Θεσσαλία, η πιο ευαίσθητη περιοχή στην κλιματική κρίση

ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΠΑΡΕΔΩΣΕ Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΕΥΘΥΜΗΣ ΛΕΚΚΑΣ, ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΚΩΝ. ΑΓΟΡΑΣΤΟ, ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΕ ΟΤΙ «ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΤΟ ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΧΕΛΩΟ»

Δημοσίευση: 28 Απρ 2022 15:03

«Η Θεσσαλία είναι ίσως η πιο ευαίσθητη περιοχή στον ελλαδικό χώρο στην κλιματική κρίση.

Όλα αυτά τα φαινόμενα ουσιαστικά καταλήγουν στη διαχείριση και την επάρκεια των υδάτινων πόρων. Η έλλειψη των οποίων μπορεί να οδηγήσει σε μια προϊούσα ερημοποίηση, ερημοποίηση που σημαίνει και το τέλος της Θεσσαλίας. Χρειάζεται να δούμε και το θέμα της μεταφοράς του νερού του Αχελώου κάτω από νέες βάσεις, καθώς αποτελεί επιτακτική ανάγκη» τόνισε χθες ο καθηγητής Δυναμικής, Τεκτονικής, Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, Ευθύμιος Λέκκας, παραδίδοντας στον περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Κώστα Αγοραστό, την έρευνα με τίτλο «Εκτίμηση - Ανάλυση Κινδύνου Κατολισθητικών Φαινομένων και Προτάσεις Αντιμετώπισης - Διαχείρισης στη νοτιοδυτική Θεσσαλία».
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μετά από συνεργασία της Περιφέρειας Θεσσαλίας με το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και όπως διευκρίνισε ο κ. Αγοραστός «τα συμπεράσματα της έρευνας αποτελούν τον οδικό χάρτη για την αντιμετώπιση των κατολισθήσεων στη Θεσσαλία». Για να υπογραμμίσει ότι «η Περιφέρεια Θεσσαλίας με βάση το παρόν ερευνητικό πρόγραμμα, θα μπορεί να χρησιμοποιεί ένα κατάλληλο εργαλείο που στηρίζεται στη σύγχρονη επιστήμη και τεχνική για την αντιμετώπιση των κατολισθητικών φαινομένων και η μείωση των επιπτώσεων και της διακινδύνευσης απ’ αυτά. Μέσα από αυτήν τη μελέτη αναδεικνύεται το υδατικό πρόβλημα στη Θεσσαλία και μάλιστα της μεταφοράς νερού από τον Αχελώο. Η ξήρανση των εδαφών δημιουργεί και κατολισθητικά φαινόμενα».
Αναλυτικότερα, μετά και την παράδοση της μελέτης, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κώστας Αγοραστός, δήλωσε ότι «σκοπός του εφαρμοσμένου ερευνητικού έργου είναι η εκτίμηση και ανάλυση του κινδύνου από κατολισθητικά φαινόμενα στη Νοτιοδυτική Θεσσαλία, με σκοπό τη διατύπωση προτάσεων διαχείρισης σε μίκρο και μάκρο-κλίμακα και τη μείωση των επιπτώσεων από αυτόν.
Κατά την εκπόνηση του εφαρμοσμένου ερευνητικού προγράμματος διερευνήθηκαν τα χαρακτηριστικά του κυκλώνα «Ιανού» που έπληξε τη Θεσσαλία τον Σεπτέμβριο του 2020 και των συνοδών καταστροφικών φαινομένων που έπληξαν τους οικισμούς, τις υποδομές, τα δίκτυα και τον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο της νοτιοδυτικής Θεσσαλίας, ώστε να προταθούν τα κατάλληλα εργαλεία αντιμετώπισης και διαχείρισης των κατολισθητικών φαινομένων στην περιοχή έρευνας.
Πραγματοποιήθηκε καταγραφή, χαρτογράφηση και αποτίμηση των επιπτώσεων κατολισθητικών φαινομένων σε εβδομήντα τρεις περιπτώσεις εκδήλωσής τους κατά το παρελθόν. Η ανάλυση του ιστορικού των κατολισθητικών φαινομένων και των επιπτώσεών τους ανέδειξε ότι η μεγαλύτερη πυκνότητα φαινομένων εντοπίζεται στο κεντρικό τμήμα της Δυτικής Θεσσαλίας, στις Δ.Ε. Μουζακίου, Λίμνης Πλαστήρα και Αργιθέας. Από τις εργασίες πεδίου, την έρευνα με χρήση ΣμηΕΑ και την ανάλυση δορυφορικών εικόνων υψηλής ευκρίνειας, καταγράφηκαν 900 θέσεις κατολισθήσεων και εδαφικών αστοχιών σε όλες τις κλίμακες, που προκλήθηκαν κατά τον κυκλώνα «Ιανό», ενώ έγινε και αποτύπωση των θέσεων ανθρώπινων παρεμβάσεων που σχετίζονται με την εκδήλωση των φαινομένων αυτών.
Η επεξεργασία και σύνθεση των καταγραφών έδειξε ότι οι περιοχές οι οποίες υπέστησαν τη μεγαλύτερη ένταση κατολισθήσεων είναι η περιοχές Βορείων Αγράφων, Ιτάμου, καθώς και οι παρυφές της Λίμνης Ταυρωπού (Πλαστήρα), ακολουθούμενες από τις περιοχές της Βουλγάρας και του Κόζιακα. Επίσης, έγινε επιλογή περιοχών ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, οι οποίες αποτέλεσαν μελέτες περίπτωσης (case studies), στις οποίες η χαρτογράφηση των περιοχών έγινε με τη χρήση ΣμηΕΑ.
Η ανάλυση και εκτίμηση του κατολισθητικού κινδύνου έγινε με βάση τη μέθοδο της πολυκριτηριακής ταξινόμησης, μέσα από την οποία προέκυψαν οι σχετικοί ψηφιακοί χάρτες γενικού κατολισθητικού κινδύνου, κατολισθητικού κινδύνου κατά τον «Ιανό», τόσο σε όλη την έκταση της περιοχής όσο και εστιασμένα κατά μήκος του οδικού δικτύου.
Ειδικά στο τελευταίο, χαρτογραφήθηκαν 685 σημεία ενδιαφέροντος, σε ένα συνολικό μήκος 72 km του κύριου οδικού δικτύου στην ορεινή περιοχή. Με βάση όλα τα παραπάνω, διατυπώθηκαν προτάσεις αντιμετώπισης και διαχείρισης των φαινομένων, τόσο μέσα από μια σειρά μέτρων, όσο και μέσα από τη διατύπωση προτάσεων στρατηγικού σχεδιασμού μείωσης των επιπτώσεων και της διακινδύνευσης απ’ αυτά.
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας με βάση το παρόν ερευνητικό πρόγραμμα και τα παραδοτέα που προέκυψαν από την εκτέλεση αυτού, θα μπορεί να χρησιμοποιεί ένα κατάλληλο εργαλείο που στηρίζεται στη σύγχρονη επιστήμη και τεχνική για την αντιμετώπιση των κατολισθητικών φαινομένων και η μείωση των επιπτώσεων και της Διακινδύνευσης απ’ αυτά. Μέσα από αυτήν τη μελέτη αναδεικνύεται το υδατικό πρόβλημα στη Θεσσαλία και μάλιστα της μεταφοράς νερού από τον Αχελώο. Η ξήρανση των εδαφών δημιουργεί και κατολισθητικά φαινόμενα.
Η έρευνα αυτή πρόκειται να αξιοποιηθεί από τις τεχνικές μας υπηρεσίες προκειμένου στα μελλοντικά έργα που σχεδιάζουν να λαμβάνουν υπ’ όψιν τα ευαίσθητα σημεία. Και θα σταλεί στο Υπουργείο προκειμένου οι μελετητές να λαμβάνουν υπ’ όψιν τους τα ευαίσθητα σημεία που έχουμε εντοπίσει. Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την ασφάλεια των υποδομών και των ανθρώπων. Ευχαριστώ τον Ευθύμη Λέκκα για τη συνεργασία» πρόσθεσε ο περιφερειάρχης.

ΠΡΩΤΟΓΝΩΡΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Ο καθηγητής Ευθύμης Λέκκας αφού ευχαρίστησε τον περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστό «για το ενδιαφέρον που έδειξε από την πρώτη στιγμή που μας ανατέθηκε το εφαρμοσμένο ερευνητικό πρόγραμμα» επισήμανε πως «η Θεσσαλία αντιμετώπισε πρωτόγνωρες καταστάσεις, όπως επανειλημμένως έχω τονίσει.
Έχουμε να κάνουμε με τον «Ιανό» που είναι η πλημμύρα που εμφανίζεται κάθε 3.000 χρόνια στον θεσσαλικό χώρο και έχουμε να κάνουμε με φαινόμενα που είναι γεωδυναμικά όπως ο σεισμός στο Δαμάσι. Έχουμε να κάνουμε με έναν αριθμό υδρομετεωρολογικών φαινομένων («Ιανό», κατολισθήσεις, έλλειψη νερού, ερημοποίηση, διάβρωση εδαφών) και έχουμε να κάνουμε με γεωδυναμικά φαινόμενα (σεισμοί) από τα οποία η Περιφέρεια Θεσσαλίας επλήγη σε μεγάλο βαθμό πριν 14 μήνες.
Ο θεσσαλικός χώρος είναι ένα ιδιόμορφος και ιδιαίτερος χώρος όπου βλέπουμε να συμβαίνουν πρωτόγνωρα γεγονότα που επηρεάζουν πολύ συγκεκριμένες περιοχές. Το θέμα της κλιματικής κρίσης είναι ιδιαίτερα επίκαιρο. Όλες οι διαδικασίες και όλη η ανάπτυξη της Θεσσαλίας όπως συζητάμε με τον Περιφερειάρχη και τα στελέχη της Περιφέρειας χρειάζεται να στηριχτούν με βάση αυτήν την προοπτική.
Γιατί η κλιματική κρίση είναι μια κρίση που εξελίσσεται με γρήγορους ρυθμούς και πρέπει να σχεδιάσουμε με νέα δεδομένα. Ένα από τα νέα δεδομένα είναι τα κατολισθητικά φαινόμενα. Μόνο από τον «Ιανό» καταγράψαμε 600 φαινόμενα. Διπλάσιος αριθμός από τις καταγραφές που είχαν γίνει στον θεσσαλικό χώρο από το 1950 έως το 2020. Αυτό θα πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπ’ όψιν στον σχεδιασμό μας.
Η Θεσσαλία είναι ίσως η πιο ευαίσθητη περιοχή στον ελλαδικό χώρο στην κλιματική κρίση. Όλα αυτά τα φαινόμενα ουσιαστικά καταλήγουν στη διαχείριση και την επάρκεια των υδάτινων πόρων. Η έλλειψη των οποίων μπορεί να οδηγήσει σε μια προϊούσα ερημοποίηση, ερημοποίηση που σημαίνει και το τέλος της Θεσσαλίας. Καθώς περιοχές που υφίστανται ερημοποίηση δεν μπορούν να έχουν καμία κοινωνική, οικονομική ή άλλη δραστηριότητα. Χρειάζεται να δούμε και το θέμα της μεταφοράς του νερού του Αχελώου κάτω από νέες βάσεις, καθώς αποτελεί επιτακτική ανάγκη.
Δεν μπορεί από τη μια πλευρά στο Αγρίνιο να έχουμε πλημμύρες και καταστροφές από τον Αχελώο και εδώ να έχουμε έλλειψη νερού. Πρέπει να γίνει μια διαβάθμιση των προτεραιοτήτων και μια ουσιαστικά πρόταση για τα νερά που δημιουργούν πλημμυρικά φαινόμενα με τεράστιες επιπτώσεις. Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση. Μαζί με τις κατολισθήσεις που είναι ένα κυρίαρχο θέμα και όλα τα άλλα τα φαινόμενα τα συζητάμε και τις προοπτικές που διαγράφονται μέσα από την κλιματική κρίση έτσι ώστε να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε αειφόρο ανάπτυξη στον θεσσαλικό χώρο».

 

 

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Προηγούμενο Επόμενο »

Συνδρομητική Υπηρεσία

διαβάστε την ελευθερία online

Ηλεκτρονικό Αρχείο Εφημερίδας


Σύνδεση Εγγραφή

Πρωτοσέλιδο εφημερίδας

Δείτε όλα τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας

Ψιθυριστά

Ο καιρός στη Λάρισα

Διαφημίσεις

TEDRA
INTERCOMM FOODS
SYNETAIRISTIKH TRAPEZA THESSALIAS
Μείνε μαζί μας
MIKEL
αυτοκινητοδρομος αιγαιου
AKUO
ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ

Η "Ελευθερία", ήταν από τις πρώτες εφημερίδες που σηματοδότησε την παρουσία της στο Internet, μ' ένα ολοκληρωμένο site.

Facebook Twitter Youtube

 

Θεσσαλικές Επιλογές

 sel ejofyllo karfitsa 1

Γενικές Πληροφορίες

Η Εφημερίδα

Ταυτότητα

Όροι Χρήσης

Προσωπικά Δεδομένα

Επικοινωνία

 

Η σελίδα είναι πλήρως συμμορφωμένη με τη σύσταση (ΕΕ) 2018/334 της επιτροπής της 1ης Μαρτίου 2018 , σχετικά με τα μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο (L63).

 

Visa Mastercard  Maestro  MasterPass