Εξι έργα υποδομών στον τομέα της Πρόνοιας.

* ΝΕΕΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020 * ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ: «ΕΡΓΑ ΟΥΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

Δημοσίευση: 27 Μαϊ 2018 22:18

Εντάσσεται το σύνολο των προτάσεων που «πέρασαν» στη Β΄ φάση Αξιολόγησης της Πρόσκλησης (α/α041) του ΠΕΠ Θεσσαλίας / Άξονας 2β «Υποδομές στήριξης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού» / Θεματικό Στόχο 9 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης» / Επενδυτική Προτεραιότητα 9.α «Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη», που είχε προϋπολογισμό 7 εκατ. ευρώ.

Η πρόσκληση αφορούσε στη χρηματοδότηση παρεμβάσεων σε υποδομές του τομέα πρόνοιας, που συμβάλουν στον ειδικό στόχο του ΠΕΠ.Θ «Βελτίωση της πρόσβασης και χρήσης των υποδομών πρόνοιας» και στην επίτευξη του δείκτη αποτελέσματος «Δυναμικότητα των υποδομών πρόνοιας της Περιφέρειας».

Σε δηλώσεις του, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ανέφερε: «Με την ένταξη των έργων αυτών στο ΠΕΠ Θεσσαλίας, ενισχύονται οι κοινωνικές υποδομές της Θεσσαλίας, ώστε να εξυπηρετούνται αποτελεσματικότερα οι κάτοικοι της Θεσσαλίας που χρήζουν υπηρεσιών υποστήριξης, συμβάλλοντας στην κάλυψη των αναγκών ευάλωτων και ειδικών κοινωνικών ομάδων και με θετική επίπτωση στον περιορισμό των κοινωνικών ανισοτήτων και στη βελτίωση της κοινωνικής συνοχής. Οι υποδομές σύμφωνα με τον σχεδιασμό τους, προβλέπεται να εξυπηρετήσουν άμεσα περίπου 2.000 ευάλωτα άτομα, ενώ η έμμεση συμβολή τους στον πληθυσμό της Θεσσαλίας είναι πολλαπλάσια. Θέσεις εργασίας δε, θα δημιουργηθούν τόσο κατά την υλοποίηση των έργων, όσο και κατά τη λειτουργία τους. Η Στρατηγική της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την κοινωνική ένταξη, την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, στηρίζεται σημαντικά μέσω των έργων αυτών που εντάσσονται στο ΠΕΠ Θεσσαλίας και ξεκινάνε άμεσα την υλοποίησή τους. Με το πλέγμα των Δράσεων κοινωνικής ένταξης και συνοχής που υλοποιούνται μέσα από το ΠΕΠ Θεσσαλίας να αναπτύσσεται, έργα Υποδομής στον τομέα πρόνοιας, της εκπαίδευσης κ.α. (με συγχρηματοδότηση Ε.Τ.Π.Α.) και δράσεις χρηματοδότησης λειτουργίας Δομών όπως ενδεικτικά η λειτουργία ΚΔΗΦ, ΚΗΦΗ, Δομών στήριξης κακοποιημένων γυναικών, πρόγραμμα Εναρμόνισης για άτομα κάτω του ορίου της φτώχειας και το αντίστοιχο για ΑμεΑ, εκπαιδευτική υποστήριξη ΑμεΑ, τα Κέντρα Κοινότητας και τα Παραρτήματα για Ρομά, οι Δομές Βασικών Αγαθών (κοινωνικό παντοπωλείο και φαρμακείο) στις 4 πρωτεύουσες των περιφερειακών ενοτήτων κ.α. (με συγχρηματοδότηση Ε.Κ.Τ.), η Περιφέρεια Θεσσαλίας στοχεύει στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης ειδικά των ευπαθών και ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού».  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Αξιολόγησης που έγινε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας, εντάσσονται στο ΠΕΠ Θεσσαλίας 6 Έργα προϋπολογισμού 6,7 εκατ. ευρώ, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από εθνικούς πόρους. Αναλυτικά, τα έργα είναι :

ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

1) «Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων Καρδίτσας», Π/Υ 3,6 εκατ. ευρώ, με Δικαιούχο την Περιφέρεια Θεσσαλίας (υλοποίηση από Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καρδίτσας) και Κύριο και Φορέα Λειτουργίας την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων.

2) «Αναβάθμιση εγκαταστάσεων Παιδικής Κατασκήνωσης της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων στο Νεοχώρι Καρδίτσας», Π/Υ 800.000 ευρώ, με Δικαιούχο την Περιφέρεια Θεσσαλίας (υλοποίηση από Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καρδίτσας) και Κύριο την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων.

3) «Επέκταση Θεοδωρίδειου Κέντρου Υποστήριξης για ανθρώπους με αναπηρία Ορίζοντες», Π/Υ 1.114.131 ευρώ, με Δικαιούχο, Κύριο και Φορέα Υλοποίησης τον Δήμο Καρδίτσας και Φορέα Λειτουργίας το «Θεοδωρίδειο Κέντρο Υποστήριξης και παροχής συμβουλών για ΑμεΑ - ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ».

 ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

1) «Προμήθεια εξοπλισμού και θεραπείας των Δομών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας», Π/Υ 271.846 ευρώ, με Κύριο, Δικαιούχο και Φορέα Υλοποίησης το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΚΠΠΠ.Θ). Το έργο αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού εργοθεραπείας και φυσιοθεραπείας με σκοπό τη θεραπευτική προσέγγιση των ωφελούμενων Ατόμων με Αναπηρία σύμφωνα με τις νέες θεραπευτικές μεθόδους και μέσα. Η αναβάθμιση του θεραπευτικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού θα συμβάλει τόσο στη φυσική όσο και ψυχοκοινωνική αποκατάσταση μέσω των προγραμμάτων φυσιοθεραπείας και εργοθεραπείας των ωφελούμενων Ατόμων με Αναπηρία, των Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας αλλά και γενικότερα ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού που χρήζουν αποκατάστασης, καθώς ήδη εφαρμόζονται προγράμματα εξωτερικών περιστατικών, τα οποία δύνανται να επεκταθούν σε όλες τις δομές του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Θεσσαλίας. Ο εξοπλισμός εργοθεραπείας θα εγκατασταθεί σε υπάρχοντες χώρους εντός των κτιριακών υποδομών των Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας και συγκεκριμένα 1) στο Παράρτημα Α.μεΑ. Λάρισας «Ο Αριστεύς» δομή Αμπελώνα, δομή Βόλου και δομή Γιάννουλης, 2) στο Παράρτημα Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Παιδιών με Αναπηρίες Καρδίτσας και στο Παράρτημα ΑμεΑ Τρικάλων. Ο εξοπλισμός φυσιοθεραπείας θα ενισχύσει τις υπάρχουσες υπηρεσίες αποκατάστασης και αποθεραπείας που παρέχονται από τον φορέα σε διαμορφωμένους χώρους, συμβάλλοντας στην ολοκληρωμένη λειτουργία τους, στο Παράρτημα ΑμεΑ Λάρισας «Ο Αριστεύς» δομή Αμπελώνα και δομή Γιάννουλης και στο Παράρτημα ΑμεΑ Τρικάλων.

 2) «Κέντρο Πολιτισμού και Εκπαίδευσης Ευπαθών ομάδων», Π/Υ 689.663 ευρώ, με Κύριο, Δικαιούχο και Φορέα Υλοποίησης τον Δήμο Λαρισαίων. Το έργο αφορά στη δημιουργία Κέντρου Πολιτισμού και Εκπαίδευσης Ευπαθών Ομάδων σε κτίριο στη συνοικία Αβέρωφ, επί της οδού Γαριτσίου, που θα λειτουργήσει από τον Δήμο Λαρισαίων. Η δομή που θα δημιουργηθεί θα περιλαμβάνει ανά χώρο του κτιρίου: - Ισόγειο: Πολιτιστικές Δράσεις, Αίθουσα πολλαπλών πολιτιστικών χρήσεων όπου θα διοργανώνονται ψυχαγωγικές δράσεις, μουσικοκινητικά παιχνίδια, θεατρικό παιχνίδι κ.α.

ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1) «Δημιουργία Κοινωνικού Εστιατορίου και Ανοικτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων Δήμου Τρικκαίων», Π/Υ 252.714 ευρώ, με Κύριο, Δικαιούχο και Φορέα Υλοποίησης τον Δήμο Τρικκαίων.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Προηγούμενο Επόμενο »

Συνδρομητική Υπηρεσία

διαβάστε την ελευθερία online

Ηλεκτρονικό Αρχείο Εφημερίδας


Σύνδεση Εγγραφή

Πρωτοσέλιδο εφημερίδας

Δείτε όλα τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας

Ψιθυριστά

Ο καιρός στη Λάρισα

Διαφημίσεις

PARKO EYXON
EDA THESS
Μείνε μαζί μας
keuea

Η "Ελευθερία", ήταν από τις πρώτες εφημερίδες που σηματοδότησε την παρουσία της στο Internet, μ' ένα ολοκληρωμένο site.

Facebook Twitter Youtube

 

Θεσσαλικές Επιλογές

 sel ejofyllo karfitsa 1