Στο «τιμόνι» του ΦΟ.Δ.Σ.Α. ο Απ. Καλογιάννης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΤΕΙ ΩΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Χ.Υ.Τ.Υ. ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ * ΑΠΟΥΣΙΑΖΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 12 ΑΠΟ ΤΑ 26 ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΑΝ ΝΑ ΑΝΑΒΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ

Δημοσίευση: 17 Οκτ 2020 21:50

Πρόεδρος του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Λάρισας (ΦΟ.Δ.Σ.Α.), αναδείχθηκε ο δήμαρχος Λαρισαίων Απόστολος Καλογιάννης και αντιπρόεδρος ο δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Ελασσόνας Δημήτρης Παπαδημόπουλος,

κατά την εκλογική διαδικασία που πραγματοποίησε χθες το Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων.
Παράλληλα εκλέχθηκε και η νέα Εκτελεστική Επιτροπή ΦΟ.Δ.Σ.Α. ν. Λάρισας που απαρτίζεται από τα εξής μέλη: Αγορίτσα Απρίλη αντιδήμαρχος Δ.Ε. Γιάννουλης, Κοιλάδας και Αγροτικής Ανάπτυξης Δήμου Λαρισαίων, Αντώνης Γκουντάρας δήμαρχος Αγιάς, Γεώργιος Ζαούτσος αντιδήμαρχος Καθαριότητας Δήμου Λαρισαίων, Παναγιώτης Νταής δημοτικός σύμβουλος Δήμου Λαρισαίων και Δημήτριος Τάχος δημοτικός σύμβουλος Δήμου Λαρισαίων.
Από τη συνεδρίαση και ψηφοφορία απουσίαζαν τα 12 από τα 26 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία πριν την έναρξη της συνεδρίασης του σώματος υπέβαλαν αίτημα αναβολής της για την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, «για λόγους δημόσιας υγείας και ορθής διεξαγωγής των εκλογών», το οποίο δεν έγινε αποδεκτό, και ως εκ τούτου η διαδικασία συνεχίστηκε όπως είχε προγραμματιστεί, με τη νόμιμη απαρτία των υπολοίπων μελών που συμμετείχαν.
Σε δήλωσή του στην «Ε» ο νέος πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ και δήμαρχος Λαρισαίων κ. Καλογιάννης, τόνισε «Ο ΦΟΔΣΑ έχει μπροστά του σημαντικά προβλήματα… Με το σύνολο του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής θα εργαστούμε να τα επιλύσουμε».
Θέτει δε, ως προτεραιότητά του «τη δημιουργία Χ.Υ.Τ.Υ. (Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων) και της Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων» υποστηρίζοντας πως: «Είναι δύο πολύ μεγάλα ζητήματα που πρέπει να λυθούν. Προς την κατεύθυνση αυτή η συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, που έχει αναλάβει το βαρύ έργο της ολοκλήρωσης των μελετών και δημοπρασιών αυτών των έργων, θα είναι στενή και εποικοδομητική».
ΓΙΑΤΙ ΖΗΤΗΣΑΝ ΑΝΑΒΟΛΗ ΟΙ 12
Τρεις λόγους, για αναβολή της εκλογικής διαδικασίας προέβαλαν τα 12 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που υπογράφουν το σχετικό αίτημα.
Εκτιμούν ότι απαιτούνται διευκρινίσεις σχετικά με τα προβλεπόμενα του νέου νόμου για τη σύνθεση του Δ.Σ. ΦΟΔΣΑ και τη νομική μορφή του Συνδέσμου των ΟΤΑ» και πιο συγκεκριμένα για το σημείο εκείνο που αφορά στην «ισότιμη» συμμετοχή του εκπροσώπου των εργαζομένων του ΦΟΔΣΑ στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Επίσης ισχυρίζονται ότι πριν τη διαδικασία θα έπρεπε να είχε «εκδοθεί διαπιστωτική πράξη του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης» και τέλος ζήτησαν αναβολή για λόγους υγείας καθώς όπως αναφέρουν «εκλεγμένος αντιπρόσωπος στο ΦΟΔΣΑ βρίσκεται σε καραντίνα και για την προστασία της δημόσιας υγείας, κρίνεται σκόπιμο να μην παρευρεθεί για την προστασία όλων μας».
Το αίτημα αναβολής, κατέθεσε η κ. Ρένα Καραλαριώτου με τον δικηγόρο κ. Αχ. Βαρδακούλη και το υπογράφουν οι:
Νασιακόπουλος Θανάσης - Δήμαρχος Κιλελέρ, Μανώλης Γεώργιος -Δήμαρχος Τεμπών, Εσκίογλου Μάκης - Δήμαρχος Φαρσάλων, Καραλαριώτου Ρένα - Δημοτική σύμβουλος Λάρισας, Αργυρόπουλος Κώστας -Δημοτικός σύμβουλος Λάρισας, Καμηλαράκη Μαίρη -Δημοτική σύμβουλος Λάρισας, Ανδριτσόπουλος Ανδρέας -Δημοτικός σύμβουλος Λάρισας, Τερζούδης Χρήστος -Δημοτικός σύμβουλος Λάρισας, Χατζούλης Χρήστος - Δημοτικός σύμβουλος Κιλελέρ, Κουκουλιός Σταύρος -Δημοτικός σύμβουλος Φαρσάλων, Γκατσος Γεώργιος -Δημοτικός σύμβουλος Τυρνάβου, Μανδηλάς Λάσκαρης -Δημοτικός σύμβουλος Τυρνάβου.
ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
Αναλυτικότερα, στο αίτημα που κατέθεσαν αναφέρεται μεταξύ άλλων: «Σήμερα Παρασκευή 16/10/2020 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων, έχει οριστεί δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Λάρισας με θέματα: 1. Συγκρότηση σε σώμα 2. Ορισμός εφορευτικής επιτροπής 3. Εκλογή προέδρου και αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και μελών εκτελεστικής επιτροπής του Συνδέσμου. Διαδικασία που έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί πολλούς μήνες πριν και φυσικά πρέπει να ολοκληρωθεί άμεσα.
1. Στις 14/10/2020 μάς κοινοποιήθηκε από τον ΦΟΔΣΑ Ν. Λάρισας, έγγραφο όσον αφορά τη συμμετοχή του εκπροσώπου των εργαζομένων στο ΔΣ, βάσει του άρθρου 62 του Ν4735/2020 . Το άρθρο 62 αναφέρει 2. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 230 του ν. 4555/2018 αντικαθίσταται και το άρθρο 230 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 230 Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου ΦΟΔΣΑ με τη νομική μορφή του Συνδέσμου των ΟΤΑ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟΔΣΑ συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του 246 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006). Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχει ισότιμα και εκπρόσωπος των εργαζομένων, ο οποίος ορίζεται από την πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων στον οικείο ΦΟΔΣΑ ή, εφόσον ελλείπει τέτοια, από τη Γενική Συνέλευση των εργαζομένων, με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 3 του ν. 1767/1988 (Α’ 63). Μη ορισμός του μέλους του προηγουμένου εδαφίου δεν κωλύει τη συγκρότηση και νόμιμη λειτουργία του οικείου Δ.Σ.. Οι αντιπρόσωποι των Δήμων στο Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ εκλέγονται για όλη τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου».
Συνεπώς απαιτείται ικανός χρόνος να διευκρινίσουμε, βάσει του νέου νόμου, εάν ο εκπρόσωπος των εργαζομένων συμμετέχει ισότιμα μόνο κατά τη λειτουργία του ΔΣ ή και κατά τη συγκρότηση του ΔΣ (αφού το άρθρο 62 αναφέρει< το διοικητικό συμβούλιο του ΦΟΔΣΑ συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του 246 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006) >
2. Βάσει του άρθρου 62 του Ν4735/2020 αναφέρει ότι <Στις περιφέρειες που κατά την 1.7.2019 υφίστανται μέχρι τρεις ΦΟΔΣΑ, οι οποίοι κατά την ημερομηνία αυτή πληρούσαν σωρευτικά τις προϋποθέσεις των περ. α και δ, δεν εφαρμόζεται το άρθρο 245. Η διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων γίνεται με πράξη του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης...». Δεν γνωρίζουμε εάν έχει εκδοθεί διαπιστωτική πράξη του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
3. Επίσης λόγω της πανδημίας που μαστίζει και τη χώρα μας, εκλεγμένος αντιπρόσωπος στο ΦΟΔΣΑ βρίσκεται σε καραντίνα και για την προστασία της δημόσιας υγείας, κρίνεται σκόπιμο να μην παρευρεθεί για τη προστασία όλων μας.
Αιτούμεθα λοιπόν την αναβολή της σημερινής συνεδρίασης για την Παρασκευή 23/10/2020 για να διευκρινιστούν, βάσει του νέου νόμου, όλα τα παραπάνω.
Ζητούμε το αίτημα να γίνει αποδεκτό για λόγους δημόσιας υγείας και ομαλής και ορθής διεξαγωγής των εκλογών».
ΛΕΝΑ ΚΙΣΣΑΒΟΥ

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Προηγούμενο Επόμενο »

Συνδρομητική Υπηρεσία

διαβάστε την ελευθερία online

Ηλεκτρονικό Αρχείο Εφημερίδας


Σύνδεση Εγγραφή

Πρωτοσέλιδο εφημερίδας

Δείτε όλα τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας

Ψιθυριστά

Ο καιρός στη Λάρισα

Διαφημίσεις

INTERCOMM FOODS
Μείνε μαζί μας
ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η "Ελευθερία", ήταν από τις πρώτες εφημερίδες που σηματοδότησε την παρουσία της στο Internet, μ' ένα ολοκληρωμένο site.

Facebook Twitter Youtube

 

Θεσσαλικές Επιλογές

 sel ejofyllo karfitsa 1