Αγροτικά Εφόδια

Δημοσίευση: 20 Ιαν 2020 22:02

Συνέλευση πρώην εργαζομένων ΕΑΣ

Την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου, στις 6 το απόγευμα, στο Εργατικό Κέντρο Λάρισας οι πρώην εργαζόμενοι της ΕΑΣ Λάρισας συγκαλούν γενική συνέλευση, προκειμένου να αποφασίσουν αν θα επιδιώξουν συνάντηση με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη και τι θα του ζητήσουν.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΥΠΑΑΤ θα βρίσκεται στη Λάρισα το Σάββατο για να μιλήσει στο Συνέδριο της Περιφέρειας και της «ΕΛΕΥΘΕΡΊΑΣ». Οι πρώην εργαζόμενοι της Ένωσης Λάρισας καλούν στη συνέλευση όλους τους βουλευτές του νομού, τον περιφερειάρχη, ενώ θα συμμετάσχει και ο εκκαθαριστής της ΕΑΣ.

Αγορά αγροεφοδίων βάμβακος από χώρες Ε.Ε.

Η Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος, αποτελούμενη από εκκοκκιστές και παραγωγούς, και στο πλαίσιο της προσπάθειας συμβολής της στη μείωση του κόστους της ελληνικής βαμβακοκαλλιέργειας, ενημερώνει τους βαμβακοπαραγωγούς μέλη της τα εξής: α) βάσει του ευρωπαϊκού κανονισμού 2003/2003 άρθρο 5, η κυκλοφορία λιπασμάτων εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των κρατών, είναι ελεύθερη από νομικά ή φυσικά πρόσωπα, που διαθέτουν άδεια εμπορίας όσο και για μεμονωμένους παραγωγούς, μόνο για ιδία χρήση, με την υποχρέωση να ενημερώνουν κατά την άφιξη του προϊόντος το ΚΕΠΠΥΕΛ της περιοχής τους, β) για την απόκτηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, βάσει των ρυθμίσεων του ΕΚ, τα προϊόντα παράλληλου εμπορίου, δεν απαιτείται να λάβουν άδεια διάθεσης στην αγορά στο κράτος - μέλος που προτίθενται να κυκλοφορήσουν, πρέπει όμως να λάβουν άδεια παράλληλου εμπορίου, ακόμα και οι μεμονωμένοι παραγωγοί και γ) η απόκτηση φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού, από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σπόροι σποράς), επιτρέπεται χωρίς καμία διοικητική διατύπωση, κατά την είσοδο στη χώρα, με μόνη υποχρέωση κατά την άφιξή του στον τόπο εκμετάλλευσης, να το δηλώνουν στην αρμόδια αποκεντρωμένη υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ, σχετική ΥΑ 1224/37627 07-04-2016 ΦΕΚ 953 Β. Λεπτομέρειες σχετικά με τις υποχρεώσεις των παραγωγών σε κάθε μία των ανωτέρω περιπτώσεων υπάρχουν αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Διεπαγγελματικής www.hca.org.gr, όπου και παρατίθενται τα ακριβή αντίγραφα των επιστολών του ΥΠΑΑΤ προς τη ΔΟΒ.

Εγκρίθηκε το μελισσοκομικό πρόγραμμα 2020-22

Με απόφαση των Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εγκρίθηκε η υλοποίηση του προγράμματος για τη βελτίωση των γενικών συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη 2020, 2021 και 2022. Σκοπός της απόφασης είναι η θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων όσον αφορά στην υλοποίηση των μέτρων και επιμέρους δράσεων του μελισσοκομικού προγράμματος της χώρας για τη βελτίωση των γενικών συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας για τα έτη εφαρμογής 2020, 2021 και 2022 (στο εξής «μελισσοκομικό πρόγραμμα»), όπως το πρόγραμμα αυτό εγκρίθηκε με την Εκτελεστική Απόφαση. Περίοδος εφαρμογής: Ως μελισσοκομικό έτος ορίζεται το χρονικό διάστημα δώδεκα (12) διαδοχικών μηνών από 1η Αυγούστου έως 31η Ιουλίου του επόμενου ημερολογιακού έτους. Τα μέτρα και οι επιμέρους δράσεις κάθε ενός από τα μελισσοκομικά προγράμματα 2020, 2021 και 2022 υλοποιούνται εντός του μελισσοκομικού έτους 2020, 2021 και 2022 αντίστοιχα. Εγκεκριμένα μέτρα και επιμέρους δράσεις του μελισσοκομικού προγράμματος: Κατά τα μελισσοκομικά προγράμματα 2020, 2021 και 2022 υλοποιούνται τα παρακάτω μέτρα και επιμέρους δράσεις όπως αυτά εγκρίθηκαν με την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2019/974 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Παράταση σε αιτήσεις Αναπτυξιακού Νόμου

Νέα παράταση μέχρι 14 Φεβρουαρίου έλαβαν οι αιτήσεις για τα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων», σύμφωνα με υπουργική απόφαση. Για τον πρωτογενή τομέα τα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» καλύπτουν επενδύσεις που αφορούν κτιριακές ανάγκες και τον εσωτερικό τους εξοπλισμό, αρδευτικό εξοπλισμό, net-metering ενώ αγορά ζώων και φυτικού κεφαλαίου δεν επιδοτούνται. Όσον αφορά στους κτηνοτρόφους δίνεται η ευκαιρία σε όλους τους κλάδους ανεξαιρέτως (αιγοπροβατοτρόφοι, αγελαδοτρόφοι, χοιροτρόφοι αλλά και πτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι) να επιδοτηθούν. Σ' αυτήν την περίπτωση έχουν την επιλογή να κατασκευάσουν, να επεκτείνουν ή να εκσυγχρονίσουν μία σταβλική εγκατάσταση και παράλληλα να αγοράσουν και ό,τι χρειάζεται επιπλέον για τη λειτουργία της, όπως: αμελκτικά συγκροτήματα, ταινίες μεταφοράς, σιλό αποθήκευσης ζωοτροφών, συγκροτήματα παραγωγής ζωοτροφών, συγκροτήματα θέρμανσης και δροσισμού, ταΐστρες, ποτίστρες, αποτεφρωτήρες κ.ά.

Το καθεστώς για τον Μηχανολογικό Εξοπλισμό (λήγει 28 Φεβρουαρίου) αφορά στην προμήθεια καινούριου ή μεταχειρισμένου εξοπλισμού ή μεταφορικών μέσων μέσω του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής και με απλές διαδικασίες υποβολής και διαχείρισης του επενδυτικού σχεδίου. Πρόκειται για το πλέον απλοποιημένο καθεστώς, τόσο σε ό,τι αφορά στις διαδικασίες, όσο και σε ό,τι αφορά στην ταχύτητα ένταξης, καθώς τα αιτήματα αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας.

Καλλιεργητικές συμβουλές για την ελιά

Συμβουλές για την καλύτερη προστασία των ελαιόδεντρων από τις ακραίες καιρικές συνθήκες παρέχουν τούτες τις μέρες οι γεωπόνοι, τις οποίες συνοψίζοντας, μπορούμε να τονίσουμε τα παρακάτω:

Σωστό κλάδεμα και ισορροπημένη λίπανση: Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, και μέχρι την αρχή της άνοιξης, οι καλλιεργητές της ελιάς θα πρέπει να λάβουν διάφορα μέτρα για την αντιμετώπιση των εντόμων, αλλά και για την αποφυγή προβλημάτων από έντομα στην ερχόμενη καλλιεργητική περίοδο. Γενικά, το σωστό κλάδεμα για τη δημιουργία συνθηκών καλού αερισμού και φωτισμού της κόμης των δέντρων και η ενίσχυση της θρεπτικής κατάστασής τους, με ισορροπημένη όμως λίπανση, είναι βασικά καλλιεργητικά μέτρα για την αποφυγή ζημιών από έντομα αργότερα. Τον χειμώνα συνιστάται αφαίρεση (με κλάδεμα) των μισόξερων ή ξερών κλάδων και κλαδίσκων και η έγκαιρη απομάκρυνσή τους, όπως και αυτών των άλλων κλαδεμάτων, μέχρι τα μέσα Μαρτίου, για την αποφυγή του κινδύνου των σκολυτών. Ένα άλλο έντομο που συναντάμε αυτή την περίοδο είναι πυρηνοτρήτης, που θεωρείται ο δεύτερος σε σημασία εχθρός της ελιάς στη χώρα μας. Τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο, οι προνύμφες της φυλλόβιας γενεάς κινούνται πλέον ελεύθερα στους κλαδίσκους και τρέφονται με τους οφθαλμούς και τις πολύ μικρές ταξιανθίες, προκαλώντας ζημία που μπορεί να είναι σημαντική. Επομένως, σε ελαιώνες με ιστορικό προσβολών από αυτό το έντομο, θα πρέπει να γίνεται έλεγχος των κλαδίσκων κατά τον Φεβρουάριο και αρχές Μαρτίου (π.χ. ανά εβδομάδα) κι εάν χρειάζεται, να πραγματοποιηθεί ψεκασμός.

Ήλιος με δόντια

Κρύο και αυξημένη υγρασία τις πρωινές και βραδινές ώρες θα επικρατήσει στον νομό Λάρισας την εβδομάδα που σήμερα ξεκίνησε. Έτσι κι αλλιώς στην παρούσα φάση ο καιρός δεν επηρεάζει καμία καλλιέργεια, καθώς τα σιτηρά αντέχουν σε θερμοκρασίες ακόμη και -10 βαθμούς Κελσίου. Άρα το αγροτικό ενδιαφέρον για τις καιρικές συνθήκες θα σχετίζεται με την έξοδο των τρακτέρ στις εθνικές οδούς και την υπαίθρια παραμονή των αγροτών στους δρόμους. Σήμερα Δευτέρα, στον νομό Λάρισας αραιή συννεφιά, ενώ Τρίτη και Τετάρτη μερική ηλιοφάνεια και θερμοκρασία από 0-10 βαθμούς Κελσίου. Χωρίς ιδιαίτερα φαινόμενα όλη η εβδομάδα.

Από τον Γιώργο Ρούστα

roustas@eleftheria.gr

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Προηγούμενο Επόμενο »

Συνδρομητική Υπηρεσία

διαβάστε την ελευθερία online

Ηλεκτρονικό Αρχείο Εφημερίδας


Σύνδεση Εγγραφή

Πρωτοσέλιδο εφημερίδας

Δείτε όλα τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας

Ψιθυριστά

Ο καιρός στη Λάρισα

Διαφημίσεις

AYTOKINHTODROMOS AIGAIOY
ΕΔΑ ΘΕΣΣ
INTERCOMM FOODS
ΜΙΚΕΛ
Μείνε μαζί μας
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
CHIPITA
ASKLHPIEIO

Η "Ελευθερία", ήταν από τις πρώτες εφημερίδες που σηματοδότησε την παρουσία της στο Internet, μ' ένα ολοκληρωμένο site.

Facebook Twitter Youtube

 

Θεσσαλικές Επιλογές

 sel ejofyllo karfitsa 1