Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ξενώνας φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών

Δημοσίευση: 28 Νοε 2013 14:17 | Τελευταία ενημέρωση: 23 Σεπ 2015 13:10
 

 Η Μ.Κ.Ο. «Φροντίδα για το παιδί και την οικογένεια» υλοποιεί Σχέδιο Δράσης με τίτλο «Ασπίδα» στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη Μ.Κ.Ο. (Γυναικείων οργανώσεων)» του Ε.Π. «Διοικητική μεταρρύθμιση 2007-2013», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών – Γενική Γραμματεία Ισότητας και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

Το Σχέδιο Δράσης εντάσσεται στον τομέα της πρόληψης και της καταπολέμησης κάθε μορφής έμφυλης βίας κατά των γυναικών, και της αρωγή θυμάτων έμφυλης βίας. Στο πλαίσιο αυτό λειτουργεί ξενώνας «Φροντίδα» – κέντρο φιλοξενίας των γυναικών και των παιδιών τους, ο οποίος έχει προσφέρει αρωγή και βοήθεια σε πάνω από  750 γυναίκες  και τα παιδιά τους εδώ και έντεκα χρόνια μέχρι σήμερα.

Για περαιτέρω πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210-8104079 και 6973871004.