαφέρουσα πορεία που δείχνει και το δρόμο.

Επίσης, επεσήμανε την αναγκαιότητα σύνταξης ενός καταλόγου όλων των φορέων και στη δημιουργία θεσμοθετημένου δικτύου που λειτουργεί ανεξάρτητα και σε συνεργασία με το Δήμο καθώς και στην διοργάνωση φεστιβάλ, με στη συνεργασία φορέων εκπαίδευσης και τοπικά πολιτιστικά σχήματα, το οποίο επηρεάζει και παρεμβαίνει ουσιαστικά στην τοπική κοινωνία.

Απο την πλευρά του ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Μάλτας, αρμόδιος για την Εκπαίδευση Ενηλίκων και ριζοσπάστης θεωρητικός κ. Peter Mayo αναφέρθηκε στην πολιτική διάσταση του εγχειρήματος τονίζοντας με έμφαση πως οι κυρίαρχες νεοφιλελεύθερες πολιτικές έχουν αλλάξει το νόημα των λέξεων στις οποίες έχουν δώσει χαρακτηριστικά συντηρητικά . Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα που ανέφερε πως αντιπαραβάλλοντας τους όρους «εκπαίδευση ενηλίκων» και «δια βίου μάθηση», υπογραμμίζοντας ότι ο δεύτερος αφαιρεί από τη διαδικασία, το ρόλο και την υποχρέωση του κράτους για την εκπαίδευση των ενηλίκων.

Επισήμανε επίσης την ανάγκη συγκρότησης ριζοσπαστικού ρεύματος στην εκπαίδευση ενηλίκων που παραπέμπει  στις σκέψεις και αντιλήψεις του κορυφαίου εκπαιδευτικού και κοινωνιολόγου Πάουλο Φρειρε (Paulo Freire) που επεσήμανε την αναγκαιότητα συνειδητοποίησης και κριτικού στοχασμού σε επιπέδο κοινωνίας.

Αναφέρθηκε στη βιωμένη Δημοκρατία και στον τρόπο που διαμορφώνονται οι ενεργοί πολίτες που παρεμβαίνουν ουσιαστικά στη λειτουργία της λειτουργία μιας πόλης και αλλάζουν την πορεία των πραγμάτων, αφού όπως χαρακτηριστικά είπε «η Δημοκρατία δεν την διδάσκεσαι αλλά τη ζεις και αυτός είναι ο στόχος μιας πόλης που μαθαίνει».

Από την πλευρά του ο Ted Fleming, ο οποίος υπήρξε επικεφαλής του τμήματος Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Ιρλανδίας προσέγγισε το θέμα της μάθησης και στη δημιουργική δύναμη που δίνει στην πορεία μιας κοινωνίας. Σημείωσε δε με έμφαση πως η αποκωδικοποίηση των πολλαπλών μηνυμάτων που δεχόμαστε απαιτεί πολίτες με κριτική αντίληψη, που ξεπερνούν προκαταλήψεις και στερεότυπα και είναι μπορούν να στηρίξουν μια πορεία αλλαγής που ήδη έχει ξεκινήσει από τους εαυτούς τους.

Υπογράμμισε ως ιδιαίτερα ελπιδοφόρα την πρωτοβουλία της «Πόλης που μαθαίνει» επισημαίνοντας πάντως αυτή πρέπει να έχει προοδευτικό και δημοκρατικό περιεχόμενο, κάτι που όπως είπε έχει ανάγκη σήμερα η Ευρώπη, η οποία ταλανίζεται από συντηρητικές πολιτικές.

Στο κλείσιμο των εργασιών της Συνδιάσκεψης και από τις παρεμβάσεις των τριών κεντρικών ξένων εισηγητών, των αντιδημάρχων κ.κ. Δημ. Δεληγιάννη και Αλεξ,. Μπατζιανούλη και του προέδρου της Επιστημονικής Ενωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων κ. Αλ. Κόκκου, προέκυψε η αναγκαιότητα να προχωρήσει με γρήγορα βήματα, το σχέδιο του Δήμου Λαρισαίων για την «Πόλη που Μαθαίνει» με τον συντονισμό των και τη συμμετοχή των φορέων σε ένα ενεργό δίκτυο, που θα αποτυπωθεί και σε Σύμφωνο Συνεργασίας.

Στον ΠΑΣ Γιάννενα που αγωνίζεται στη Σούπερ Λίγκα θα συνεχίσει την καριέρα του ο Λαρισαίος ποδοσφαιριστής Νίκος Καρανίκας που μέχρι χθες φορούσε τη φανέλα της ΑΕΛ. Ο ποδοσφαιριστής θα ενσωματωθεί από μεθαύριο στη νέα του ομάδα.

Με αφορμή τη δικαστική καταδίκη συνδικαλιστών το Συνδικάτο Εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Λάρισας σε ανακοίνωσή του σημειώνει πως «οι βαριές καταδίκες που επέβαλε στους 4 συνδικαλιστές, κατά πλειοψηφία (2:1) το τριμελές εφετείο Λάρισας , ουσιαστικά ισοδυναμούν με καταδίκη της ίδιας της συνδικαλιστικής δράσης και του απεργιακού δικαιώματος, σε συνθήκες έντασης της αντεργατικής επίθεσης από την πλευρά της εργοδοσίας, της κυβέρνησης και της ΕΕ, που τσακίζει μισθούς, ΣΣΕ, εργασιακά, ασφαλιστικά δικαιώματα, αλλά και τις συνδικαλιστικές ελευθερίες. Αποδεικνύεται ότι η Δικαιοσύνη, εκτός από αντικειμενικά ταξική, είναι και υποκειμενικά, στην πλειοψηφία της, αδιάφορη και εχθρική απέναντι στα προβλήματα και τις έγνοιες της εργατικής τάξης, της λαϊκής οικογένειας. «Η εργοδοσία είχε και έχει στόχο να εκδικηθεί τους συνδικαλιστές για την απεργία και να εκφοβίσει τους εργαζόμενους, προκειμένου να μην αντιδρά κανείς σε κάθε αντεργατικό μέτρο που παίρνει.

Το ΔΣ του συνδικάτου ΟΤΑ Ν. Λάρισας απαιτεί: Την διαγραφή όλων των ποινών σε συνδικαλιστές και εργαζόμενους για την συνδικαλιστική τους δράση, το σταμάτημα κάθε δίκης και γενικότερα όλων των συνδικαλιστικών διώξεων, την ακύρωση των απολύσεων συνδικαλιστών και εργαζομένων για συνδικαλιστική δράση.

Καταγγέλλει την συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ γιατί διατηρεί όλο το αντεργατικό νομικό οπλοστάσιο των προηγούμενων κυβερνήσεων, δεν κάνει καμία κίνηση για την παύση των συνδικαλιστικών διώξεων, ενώ ετοιμάζει νέα επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα.

Καλούμε τους εργαζόμενους να μην κάνουν πίσω στις διεκδικήσεις τους, να ατσαλωθούν ακόμη περισσότερο από τις διώξεις και καταδίκες και να προετοιμαστούν για νέους αγώνες, γιατί η επίθεση από κυβέρνηση, ΕΕ και εργοδοσία θα συνεχιστεί, όπως και οι συνδικαλιστικές διώξεις».

Στο πλαίσιο του έργου LIFE INFOCYCLE στις 27 και 28 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούνδράσεις στη Λάρισα με σκοπό να προωθήσουν την ορθή διαχείριση των παλιών ηλεκτρικών συσκευών. Το Σάββατο 27 Ιουνίου η δράση θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Αγίου Βησσαρίωνος, ενώ την Κυριακή 28 Ιουνίου στην κεντρική πλατεία της Λάρισας.

Οι πολίτες της Λάρισας θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν γιατί και πώς να διαχειρίζονται με ορθό περιβαλλοντικά τρόπο τις παλιές συσκευές τους και να γνωρίσουν από κοντά πώς γίνεται η επεξεργασία των αποβλήτων ηλεκτρικών συσκευών. Στα δύο σημεία θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένο trailer, το εσωτερικό του οποίου θα αναπαριστά πραγματικό χώρο σε μονάδα επεξεργασίας. Θα υπάρχει ειδικός πάγκος εργασίας με όλο τον απαραίτητο για την απορρύπανση οθονών τηλεόρασης και υπολογιστή εξοπλισμό, ενώ εκπρόσωπος της Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ θα δείχνει τη διαδικασία. Οι πολίτες που θα παρευρεθούν στις δράσεις θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος στην κλήρωση για δύο ποδήλατα, απαντώντας σε τρεις απλές ερωτήσεις. Επίσης, θα δίνεται στους πολίτες η δυνατότητα για επί τόπου συγκέντρωση συσκευών, καθώς στα σημεία θα υπάρχει container, όπου θα μπορούν να φέρουν τις παλιές τους συσκευές.

Στις δράσεις θα πρωταγωνιστεί ο ήρωας της καμπάνιας, ο «τηλεορασούλης», ο οποίος θα προτρέπει τους πολίτες να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία στις χαλασμένες ηλεκτρικές συσκευές τους.

Για την ενημέρωση των πολιτών για αυτό θα πραγματοποιηθεί καμπάνια σε τοπικά μέσα. Συγκεκριμένα, η καμπάνια περιλαμβάνει banners σε τοπικά sites, προβολή στο facebook και ραδιόφωνο.

Τι είναι το Infocycle

Το διετές έργο INFOCYCLE ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE+, του χρηματοδοτικού μέσου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ως συντονιστής δικαιούχος το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΗΗΕ Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. και ως συνδικαιούχοι οι Terra Nova ΕΠΕ Περιβαλλοντική – Τεχνική – Συμβουλευτική και η εταιρεία παραγωγής ΧΥΖ.

Το INFOCYCLE αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του προβλήματος της μη περιβαλλοντικά ορθής διαχείρισης των ΑΗΗΕ από τα εμπλεκόμενα μέρη, μέσω της ενημέρωσής τους για τις βλαπτικές επιπτώσεις από αυτήν, αλλά και της εκπαίδευσής τους για την ορθή διαχείριση των ΑΗΗΕ σε 15 πόλεις στις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Ηπείρου. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός πραγματοποιούνται ενέργειες επικοινωνίας και δράσεις εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, διεξάγεται Roadshow με επί τόπου συλλογή παλιών συσκευών και εκθεσιακό χώρο που θα αναπαριστά χώρο σε μονάδα επεξεργασίας. To Roadshow προβάλλεται μέσω τοπικών

ενεργειών επικοινωνίας προς το κοινό, οι οποίες περιλαμβάνουν τοπική ραδιοφωνική εκστρατεία, online επικοινωνία και ενέργειες δημοσιότητας και επικοινωνούν το κεντρικό μήνυμα του Έργου. Επιπρόσθετα, οι δράσεις εκπαίδευσης περιλαμβάνουν τη διοργάνωση Ημερίδων για την ενημέρωση του συνόλου των εμπλεκομένων μερών στην αλυσίδα διαχείρισης των ΑΗΗΕ και την εκπαίδευση on-site των συνεργαζομένων φορέων.

Το Φεστιβάλ Πηνειού στη Λάρισα, τηνυποψήφια Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπη 2021, επέλεξε ο φορέας διοργάνωσης της φετινής Ευρωπαϊκής Γιορτής της Μουσικής στην Ελλάδα, ως εναρκτήρια εκδήλωση του θεσμούχώρα μας. Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής και ο θεσμός της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας αποτελούν δύο από τις κορυφαίες grassroots πολιτιστικές συναντήσεις στην Ευρώπη.

Φέτος συμπληρώθηκαν 30 χρόνια από τότε που η Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής ταξίδεψε για πρώτη φορά εκτός γαλλικών συνόρων: το 1985, με πρωτοβουλία της Μελίνας Μερκούρη, η ΕΓΜ διοργανώθηκε στην Αθήνα που φιλοξενούσε την εναρκτήρια Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης.

Το γραφείο υποψηφιότητας της Λάρισας, εμπνεύστηκε από το κεντρικό μήνυμα της υποψηφιότητας «Γέφυρες Προοπτικής» και, με σύνθημα «Το πιο δυνατό ΛΑ ακούγεται στο Φεστιβάλ Πηνειού»,δημιούργησε βίντεομε στιγμιότυπα από το Φεστιβάλ για να αναδείξειτην οικουμενική αξία της μουσικής και τις γέφυρες προοπτικής που δημιουργεί.Το βίντεοφέρει τον τίτλο «bridgingmusicperspectives»(διαθέσιμο εδώ).

Την Παρασκευή 19 Ιουνίου, δύο ημέρες πριν την επίσημη ημέρα της Ευρωπαϊκής Γιορτής της Μουσικής, οι μουσικές σκηνές του Φεστιβάλ φιλοξένησαν καλλιτέχνες όπως η Μαριέττα Φαφούτη, οι Opera Chaotique αλλά και η Συμφωνική του δήμου Λαρισαίων.Ενώ, την Κυριακή, 21 Ιουνίου, επίσημη Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής, βρήκε χιλιάδες Λαρισαίους να χορεύουν στη βροχή υπό τη μουσική των Χειμερινών Κολυμβητών που αρνούνταν να εγκαταλείψουν τη σκηνή παρά τις αντιξοότητες του καιρού.

Η δημοτική παράταξη Λάρισας «Λαϊκή Συσπείρωση»σε ανακοίνωσή της επισημαίνει πως «εδώ και χρόνια οι κοινωνικές δομές (κοινωνικό παντοπωλείο, φαρμακείο, συσσίτιο, Λαχανόκηποι κτλ.) του δήμου Λαρισαίων λειτουργούν μέσα από την χρηματοδότηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και βρίσκονται στα χέρια ΜΚΟ που απασχολούν εργαζόμενους και εθελοντές. Σ’ αυτές τις δομές εργάζονται 24 κοινωνικοί λειτουργοί με σχέσεις ορισμένου χρόνου και εξυπηρετούνται αρκετές λαϊκές οικογένειες που βρίσκονται σε κατάσταση απόλυτης εξαθλίωσης λόγο της καπιταλιστικής κρίσης και των αντιλαϊκών πολιτικών που ακολουθούνται όλα αυτά τα χρόνια στην χώρα μας. Βέβαια αυτά τα προγράμματα με «ημερομηνία λήξης» δεν καλύπτουν όλες τις ανάγκες, στηρίζονται στην ‘’εταιρική ευθύνη’’ (βλέπε δήθεν φιλευσπλαχνία των μονοπωλίων για καμιά δωρεά) και απαραίτητη προϋπόθεση από την Ε.Ε. για να ‘’τρέξουν’’ αποτελεί η ύπαρξη ΜΚΟ.

            Στις 30 Ιουνίου 2015 η παράταση που δόθηκε τον Δεκέμβριο του 2014 από την δημοτική αρχή Λάρισας τελειώνει και οι δομές αυτές όπως και οι ωφελούμενοι αυτών των προγραμμάτων βρίσκονται στον αέρα. Ο προγραμματισμός της δημοτικής αρχής να λειτουργήσει το πρόγραμμα με τα 5μηνα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ, που δεν έχουν εγκριθεί ακόμα, δεν απαντάει στις ήδη αυξημένες λαϊκές ανάγκες. Στην ουσία αυτό το πρόγραμμα ανακυκλώνει την ανεργία, ενώ πετάει εκτός το ήδη υπάρχον εκπαιδευμένο προσωπικό, που για 30μήνες κρατούσε και λειτουργούσε αυτές τις δομές.

            Από τα παραπάνω αποδυκνύεται γιατί η θέση της Λαϊκής Συσπείρωσης για λειτουργία αυτών των δομών με αποκλειστική ευθύνη και χρηματοδότηση από το κράτος, με μόνιμο προσωπικό, με εξασφάλιση των ανάλογων κονδυλίων από τον κρατικό προϋπολογισμό αποτελεί τη μόνη συμφέρουσα λύση για τους εργαζόμενους στις δομές και τους ωφελούμενους. Να γιατί υποστηρίζουμε ότι πρέπει να ‘’πάρουν πόδι’’ οι διάφορες ΜΚΟ, οι οποίες αφού πρώτα «ξεκοκαλίσουν» τα ανάλογα Ευρωπαϊκά κονδύλια ξεζουμίζοντας τους εργαζόμενους, μετά τους πετάνε σαν ‘’στυμμένη λεμονόκουπα’’. Αποκαλύπτεται όμως και η στρατηγική της Ε.Ε, όπου μέσω αυτών των προγραμμάτων από τη μια προσπαθεί να ενσωματώσει και να κατευνάσει λαϊκά στρώματα που εξαθλιώνει η πολιτική της, ενώ από την άλλη ανοίγει το δρόμο για κερδοφορία, καθώς απελευθερώνει κοινωνικές δομές και υπηρεσίες του κράτους προς όφελος ιδιωτικών και επιχειρηματικών συμφερόντων.

            Απαιτούμε από την δημοτική αρχή Λάρισας να αναλάβει την υποχρέωση της λειτουργίας αυτών των δομών διώχνοντας τις ΜΚΟ από το πρόγραμμα. Να διεκδικήσει επιπλέον χρηματοδότηση από την κυβέρνηση, μόνιμο προσωπικό, ανανεώνοντας για όσο διάστημα χρειαστεί τις συμβάσεις του ήδη υπάρχοντος εκπαιδευμένου προσωπικού, με αξιοποίηση των αποθεματικών του δήμου ύψους 12εκ ευρώ, που με πρόσφατη απόφαση της πλειοψηφίας του Δ.Σ., πλην Λαϊκής Συσπείρωσης, κατέθεσε στην ΤτΕ για να πληρωθούν το ΔΝΤ και οι δανειστές.

            Λόγο της σπουδαιότητας και του κατεπείγοντος του θέματος η Λαϊκή Συσπείρωση καλεί τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου Λάρισας εντός της εβδομάδας να συγκαλέσει έκτακτα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου με αποκλειστικό θέμα συζήτησης: «Η εξασφάλιση της λειτουργίας των κοινωνικών δομών του δήμου Λαρισαίων».

Συνδρομητική Υπηρεσία

διαβάστε την ελευθερία online

Ηλεκτρονικό Αρχείο Εφημερίδας


Σύνδεση Εγγραφή

Πρωτοσέλιδο εφημερίδας

Δείτε όλα τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας

Ψιθυριστά

Ο καιρός στη Λάρισα

Διαφημίσεις

INTERCOMM FOODS
epimelitirio pyrkagies
Μείνε μαζί μας
VOLTERRA

Η "Ελευθερία", ήταν από τις πρώτες εφημερίδες που σηματοδότησε την παρουσία της στο Internet, μ' ένα ολοκληρωμένο site.

Facebook Twitter Youtube

 

Θεσσαλικές Επιλογές

 sel ejofyllo karfitsa 1