ΠΥΞΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας

Δημοσίευση: 22 Ιαν 2023 16:00

Το τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας στόχο έχει να αναδείξει επιστήμονες ικανούς να γνωρίζουν σε βάθος την αγγλική, γαλλική και γερμανική γλώσσα, καθώς και τις τεχνικές μετάφρασης και διερμηνείας των γλωσσών αυτών.


Οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να εργαστούν ως μεταφραστές, ως διερμηνείς και ως ξεναγοί.
Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 169 (Φ.Ε.Κ. 156/ 2-7/2005) οι απόφοιτοι μπορούν να προβαίνουν σε επίσημες μεταφράσεις (μεταφράσεις δηλαδή που γίνονται δεκτές από δημόσιες υπηρεσίες και φορείς), κάτι που παλαιότερα γινόταν μόνο από δικηγόρους και από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.
Επίσης, πολλοί από τους αποφοίτους εργάζονται στη μεταφραστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να εργαστεί κάποιος σε αυτή την υπηρεσία δεν είναι απαραίτητο να κατέχει το πτυχίο του τμήματος. Αυτό σημαίνει ότι και απόφοιτοι νομικών, οικονομικών και άλλων σχολών μπορούν να εργαστούν στη μεταφραστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ύστερα από κατάλληλη εκπαίδευση.
Σύμφωνα με το ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 324, 8-2-2017, Τεύχος Β’, στους πτυχιούχους του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας χορηγείται επάρκεια προσόντων για τη διδασκαλία της αντίστοιχης ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών, μετά από επιτυχή παρακολούθηση Προγράμματος διδακτικής των ξένων γλωσσών, ίσου με 30 ECTS.
Όσον αφορά το επάγγελμα του διερμηνέα, δεν υπάρχουν ακόμη κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα.
Σύμφωνα με τη μελέτη καταγραφής των επαγγελματικών δικαιωμάτων που πραγματοποίησε το Γραφείο Διασύνδεσης του Ιονίου Πανεπιστημίου για το τμήμα, τον Ιανουάριο του 2013, σύμφωνα με το αριθ. 2012/07/022/13-7-2012 έγγραφο της ΠΕΕΜΠΙΠ, οι απόφοιτοι του ΤΞΓΜΔ μπορούν να απορροφηθούν σε φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ
Οι μεταφραστές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να ικανοποιούν ιδιαίτερες απαιτήσεις πιστότητας και ορθότητας των μεταφράσεών τους, καθώς και συνοχής αυτών των μεταφράσεων στους κόλπους ενός πολύ μεγάλου όγκου εγγράφων. Σε αρκετές περιπτώσεις, στο ίδιο πρωτότυπο συνυπάρχουν πολλές επίσημες γλώσσες. Από την άλλη πλευρά, το χρονοδιάγραμμα των νομοθετικών εργασιών και ιδίως της συναπόφασης επιβάλλει σύντομες προθεσμίες και μεγάλη προσοχή κατά τη μετάφραση, ώστε να ενσωματώνονται ορθά οι προσθήκες της Επιτροπής, του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου.

 

ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ
Η υπηρεσία διερμηνέων των οργάνων της Ε.Ε. είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο. Οι διερμηνείς διασφαλίζουν την ορθή διερμηνεία των συζητήσεων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο συνεδριάσεων προς την εκάστοτε απαιτούμενη επίσημη γλώσσα της Ε.Ε.. Η διερμηνεία μπορεί να είναι ταυτόχρονη ή διαδοχική.
Οι διερμηνείς της Ε.Ε. εργάζονται σε ένα δυναμικό και πολυπολιτισμικό περιβάλλον, καλούνται δε:
* να επικοινωνούν αποτελεσματικά,
* να αντιλαμβάνονται ποικίλα και, συχνά, σύνθετα θέματα,
* να αντιδρούν και να προσαρμόζονται με ταχύτητα σε μεταβαλλόμενες συνθήκες,
* να εργάζονται υπό πίεση, είτε κατά μόνας, είτε σε ομάδες.
Περισσότερες Πληροφορίες:https://www.europarl.europa.eu /interpretation/el/the-interpreterΟλόκληρη την ανάλυση του τμήματος μπορείτε να τη βρείτε στην ηλεκτρονική τράπεζα επαγγελματικού προσανατολισμού e-ΠάμεΠανεπιστήμιο»

 

Σπύρος Μιχαλούλης,
Σύμβουλος Σταδιοδρομίας
Τηλ. 210-6778777
URL: www.orientum.gr
e-mail: info@orientum.gr

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Προηγούμενο Επόμενο »

Συνδρομητική Υπηρεσία

διαβάστε την ελευθερία online

Ηλεκτρονικό Αρχείο Εφημερίδας


Σύνδεση Εγγραφή

Πρωτοσέλιδο εφημερίδας

Δείτε όλα τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας

Ψιθυριστά

Ο καιρός στη Λάρισα

Διαφημίσεις

INTERCOMM FOODS
Μείνε μαζί μας
ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
CAREER DAYS LINDOS

Η "Ελευθερία", ήταν από τις πρώτες εφημερίδες που σηματοδότησε την παρουσία της στο Internet, μ' ένα ολοκληρωμένο site.

Facebook Twitter Youtube

 

Θεσσαλικές Επιλογές

 sel ejofyllo karfitsa 1