Ανάσα στον κάμπο με το «κλειστό δίκτυο» Σμοκόβου

* Δεσμεύσεις για έργα 3,5 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Δημοσίευση: 15 Ιαν 2018 22:03

Tη διαβεβαίωση του γενικού γραμματέα Υποδομών κ. Γιώργου Δέδε για ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της αναθεώρησης και επικαιροποίησης της μελέτης Λαζαρίδη σε ό,τι αφορά στα αρδευτικά δίκτυα Σμοκόβου, μετέφερε στον δήμαρχο Σοφάδων κ. Θάνο Σκάρλο ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός.

Σε συνάντηση που είχαν οι κ. Αγοραστός και Σκάρλος, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην περιοχή του Δήμου Σοφάδων καθώς και η συνεργασία του περιφερειάρχη με τον κ. Δέδε για ζητήματα της ευρύτερης περιοχής.

Ο κ. Αγοραστός τόνισε ότι υπήρξε η διαβεβαίωση από πλευράς υπουργείου για ένταξη του έργου ύψους 3,5 εκατ. ευρώ στο Π.Δ.Ε..

Για το συγκεκριμένο έργο άλλωστε υπήρξε διπλή δέσμευση από την ηγεσία του υπουργείου καθώς ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστος Σπίρτζης τόσο από τα Τρίκαλα όσο και πρόσφατα στο Αναπτυξιακό Συνέδριο στη Λάρισα, διαβεβαίωσε για την ένταξη της αναθεώρησης και επικαιροποίησης της μελέτης Λαζαρίδη στο Π.Δ.Ε..

Όπως σημείωσαν οι κ. Αγοραστός και Σκάρλος, το έργο που θα δώσει «ανάσα» στον αγροτικό πληθυσμό της Θεσσαλίας είναι η ολοκλήρωση των κλειστών δικτύων άρδευσης από τη λίμνη Σμοκόβου, τα οποία πρόκειται να μειώσουν σημαντικά τα έξοδα παραγωγής των καλλιεργητών.

Σύμφωνα με τη μελέτη, ενώ το δίκτυo άρδευσης επαρκεί για να καλύψει περίπου 200.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης έκτασης που εκτείνεται από τις παρυφές των Αγράφων, μέχρι τους νομούς Φθιώτιδας και Λάρισας, σήμερα οι αρδευόμενες εκτάσεις από τα κλειστά δίκτυα ανέρχονται μόλις στα 30.000 στρέμματα!

ΕΡΓΑ ΣΜΟΚΟΒΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

Το φράγμα Σμοκόβου εντάχθηκε στο Π.Δ.Ε το 1983, άρχισε να εκτελείται με φορέα το ΥΠΕΧΩΔΕ και ολοκληρώθηκε το 1996. Έχει κατασκευασθεί στον ποταμό Σοφαδίτη, είναι λιθόρριπτο με αδιαπέραστο αργιλικό πυρήνα, μέγιστο ύψος 104 μέτρα, μήκος στέψης 456 μ. και πλάτος 11 μ.

Ο υπερχειλιστής του είναι ελεύθερος (χωρίς θυροφράγματα) και έχει σχεδιαστεί για παροχή αιχμής 2071 m3/s. Ο εκκενωτής πυθμένα χρησιμοποιείται για τη διατήρηση περιβαλλοντικής παροχής στον Σοφαδίτη. Η ανώτερη στάθμη λειτουργίας του ταμιευτήρα είναι + 375 μ. και το εμβαδόν της ανώτερης επιφάνειας κατάκλυσης της λίμνης 10.000 στρέμματα.

Η συνολική χωρητικότητα του ταμιευτήρα είναι 200 εκατ. μ3, από τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν 137 εκατ. μ3 νερού ετησίως για αρδεύσεις.

Σύμφωνα με νεότερες μελέτες η μέση ετήσια εισροή υπολογίζεται σε 110 εκατ. μ3.

Η σήραγγα Λεονταρίου που άρχισε να εκτελείται το 1991, αποτελεί μέρος του αρδευτικού έργου Σμοκόβου, μέσω της οποίας τα νερά του ταμιευτήρα διοχετεύονται στα αρδευτικά δίκτυα διανομής της ανατολικής και δυτικής περιοχής.

Τα έργα της σήραγγας Λεονταρίου αποτελούνται από τα έργα εισόδου(Πύργος υδροληψίας - κλειστός αγωγός - φρέαρ θυροφραγμάτων), την κυρίως σήραγγα με μήκος 4.120 μ., επένδυση από σκυρόδεμα με διατομή 3x3 μ. για μήκος 3.913 μ. και κυκλική Φ 3.0 μ. για μήκος 207 μ. και τα έργα εξόδου (φρέαρ ανάπλασης - μεταλλικοί αγωγοί - λεκάνη ηρεμίας, κ.λπ. ). Από την έξοδο της σήραγγας ξεκινά μεταλλικός αγωγός υπό πίεση, εγκιβωτισμένος σε σκυρόδεμα, μήκους 54 m, ο οποίος καταλήγει στον υδροηλεκτρικό σταθμό και το έργο καταστροφής ενέργειας (ΕΚΕ). Στη συνέχεια, ο αγωγός εκβάλλει στη λεκάνη ηρεμίας, η οποία είναι εφοδιασμένη με υπερχειλιστή ασφαλείας, και ακολούθως η παροχή διοχετεύεται στο σωληνωτό αρδευτικό δίκτυο.

Ο ΥΗΣ Σμοκόβου που θεμελιώθηκε το 2007 (κατασκευάσθηκε από τη Δ.Ε.Η. και λειτουργεί υπό την εποπτεία της ΔΕΗ) βρίσκεται στην έξοδο της σήραγγας Λεονταρίου και σε απόσταση περίπου 1.5 km από τον ομώνυμο οικισμό. Η μέγιστη παροχή λειτουργίας της σήραγγας και των συναφών έργων φτάνει τα 25 μ3/sec για να καλύπτει τις αρδευτικές ανάγκες της περιοχής, αφού το έργο είναι κυρίως αρδευτικού χαρακτήρα και κατά δεύτερο λόγο ενεργειακό.

Με την διοχέτευση του νερού στους στροβίλους του Υδροηλεκτρικού Σταθμού 10 MW, παράγεται ετήσια ενέργεια που θα φτάνει τις 30 Gwh.

Ο Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΥΗΣ) Λεονταρίου, περιλαμβάνει τρεις στροβίλους τύπου Francis, με παροχές λειτουργίας 2-5 m3/s, 5-10 m3/s, και 5-10 m3/s αντίστοιχα. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των στροβίλων είναι 10 MW.

Τα αρδευτικά έργα Σμοκόβου, με προϋπολογισμό 50 δισ. δρχ. (όπως προβλεπόταν από τον σχεδιασμό για την πλήρη ανάπτυξή τους), θα εξυπηρετούν συνολική έκταση 252.600 στρέμματα περίπου (η καθαρή γεωργική γη εκτιμάται σε 224.700 στρέμματα των Νομών Καρδίτσας, Φθιώτιδος και Λάρισας).

Η τροφοδοσία των αρδευτικών εκτάσεων πραγματοποιείται μέσω της σήραγγας Λεονταρίου και των συναφών έργων. Από την παροχή εξόδου της σήραγγας Λεονταρίου, ένα μέρος τροφοδοτεί απ’ ευθείας το σύστημα των κυρίων σωληνώσεων (Ζώνες Σ1, Σ2, Σ3, Σ4), που προορίζεται για τα δίκτυα μεταξύ Λεονταρίου και Κέδρου, ενώ ένα άλλο μέρος διοχετεύεται στον ανατολικό αγωγό, προκειμένου να τροφοδοτήσει τις υπόλοιπες κύριες σωληνώσεις που έχουν αφετηρία στη διώρυγα (Ζώνες Σ5, Σ6, Σ7, Σ8).

Τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από την ολοκλήρωση και πλήρη λειτουργία των κλειστών αρδευτικών δικτύων Σμοκόβου για τους αγρότες είναι ξεκάθαρα στα παρακάτω παραδείγματα:

Στη βαμβακοκαλλιέργεια, που αποτελεί τον οικονομικό πνεύμονα του θεσσαλικού κάμπου, αγρότης που αρδεύει έκταση 150 στρεμμάτων μέσω του κλειστού δικτύου θα πληρώνει περίπου 7 ευρώ/στρέμμα. Δηλαδή λίγο πάνω από 1.000 ευρώ. Για την ίδια έκταση, η άρδευση μέσω γεωτρήσεων έχει πολλαπλάσιο κόστος. Ανάλογα τη γεώτρηση, το κόστος άρδευσης φτάνει τα 70 ευρώ/στρέμμα. Δηλαδή για τα 150 στρέμματα ο αγρότης θα πληρώσει άνω των 10.000 ευρώ!! Αντιλαμβάνεται εύκολα κάποιος ότι σε μεγαλύτερες καλλιεργούμενες εκτάσεις η μείωση που προκύπτει είναι τεράστια. Εν ολίγοις μέσω των συμβατικών γεωτρήσεων το κόστος είναι περίπου δεκαπλάσιο! Επίσης, στο καλαμπόκι, για 100 στρέμματα καλλιέργειας, μέσω του κλειστού δικτύου ο παραγωγός θα επιβαρυνθεί με 700 ευρώ… Από γεώτρηση για την ίδια έκταση το κόστος εκτοξεύεται έως και στα 8.000 ευρώ!

 

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Του ανταποκριτή μας Φώτη Καραγιάννη)

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Προηγούμενο Επόμενο »

Συνδρομητική Υπηρεσία

διαβάστε την ελευθερία online

Ηλεκτρονικό Αρχείο Εφημερίδας


Σύνδεση Εγγραφή

Πρωτοσέλιδο εφημερίδας

Δείτε όλα τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας

Ψιθυριστά

Ο καιρός στη Λάρισα

Διαφημίσεις

TEDRA
INTERCOMM FOODS
SYNETAIRISTIKH TRAPEZA THESSALIAS
Μείνε μαζί μας
MIKEL
αυτοκινητοδρομος αιγαιου
AKUO
ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ

Η "Ελευθερία", ήταν από τις πρώτες εφημερίδες που σηματοδότησε την παρουσία της στο Internet, μ' ένα ολοκληρωμένο site.

Facebook Twitter Youtube

 

Θεσσαλικές Επιλογές

 sel ejofyllo karfitsa 1

Γενικές Πληροφορίες

Η Εφημερίδα

Ταυτότητα

Όροι Χρήσης

Προσωπικά Δεδομένα

Επικοινωνία

 

Η σελίδα είναι πλήρως συμμορφωμένη με τη σύσταση (ΕΕ) 2018/334 της επιτροπής της 1ης Μαρτίου 2018 , σχετικά με τα μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο (L63).

 

Visa Mastercard  Maestro  MasterPass