Φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις θα χρηματοδοτεί η νέα ΚΑΠ

Τι θα ισχύει για δικαιώματα και συνδεδεμένες ενισχύσεις - Μάκης Βορίδης: Ανοίγονται νέοι ορίζοντες για τους Ελληνες αγρότες

Δημοσίευση: 26 Οκτ 2020 21:07

Στις αρχές Νοεμβρίου θα ξεκινήσει η ουσιαστική συζήτηση στα ευρωπαϊκά όργανα για την τελική μορφή που θα λάβει η νέα ΚΑΠ, η οποία όπως όλα δείχνουν θα αρχίσει να ισχύει από 1/1/2023, βάσει της οποίας θα δίνονται οι ενισχύσεις στους παραγωγούς.

Το κρίσιμο σημείο της νέας περιόδου είναι οι περιβαλλοντικές δράσεις, τις οποίες αναδεικνύουν τα τρία αρμόδια όργανα, η Κομισιόν, το Συμβούλιο (κράτη-μέλη) και το Ευρωκοινοβούλιο, τα οποία συνεδρίασαν τις προηγούμενες μέρες και έλαβαν τις πρώτες αποφάσεις.
Τα αγκάθια για τη συμφωνία των τριών μερών είναι το ποσοστό που θα καταλαμβάνει από τον Πυλώνα Ι -από τον οποίο δίνεται η ενιαία ενίσχυση- η πράσινη γεωργία και τα οικολογικά συστήματα. Το Συμβούλιο ζητά μεγαλύτερη ευελιξία για το κάθε κράτος μέλος, ενώ το Ευρωκοινοβούλιο απαιτεί τη διαμόρφωση συγκεκριμένων δράσεων και την υποβολή συγκεκριμένης λίστας, την οποία τα κράτη-μέλη θα είναι υποχρεωμένα να ακολουθήσουν. Ακόμη υπάρχει διαμάχη και για το ποσοστό που θα απορροφά η πράσινη γεωργία τη νέα περίοδο. Το Συμβούλιο έχει καταλήξει σε ένα ποσοστό της τάξης του 20% (αυτό μεταφράζεται σε βάθος επταετίας σ’ ένα ποσό 2,8 δισ. ευρώ περίπου, δηλαδή 380 εκατομμύρια τον χρόνο), ενώ το Ευρωκοινοβούλιο ζητά να ανέλθει τουλάχιστον στο 35%.Το χρονοδιάγραμμα ορίζει ότι από τον Νοέμβριο θα ξεκινήσει ο διάλογος για το τελευταίο στάδιο της διαπραγματευτικής αναμέτρησης, ανάμεσα σε Συμβούλιο, Κομισιόν και Ευρωκοινοβούλιο, με βάση τα κείμενα που το καθένα έχει συμφωνήσει, ώστε την άνοιξη του ‘21 να έχει επιτευχθεί η διαμόρφωση της νέας ΚΑΠ, πάνω στην οποία η χώρα μας θα δημιουργήσει το δικό της στρατηγικό σχέδιο. Επίσης πρόθεση των ευρωπαϊκών οργάνων είναι να υπάρξει ένα αυστηρό μοντέλο επιδόσεων για αυτές τις φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «ΥΧ», «η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας της Κομισιόν παρέδωσε στους υπουργούς Γεωργίας μία λίστα με δράσεις που προτείνει για τα οικολογικά συστήματα. Δράσεις, οι οποίες στηρίζονται σε 4 κύριους άξονες, την Αγροδασοπονία, την Αγροοικολογία, τη Γεωργία Ακριβείας και τη δέσμευση άνθρακα».

 

Ο Κ. ΜΠΑΓΙΝΕΤΑΣ
Από την πλευρά του ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Κωνσταντίνος Μπαγινέτας, με δηλώσεις του στην «Ε» σημείωσε: Όπως δήλωσε και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Μ. Βορίδης «ο κύκλος των ιστορικών δικαιωμάτων θα πρέπει σταδιακά να κλείσει. Στόχος μας να πάμε σε μια ήπια εσωτερική σύγκλιση, ενώ το νέο καθεστώς Συνδεδεμένων Ενισχύσεων, θα εξεταστεί από μηδενική βάση. Στο Συμβούλιο, συμφωνήθηκε στις επιλέξιμες καλλιέργειες να προστεθούν: σιτηρά, ελαιούχοι σπόροι εξαιρουμένων των εδώδιμων ηλιόσπορων, μείγμα οσπρίων και αγρωστωδών, επιτραπέζιες ελιές, ρίζες κιχωρίου, γένος Capsicum-γένος Pimenta».

 

Ο Μ. ΒΟΡΙΔΗΣ
Αποκωδικοποιώντας όσα αποφασίστηκαν στην ιστορικής σημασίας συμφωνία για την εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της περιόδου 2022 - 2027, έπειτα από 2,5 περίπου χρόνια δύσκολων διαπραγματεύσεων, ο υπΑΑΤ Μ. Βορίδης, αναφέρθηκε σε επιτυχία της χώρας μας να υπάρξει σημαντικός βαθμός ευελιξίας στην εφαρμογή των οικολογικών σχημάτων (eco schemes) του Πυλώνα Ι (άμεσες ενισχύσεις) προκειμένου να μην απωλεσθούν ευρωπαϊκοί πόροι. Επιπλέον, συμφωνήθηκε η δυνατότητα συμψηφισμού γεωργοπεριβαλλοντικών δαπανών του Πυλώνα ΙΙ (αγροτική ανάπτυξη) με τα ποσά που θα διατεθούν για την υλοποίηση των οικολογικών σχημάτων. Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης σχετικά με τα Πρότυπα για την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση της γης (Αμειψισπορά και Διατήρηση μη παραγωγικών στοιχείων και περιοχών για τη βελτίωση της βιοποικιλότητας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις) συμφωνήθηκε να εφαρμόζονται σε εκτάσεις πάνω από 100 στρέμματα χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση. Τέλος, ο κ. Βορίδης πέτυχε να εξαιρεθούν οι μικροκαλλιεργητές που λαμβάνουν ενισχύσεις έως 2.000 ευρώ ετησίως από τη δημοσιονομική πειθαρχία, όπως επίσης και να υπόκεινται σε πιο απλοποιημένους ελέγχους με στόχο τη διασφάλιση της συμβολής τους στις φιλοπεριβαλλοντικές απαιτήσεις που θέτει η Ένωση.
Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά μια αγροτική πολιτική πιο βιώσιμη και ανθεκτική για να συνεχίσει να παρέχει επισιτιστική ασφάλεια στην Ε.Ε.
Περισσότερες ενισχύσεις σε όσους εφαρμόζουν πρακτικές φιλικές προς το κλίμα και το περιβάλλον, μεγαλύτερη στήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ανώτατο όριο για ετήσιες άμεσες ενισχύσεις στις 100.000 ευρώ, στοχευμένα μέτρα για τη στήριξη των αγροτών σε περιόδους κρίσης και αυστηρότερες κυρώσεις σε περιπτώσεις επανειλημμένων παραβάσεων, π.χ. όσον αφορά το περιβάλλον ή τη μεταχείριση ζώων, ζητά από τα νέα ΚΑΠ το Ευρωκοινοβούλιο, το οποίο συνεδρίασε και έβαλε τις παραπάνω αποφάσεις. Ειδικότερα το Κοινοβούλιο ενίσχυσε την αρχή της αιρεσιμότητας, δηλαδή τους κανόνες που θα πρέπει να ακολουθούν οι αγρότες σχετικά με τις κλιματικά και περιβαλλοντικά φιλικές πρακτικές ως απαραίτητη προϋπόθεση για να λαμβάνουν άμεση ενίσχυση. Ακόμη οι ευρωβουλευτές ψήφισαν υπέρ της σταδιακής μείωσης των ετήσιων άμεσων ενισχύσεων προς τους αγρότες που ξεπερνούν τις 60.000 ευρώ και της θέσπισης του ανώτατου ορίου ενισχύσεων στις 100.000 ευρώ, από το οποίο ωστόσο θα εκπίπτει το 50% των μισθολογικών δαπανών, εφόσον αυτές συνδέονται με αγροτικές δραστηριότητες. Επίσης, τουλάχιστον το 6% των εθνικών άμεσων ενισχύσεων θα πρέπει να προορίζεται για τη στήριξη μικρών και μεσαίων αγροτικών επιχειρήσεων. Σε περίπτωση που το ποσοστό αυτό υπερβεί το 12%, τότε το προαναφερθέν ανώτατο όριο θα πρέπει να παύει να είναι υποχρεωτικό, σύμφωνα με τους ευρωβουλευτές.

 

Του Γιώργου Ρούστα

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Προηγούμενο Επόμενο »

Συνδρομητική Υπηρεσία

διαβάστε την ελευθερία online

Ηλεκτρονικό Αρχείο Εφημερίδας


Σύνδεση Εγγραφή

Πρωτοσέλιδο εφημερίδας

Δείτε όλα τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας

Ψιθυριστά

Ο καιρός στη Λάρισα

Διαφημίσεις

INTERCOMM FOODS
Μείνε μαζί μας

Η "Ελευθερία", ήταν από τις πρώτες εφημερίδες που σηματοδότησε την παρουσία της στο Internet, μ' ένα ολοκληρωμένο site.

Facebook Twitter Youtube

 

Θεσσαλικές Επιλογές

 sel ejofyllo karfitsa 1