Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Μανιφέστο UNESCO υπέρ της ισοτιμίας μεταξύ γυναικών και ανδρών στην επιστήμη

Δημοσίευση: 30 Μαρ 2016 16:23

 

 

Ο Εκπαιδευτικός, Επιστημονικός και Πολιτιστικός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO) και το Ίδρυμα L’Oréal δημοσιοποίησαν από κοινού στη γαλλική πρωτεύουσα, στις 24 Μαρτίου 2016 ένα Μανιφέστο για την ισοτιμία μεταξύ γυναικών και ανδρών στο χώρο των επιστημών, με σκοπό την προώθηση της πρόσβασης των γυναικών στην επιστήμη ανεξαρτήτως επιπέδου, κλάδου ή εξειδίκευσης. Ο τίτλος του εν λόγω κειμένου είναι "Για τις Γυναίκες στην Επιστήμη-For Women In Science (FWIS)" και απαρτίζεται από έξι προτεραιότητες:

α) ενθάρρυνση των κοριτσιών να εξερευνήσουν τα επαγγελματικά μονοπάτια της επιστήμης

β) εξάλειψη των εμποδίων σε βάρος της μακροχρόνιας επαγγελματικής σταδιοδρομίας των γυναικών στο χώρο της επιστημονικής έρευνας

γ) προώθηση των γυναικών σε ηγετικές θέσεις και θέσεις ευθύνης στο χώρο των επιστημών

δ) δημόσια αναγνώριση και επιβράβευση της συνεισφοράς των επιστημονισσών στην πρόοδο της επιστήμης και στην κοινωνία

ε) διασφάλιση της αρχής της ισότητας των φύλων σχετικά με τη συμμετοχή γυναικών και ανδρών σε επιστημονικά συνέδρια, επιτροπές και συμβούλια

στ) προώθηση της δικτύωσης των νέων επιστημονισσών με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, καθώς και την αξιοποίηση των ευκαιριών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για την επαγγελματική τους εξέλιξη.

Για τον σκοπό αυτό, έχει δημιουργηθεί ένας ειδικός ιστότοπος στην αγγλική και τη γαλλική γλώσσα όπου δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, καθώς και πολίτες, άνδρες και γυναίκες, από όλο τον κόσμο καλούνται να στηρίξουν με την ηλεκτρονική τους υπογραφή το μήνυμα του Μανιφέστου: http://www.fwis.fr/en/manifesto .

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων συμμετείχε σε αυτή τη διαδικασία στις 29-3-2016 και ήταν ο 975ος φορέας που τάχθηκε υπέρ της ισοτιμίας μεταξύ γυναικών και ανδρών στην επιστήμη από την ενεργοποίηση της πρωτοβουλίας την προηγούμενη εβδομάδα.