ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Φθηνό νερό και για το 2016

* Ανακήρυξη της περιοχής σε ελεύθερη ζώνη από την «T.T.I.P.»

Δημοσίευση: 02 Ιουν 2016 0:28
Χαμηλή τιμολογιακή πολιτική και για το 2016 πρότεινε στο Δημοτικό Συμβούλιο Τυρνάβου ο δήμαρχος και πρόεδρος της ΔΕΥΑΤ κ. Παναγιώτης Σαρχώσης Χαμηλή τιμολογιακή πολιτική και για το 2016 πρότεινε στο Δημοτικό Συμβούλιο Τυρνάβου ο δήμαρχος και πρόεδρος της ΔΕΥΑΤ κ. Παναγιώτης Σαρχώσης

 

 

ΤΥΡΝΑΒΟΣ (Γραφείο «Ε»)

Του Κώστα Τσόλα

Παραμένει όπως έχει η τιμολογιακή πολιτική του Δήμου Τυρνάβου για το νερό ύδρευσης που προσφέρει η ΔΕΥΑ Τυρνάβου και για το 2016 και για το σύνολο του Δήμου. Δηλαδή για τις πόλεις Τύρναβο και Αμπελώνα και για τα δημοτικά διαμερίσματα Λυγαριά, Πέρα Χώρα, Αργυροπούλι, Δαμάσι, Δένδρα – Πλατανούλια – Αγία Σοφία, Βρυότοπο, Δελέρια και Μαυρόλιθο.

Την απόφαση αυτή πήρε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο Τυρνάβου μετά από εισήγηση της διοίκησης της ΔΕΥΑΤ όπου πρόεδρος είναι ο δήμαρχος κ. Παναγιώτης Σαρχώσης. Στην απόφαση προστέθηκε ευνοϊκή ρύθμιση και χαμηλότερο τιμολόγιο για τις μονογονεϊκές οικογένειες με εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ.

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Αναλυτικότερα οι τιμές του νερού για το 2016 έχουν ως εξής:

-Οικίες, Δημόσιες Υπηρεσίες, Κατηγορία Α1

Από 1 έως 70 κ.μ. 0,41 ευρώ/κ.μ.

Από 71 έως 200 κ.μ. 0,63 ευρώ/κ.μ.

Από 201 κ.μ. και άνω 0,90 ευρώ/κ.μ.

Μηνιαίο πάγιο 1,00 ευρώ

-Καταστήματα, Κατηγορία Α2

Από 1 έως 20 κ.μ. 0,43 ευρώ/κ.μ.

Από 21 έως 70 κ.μ. 0,57 ευρώ/κ.μ.

Από 71 έως 200 κ.μ. 0,65 ευρώ/κ.μ.

Από 201 κ.μ. και άνω 0,90 ευρώ/κ.μ.

Μηνιαίο πάγιο 1,00 ευρώ

-Εκτός σχεδίου, Κατηγορία Α3

Από 1 έως 70 κ.μ. 0,56 ευρώ/κ.μ.

Από 71 έως 200 κ.μ. 0,70 ευρώ/κ.μ.

Από 201 κ.μ. και άνω 0,90 ευρώ/κ.μ.

Μηνιαίο πάγιο 4,00 ευρώ

-Πολύτεκνοι, Κατηγορία Α4

Από 1 έως 70 κ.μ. 0,21 ευρώ/κ.μ.

Από 71 έως 120 κ.μ. 0,30 ευρώ/κ.μ.

Από 121 έως. 200 κ.μ. 0,63 ευρώ/κ.μ.

Από 201 κ.μ. και άνω 0,90 ευρώ/κ.μ.

Μηνιαίο πάγιο 1,00 ευρώ

-Άτομα με αναπηρία >67%, Κατηγορία Α5

Από 1 έως 70 κ.μ. 0,21 ευρώ/κ.μ.

Από 71 έως 120 κ.μ. 0,30 ευρώ/κ.μ.

Από 121 έως. 200 κ.μ. 0,63 ευρώ/κ.μ.

Από 201 κ.μ. και άνω 0,90 ευρώ/κ.μ.

Μηνιαίο πάγιο 1,00 ευρώ

Κτηνοτρόφοι, Κατηγορία Α6

Από 1 έως 70 κ.μ. 0,30 ευρώ/κ.μ.

Από 71 έως 200 κ.μ. 0,40 ευρώ/κ.μ.

Από 201 κ.μ. και άνω 0,60 ευρώ/κ.μ.

Μηνιαίο πάγιο 4,00 ευρώ

Μονογονεϊκές οικογένειες με ετήσιο εισόδημα

μέχρι 10.000,00 ευρώ, Κατηγορία Α7

Από 1 έως 70 κ.μ. 0,21 ευρώ/κ.μ.

Από 71 έως 120 κ.μ. 0,30 ευρώ/κ.μ.

Από 121 έως 200 κ.μ. 0,63 ευρώ/κ.μ.

Από 201 κ.μ. και άνω 0,90 ευρώ/κ.μ.

Μηνιαίο πάγιο 1,00 ευρώ

Σχολεία

Χρεώνονται με 100 κ.μ./τρίμηνο, όσα στεγάζουν ένα σχολείο.

Χρεώνονται με 180 κ.μ./τρίμηνο, όσα στεγάζουν δύο σχολεία.

* Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο εκάστοτε οριζόμενος ΦΠΑ.

* Λογαριασμοί που προκύπτουν από την εφαρμογή του παραπάνω τιμολογίου στρογγυλοποιούνται στα 10 λεπτά.

* Οι μετρήσεις και η έκδοση των λογαριασμών θα γίνεται ανά τρίμηνο σε όλο τον Δήμο Τυρνάβου.

Επίσης θα διατηρηθούν οι πόροι, όπως θεσπίστηκαν από την τιμολογιακή πολιτική του έτους 2012 ως εξής:

* Νέες παροχές 320 ευρώ

* Δεύτερος μετρητής 160 ευρώ

* Τέλος επανασύνδεσης 30 ευρώ

* Προκαταβολή - Εγγύηση 50 ευρώ

* Συντήρηση υδρομέτρου 1 ευρώ/τρίμηνο

* Τέλος σύνδεσης με την αποχέτευση 0,63 ευρώ/κ.μ./καθαρού όγκου οικοδομής. Η πληρωμή του τέλους σύνδεσης με την αποχέτευση γίνεται είτε σε 4 μηνιαίες ισόποσες δόσεις είτε εφάπαξ με έκπτωση 15%.

* Τέλος απόρριψης βοθρολυμάτων στον βιολογικό καθαρισμό 11 ευρώ ανά βυτίο.

* Τέλος χρήσης υπονόμων (παροχή υπηρεσίας χρήσης υπονόμων και καθαρισμού λυμάτων) 50% της αξίας του καταναλισκομένου ύδατος.

* Επιβάλλεται τέλος χρήσης υπονόμων (παροχή υπηρεσίας χρήσης υπονόμων και καθαρισμού λυμάτων) 20% της αξίας του καταναλισκομένου ύδατος σε όσους έχουν δίκτυο αποχέτευσης στο πρόσωπο της ιδιοκτησίας τους και δεν έχουν συνδεθεί με αυτό παρά το υποχρεωτικό της σύνδεσης.

Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο εκάστοτε οριζόμενος ΦΠΑ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ «T.T.I.P.».

Επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο Τυρνάβου συμμετέχει στα εθνικά διεθνή δίκτυα, ανακηρύσσοντας την περιοχή του σε ελεύθερη ζώνη από τη συνθήκη «T.T.I.P.».

Σύμφωνα με την απόφαση φέρει το θέμα στα συλλογικά όργανα της Αυτοδιοίκησης ΠΕΔΕ και ΚΕΔΕ.

Διοργανώνει εκδηλώσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών.

Στην απόφαση υποστηρίζεται ακόμη ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλει να διεκδικήσει τη ματαίωση των σχεδιασμών των τεχνοκρατών της Ε.Ε. και των Η.Π.Α σχετικά με την Τ.Τ.Ι.P. (Διατλαντική συμφωνία εμπορικής και επενδυτικής εταιρικής σχέσης).

Και συνεχίζει: «Η Τ.Τ.Ι.Ρ. είναι μια συμφωνία που διαπραγματεύονταν επί τέσσερα χρόνια στα «κρυφά» χωρίς δημοκρατικές θεσμικές διαδικασίες ελέγχου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν έρθει στη δημοσιότητα, επιδιώκεται ο περιορισμός του δημοκρατικού ελέγχου και των κανόνων του εθνικού και ευρωπαϊκού δικαίου από κάθε δημόσια αρχή και υπηρεσία καθώς και την Τοπική Αυτοδιοίκηση προς όφελος των επενδυτών. Σοβαρές αντιρρήσεις και ενστάσεις έχουν καταθέσει το Ευρωκοινοβούλιο και η Επιτροπή των Περιφερειών.

Η Αυτοδιοίκηση οφείλει να συνταχθεί στον αγώνα που ήδη έχουν

ξεκινήσει σε Ευρώπη και Αμερική εκατοντάδες Δήμοι, Περιφέρειες και πολιτείες, ανακηρύσσοντας τις περιοχές τους ως «T.T.I.P. FREE ZONES».

Ανεξάρτητα από αυτό, θα πρέπει ως συλλογικές μας αποφάσεις, από ΠΕΔΑ και ΚΕΔΕ, να απαιτηθούν τα παρακάτω:

α) Να δοθεί άμεσα στη δημοσιότητα το σχέδιο της συμφωνίας και να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

β) Να απαλειφθούν διατάξεις που περιορίζουν το ρόλο της Τ.Α. – ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στη λήψη αποφάσεων στους τομείς προμηθειών και υπηρεσιών προς τους πολίτες.

γ) Ρυθμιστικοί κανόνες για τα τρόφιμα, το περιβάλλον και την εργασία που να βελτιώνουν τη σημερινή κατάσταση και όχι να την απαξιώνουν.

δ) Να προβλέπονται ρυθμίσεις για την προστασία και ενίσχυση των κοινωνικών και οικονομικών αναγκών σε τοπικό επίπεδο.

ε) Ο προβλεπόμενος μηχανισμός επίλυσης διαφορών (ISDS ή ICS) δεν πρέπει να υποκαθιστά τους ισχύοντες θεσμούς δικαίου και τις δημοκρατικά ειλημμένες αποφάσεις της δημόσιας διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης.

ζ) Η τελική συμφωνία θα πρέπει να επικυρωθεί με δημοκρατικό τρόπο σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο», καταλήγει το Δημοτικό Συμβούλιο Τυρνάβου.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Προηγούμενο Επόμενο »

Συνδρομητική Υπηρεσία

διαβάστε την ελευθερία online

Ηλεκτρονικό Αρχείο Εφημερίδας


Σύνδεση Εγγραφή

Πρωτοσέλιδο εφημερίδας

Δείτε όλα τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας

Ψιθυριστά

Ο καιρός στη Λάρισα

Διαφημίσεις

SYNETAIRISTIKH TRAPEZA
ΕΔΑ ΘΕΣΣ
INTERCOMM FOODS
Μείνε μαζί μας

Η "Ελευθερία", ήταν από τις πρώτες εφημερίδες που σηματοδότησε την παρουσία της στο Internet, μ' ένα ολοκληρωμένο site.

Facebook Twitter Youtube

 

Θεσσαλικές Επιλογές

 sel ejofyllo karfitsa 1