ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΛ

Εύκολα και σαφή τα θέματα στη Φυσική

* Από 15 ως 29 Ιουνίου, εξετάζονται στα αγωνίσματα οι υποψήφιοι των Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Δημοσίευση: 24 Μαϊ 2016 10:07

 

Τα θέματα του μαθήματος της Φυσικής προσανατολισμού, όπου διαγωνίστηκαν χθες οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων με το νέο σύστημα, των πανελληνίων εξετάσεων, «δεν ήταν διαβαθμισμένης δυσκολίας, με συνέπεια να μην μπορέσει να υπάρξει διάκριση για τον άριστο μαθητή», σχολιάζει η Επιτροπή Επίλυσης Θεμάτων, της Ένωση Ελλήνων Φυσικών, ενώ αντίστοιχα η Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδας (ΟΕΦΕ), αναφέρει πως «ήταν σαφή και επιστημονικά διατυπωμένα και κάλυπταν ικανοποιητικό μέρος της ύλης…».

Αντίθετα, κλιμακούμενης δυσκολίας θέματα, είχε η Ιστορία προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, υποψήφίων Γενικών Λυκείων με το νέο και παλιό σύστημα, αναφέρει, η ΟΕΦΕ.

Αναλυτικότερα χθες διαγωνίστηκαν υποψήφιοι ημερήσιων και εσπερινών ΓΕΛ με το νέο σύστημα σε Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών σπουδών) και Φυσική (Ο.Π. Θετικών σπουδών), καθώς και υποψήφιοι ημερήσιων και Εσπερινών ΓΕΛ και ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ (Ομάδα Β΄) με το παλαιό σύστημα σε Ιστορία θεωρητικής κατεύθυνσης, Φυσική θετικής κατεύθυνσης και τεχνολογικής κατεύθυνσης (και των 2 κύκλων).

Η ΟΕΦΕ συγκεκριμένα σχολιάζει για τη Φυσική προσανατολισμού (νέο σύστημα): «Τα θέματα στα οποία διαγωνίστηκαν οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων στο μάθημα της Φυσικής προσανατολισμού, ήταν σαφή και επιστημονικά διατυπωμένα, κάλυπταν ικανοποιητικό μέρος της ύλης, ήταν θέματα ευκολότερα από τις προηγούμενες χρονιές και δεν δημιούργησαν άγχος στους υποψήφιους. Περιείχαν πολλές αναφορές στις ερωτήσεις και την ύλη του σχολικού βιβλίου, ενώ κάποια ερωτήματα λύνονταν με την ύλη των προηγούμενων τάξεων.

Δεν ήταν διαβαθμισμένης δυσκολίας, με συνέπεια να μην μπορέσει να υπάρξει διάκριση ανάμεσα στον πολύ καλό και άριστο μαθητή».

Αντίστοιχα σχολιάζει για την Ιστορία προσανατολισμού (νέο και παλαιό σύστημα): «Τα θέματα της Ιστορίας Προσανατολισμού, καλύψουν την έκταση της διδακτέας ύλης. Ήταν κλιμακούμενης δυσκολίας και απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή για τον εντοπισμό του Σωστού - Λάθους στο Θέμα Α2.Οι μαθητές έπρεπε να προσέξουν κατά τη σύνθεση του κειμένου τους στην απάντηση Δ 1 (πηγή), αφού απαιτείται συνδυασμός γνώσεων από την παλιά και νέα ύλη».

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Η Επιτροπή Επίλυσης Θεμάτων, της Ενωση Ελλήνων Φυσικών, σχολιάζει για τη Φυσική προσανατολισμού: «Τα θέματα στα οποία εξετάστηκαν οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων στο μάθημα της Φυσικής προσανατολισμού ήταν σαφή, κάλυπταν ικανοποιητικό μέρος της ύλης, περιείχαν πολλές αναφορές σε ερωτήσεις και ασκήσεις του σχολικού βιβλίου και δεν ήταν διαβαθμισμένης δυσκολίας με συνέπεια να μην μπορέσει να υπάρξει διάκριση για τον άριστο μαθητή.

Η πλήρης εξήγηση της ερώτησης Α2 υπάρχει στη σελίδα 65 του σχολικού βιβλίου στη διάθλαση.

Στο θέμα Γ, η μη επίλυση του Γ2 ερωτήματος δεν επιτρέπει την απάντηση στα Γ3 και Γ4».

 Σήμερα μαθήματα ειδικοτήτων ΕΠΑΛ: Σήμερα Τρίτη, ξεκινούν να διαγωνίζονται στα μαθήματα ειδικότητας, οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ, με το νέο σύστημα και ειδικότερα στα εξής:

-Κινητήρες αεροσκαφών II

-Αρχές οργάνωσης και διοίκησης

-Βοοτροφία – αιγοπροβατοτροφία.

Αύριο, Α.Ο.Θ.: Στα θρανία κάθονται αύριο, οι υποψήφιοι Γενικών Λυκείων, για το μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ομάδας προσανατολισμού σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) με το νέο σύστημα, και μάθημα επιλογής όλων των κατευθύνσεων με το παλιό σύστημα.

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

ΓΙΑ ΤΑ Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Η Υγειονομική Εξέταση και Πρακτική Δοκιμασία (αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., θα διεξαχθούν από την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016 μέχρι και την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016.

Συγκεκριμένα όπως ανακοίνωσε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ν. Λάρισας: «Οι μαθητές της τελευταίας τάξης, των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδα Β’), καθώς και οι απόφοιτοι των Λυκείων που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., κατέθεσαν αίτηση - δήλωση στο Λύκειό τους από τις 11 ως τις 29 Φεβρουαρίου 2016, για συμμετοχή στις Πρακτικές Δοκιμασίες, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα αρχείο υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. Υποψήφιοι που δεν δήλωσαν συμμετοχή στις Πρακτικές Δοκιμασίες για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. στις προαναφερόμενες ημερομηνίες, μπορούν να συμμετάσχουν στις δοκιμασίες αυτές (αγωνίσματα) κατά τις ημέρες διεξαγωγής των Εξετάσεων, στα Αγωνίσματα, διότι η αίτηση - δήλωση δεν ήταν δεσμευτική.

Όσοι απόφοιτοι διεκδικούν την εισαγωγή τους στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. με τη διαδικασία του 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση, συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασής τους στα Πανελλαδικώς Εξεταζόμενα Μαθήματα και Πρακτικές Δοκιμασίες. Οι υποψήφιοι αυτοί δεν έχουν τη δυνατότητα ή το δικαίωμα να εξεταστούν ξανά στις Πρακτικές Δοκιμασίες για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α..

Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στις Επιτροπές Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής δοκιμασίας, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με:

α) δύο (2) μικρές φωτογραφίες

β) Ακτινογραφία Θώρακα, Καρδιογράφημα και Βεβαίωση Οπτικής Οξύτητας. Οι βεβαιώσεις αυτές μπορούν να έχουν εκδοθεί από Νοσηλευτικό Ίδρυμα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ιατρό του Δημοσίου ή και από Ιδιώτη Ιατρό. Οι Ιατρικές Εξετάσεις ισχύουν για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους.

γ) το Δελτίο Εξεταζομένου από το Λύκειό τους ή την «Βεβαίωση Πρόσβασης» όπου αναγράφεται ο Κωδικός Αριθμός του Υποψηφίου. Ο υποψήφιος επίσης θα έχει μαζί του Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας, έγγραφο.

Οι Επιτροπές Υγειονομικής Εξέτασης θα λειτουργήσουν στις έδρες των παρακάτω Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης : Διεύθυνση Α' Αθήνας, Διεύθυνση Β' Αθήνας, Διεύθυνση Γ' Αθήνας, Διεύθυνση Πειραιά, Διεύθυνση Ανατολικής Αττικής, Διεύθυνση Αχαΐας (Πάτρα), Διεύθυνση Αρκαδίας (Τρίπολη), Διεύθυνση Έβρου (Αλεξανδρούπολη)

Διεύθυνση Ηρακλείου, Διεύθυνση Ιωαννίνων, Διεύθυνση Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Δυτικής Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Καβάλας, Διεύθυνση Κοζάνης και Διεύθυνση Λάρισας.

Διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται η εξέταση του υποψηφίου σε περισσότερες από μία Επιτροπές.

Οι συγκεκριμένοι χώροι διεξαγωγής των Αγωνισμάτων και το Αναλυτικό Πρόγραμμα κάθε Επιτροπής, ανακοινώνονται από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις Εξετάσεις Ειδικών Μαθημάτων από 16 μέχρι και 27 Ιουνίου 2016, εφόσον συμπίπτει η ημέρα Πρακτικής Δοκιμασίας με αυτή της Εξέτασης στο Ειδικό Μάθημα, μπορούν να ζητούν από την οικεία Επιτροπή, η οποία και οφείλει να ορίζει, διαφορετική ημέρα Εξέτασης, από αυτή του Ειδικού Μαθήματος.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των πρακτικών εξετάσεων (αγωνίσματα) για τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, θα ανακοινωθεί σύντομα».

ΛΕΝΑ ΚΙΣΣΑΒΟΥ

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Προηγούμενο Επόμενο »

Συνδρομητική Υπηρεσία

διαβάστε την ελευθερία online

Ηλεκτρονικό Αρχείο Εφημερίδας


Σύνδεση Εγγραφή

Πρωτοσέλιδο εφημερίδας

Δείτε όλα τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας

Ψιθυριστά

Ο καιρός στη Λάρισα

Διαφημίσεις

SYNETAIRISTIKH TRAPEZA
ΕΔΑ ΘΕΣΣ
ELEFTHERIA
INTERCOMM FOODS
Μείνε μαζί μας
MENOYME SPITI

Η "Ελευθερία", ήταν από τις πρώτες εφημερίδες που σηματοδότησε την παρουσία της στο Internet, μ' ένα ολοκληρωμένο site.

Facebook Twitter Youtube

 

Θεσσαλικές Επιλογές

 sel ejofyllo karfitsa 1