Μεγαλώνει η Κάρλα, στηρίζεται το βαμβάκι

Ο ΝΕΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΗΜ. ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ -ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΤΑΣΙΜΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΑΛΛΩΝ -ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΝΑ ΑΝΑΚΤΗΣΕΙ ΤΟ ΧΑΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΔΑΦΟΣ

Δημοσίευση: 02 Δεκ 2023 13:45

Του Κώστα Γκιάστα
Πάνω σε τρεις βασικούς άξονες, αυτούς της ορθής διαχείρισης του νερού, της νέας λίμνης Κάρλας και της στήριξης της παραγωγής βάμβακος, κινήθηκε η παρουσίαση του «Προγράμματος Γεωργικής Ανάπτυξης της Θεσσαλίας» που συντάχθηκε από την ομάδα καθηγητών ΑΕΙ και εμπειρογνωμόνων και παρουσιάστηκε από τον νεοεκλεγέντα περιφερειάρχη Θεσσαλίας, κ. Δημήτρη Κουρέτα, χθες στη Λάρισα.

Ο νέος Περιφερειάρχης, σε κατάμεστη αίθουσα ξενοδοχείου της πόλης, αφού ξεκαθάρισε πως ο πνεύμονας της Ελλάδας είναι η Θεσσαλία και πως η «καρδιά» αυτής είναι οι αγρότες που πρέπει να στηριχθούν έμπρακτα για να μην εγκαταλείψουν τις καλλιέργειες, επισήμανε ως κύριους κινδύνους τον φόβο νέων πλημμυρών, τη δραματική μείωση διαθεσιμότητας του αρδευτικού νερού λόγω υποβάθμισης των υδροφορέων, τη διάβρωση και ερημοποίηση τεράστιων επικλινών εκτάσεων λόγω αποψίλωσης και υποβάθμισης του εδάφους και την υποβάθμιση της γονιμότητας των περισσότερων εδαφών.
Η Διεπιστημονική Επιτροπή της Περιφέρειας συμφωνεί με τις διαπιστώσεις των Ολλανδών εμπειρογνωμόνων και θα κινηθεί σε συγκεκριμένες δράσεις άμεσης προτεραιότητας: Αναβάθμιση συστήματος αντιπλημμυρικών αναχωμάτων. Επανασχεδιασμό γεφυρών για να δοθεί ο απαιτούμενος χώρος στον Πηνειό ποταμό. Εκβάθυνση κοίτης του Πηνειού και παραποτάμων, πλήρης καθαρισμός πεδίου πλημμυρών από καλλιέργειες (ιδίως πολυετείς) και κάθε εμπόδιο στην απρόσκοπτη ροή του νερού. Δημιουργία περιοχών συγκράτησης πλεονάζοντος νερού με ελεγχόμενη πλημμύριση και αποστράγγιση της περιοχής μεταξύ αναχωμάτων και ενδεχόμενη πλημμύριση συγκεκριμένων περιοχών.
Η ΛΙΜΝΗ ΚΑΡΛΑ
Ο νέος Περιφερειάρχης αναφέρθηκε στη νέα λίμνη Κάρλα ως ταμιευτήρα για άρδευση και εκτόνωση πλημμύρας και έκανε λόγο για διάνοιξη σήραγγας ικανής διατομής από το ΒΑ τμήμα της Κάρλας για την εκροή των υδάτων στο Αιγαίο πλησίον της περιοχής του Καμαρίου ή σε θέση που θα υποδειχθεί κατόπιν μελέτης. Επίσης, έκανε λόγο για κατασκευή τάφρου μεταφοράς νερού από την περιοχή της Γυρτώνης διά βαρύτητος προς τη νέα Κάρλα.
Υπογράμμισε πως η επέκταση λίμνης Κάρλα θα γίνει στα 60.000 στρ. με βάθος 4,5 μ. και 270 εκατ. κ.μ. Από αυτά, περί τα 100 εκατ. κ.μ. θα χρησιμοποιηθούν για την άρδευση στα 230.000 στρ. βάμβακος ή άλλων καλλιεργειών χαμηλών υδατικών αναγκών. Κάτι τέτοιο είπε πως μπορεί να επιτευχθεί κυρίως με τη χρησιμοποίηση 11.000 στρ. παρακάρλιων εκτάσεων του δημοσίου που δεν έχουν αποδοθεί σε γεωργούς και 10-12.000 στρ. που αποδίδονται για γεωργο-κτηνοτροφική χρήση, αλλά λόγω αλατότητας και κυρίως μεγάλης κατακράτησης νερού είναι πολύ χαμηλής παραγωγικότητας.
Η νέα λίμνη Κάρλα θα χρησιμοποιείται κάθε χρόνο για την άρδευση περί τα 180.000 στρ. στο ΝΑ τμήμα της πεδιάδας της Λάρισας.
Πρόσθεσε πως κατά μήκος της τάφρου που θα διανοιχθεί από τον Πηνειό (περιοχή Γυρτώνης) μέχρι την Κάρλα θα διερευνηθεί η δυνατότητα -εφόσον βρεθούν κατάλληλες εκτάσεις- να κατασκευαστούν 5 μικρότεροι ταμιευτήρες ικανής δυναμικότητας, ώστε μαζί με υπάρχοντες ταμιευτήρες να αρδευτούν συνολικά περί τα 50.000 στρ. Προφανώς, τονίστηκε ότι, σε περιπτώσεις έντονων καιρικών φαινομένων, θα υπάρχει άμεση εκροή των πλεοναζόντων υδάτων προς το Αιγαίο με μηδενικό κίνδυνο πλημμύρας.
ΣΔΛΑΠ ΚΑΙ ΕΡΓΑ
Η νέα Περιφερειακή Αρχή είπε πως έχει ως βασική της επιδίωξη την επίτευξη των διαχρονικών στόχων του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) Θεσσαλίας και ειδικότερα την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών 2,5 εκατομμυρίων στρεμμάτων, τον μηδενισμό του προσδιορισμένου υδατικού ελλείμματος των 465 hm3 νερού και ταυτόχρονα η επίτευξη «καλής» κατάστασης των υδάτων.
Ο κ. Κουρέτας στάθηκε και σε μια δεύτερη δέσμη μέτρων, που όπως εξήγησε πρόκειται για έργα που άρχισαν πριν αρκετά χρόνια, υλοποιούνται με βραδείς ρυθμούς ή είναι στάσιμα (για διάφορους λόγους) ή έχουν περιβαλλοντική αδειοδότηση και δεν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα χρηματοδότησης, όπως είναι τα φράγματα Αγιονερίου, Ληθαίου, Ναρθακίου, Κακλιτζόρεμα, Δελερίων, Αμπελακίων, Αγιοκάμπου, Μπελμά και ταμιευτήρα Ξεριά Αλμυρού.
Προχωρώντας σε μια τρίτη δέσμη μέτρων αναφέρθηκε σε πρόσθετα περιφερειακά έργα, που είναι καθόλα χρήσιμα, αλλά χαρακτηρίζονται από χαμηλό ή και μηδενικό βαθμό ωριμότητας (από πλευράς μελετών), με άγνωστο ή και πλασματικό προϋπολογισμό και με πιθανό χρόνο υλοποίησης 15-20 χρόνια. (Φράγμα Πύλης, Μουζακίου, Ενιπέα Φαρσάλων, ταμιευτήρες Κοιλάδας και Κραννώνα, τεχνητός εμπλουτισμός Χάλκης, Νεοχωρίτης και πεδινές λιμνοδεξαμενές).
BAMBAKI
Για το βαμβάκι που ξεκίνησε λέγοντας πως είναι «χρυσός» για την περιοχή, ανέφερε πως φαίνεται καθαρά ότι έχει υποστεί τη μεγαλύτερη πίεση και η έκτασή του τείνει να εξαφανιστεί στην Ανατολική Θεσσαλική πεδιάδα της Λάρισας. Έτσι, η συνολική έκταση της καλλιέργειας από 1,5 εκατ. στρέμματα έχει συρρικνωθεί στα 841.000 τα τελευταία χρόνια και μαζί με αυτό η Προστιθέμενη Αξία και το Γεωργικό ΑΕΠ της Θεσσαλίας, μιας και το βαμβάκι αποτελεί βασικό εξαγωγικό προϊόν και κορμό της Θεσσαλικής και Εθνικής πρωτογενούς παραγωγής. «Το βαμβάκι πρέπει να επανακτήσει το χαμένο έδαφος μεταξύ των φυτών μεγάλης (αροτραίας) καλλιέργειας. Έχει μακράν τις μικρότερες απαιτήσεις σε νερό άρδευσης (350-400 mm ετησίως) από τις υπόλοιπες αρδευόμενες καλλιέργειες. Η εξαφάνιση του βαμβακιού υπέρ άλλων μη αρδευόμενων καλλιεργειών θα ήταν οικονομικά αυτοκτονική για τη Θεσσαλία. Συνεπώς, φρονούμε ότι το βαμβάκι θα πρέπει να επανακτήσει το χαμένο έδαφος. Αυτό θα επιτευχθεί με τη διαμόρφωση της νέας λίμνης Κάρλας και των ταμιευτήρων στον άξονα Γυρτώνης – Κάρλας και τη μείωση του κόστους άρδευσης, αλλά και στην ευρύτερη ζώνη καλλιέργειας με μια σειρά ορθών καλλιεργητικών πρακτικών στο πλαίσιο της πράσινης συμφωνίας» αναφέρεται στο σχέδιο γεωργικής ανάπτυξης.
ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Αναφέρθηκε και στις υπόλοιπες σημαντικές καλλιέργειες, όπως το καλαμπόκι, λέγοντας πως υπάρχει ανάγκη επέκτασης καλλιέργειας για ανάπτυξη κτηνοτροφίας. Για χειμερινά σιτηρά σημείωσε πως υπάρχει δραματική μείωση και πως χρειάζεται εφαρμογή Σχεδίου Δράσης κατά της ερημοποίησης και ορθές γεωργικές πρακτικές.
Για τα χειμερινά ψυχανθή κυρίως για παραγωγή οσπρίων (μπιζέλι, λαθούρι, φάβα, κουκί, ρεβύθι κ.λπ.) τόνισε πως καλύπτουν μικρή μόνο έκταση στη Θεσσαλία.
ΣΥΖΕΥΞΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Μιλώντας για τη σύζευξη γεωργίας-ενέργειας είπε ότι σημαντική βοήθεια στις πληγείσες περιοχές θα αποτελέσει η σχεδιαζόμενη κατασκευή δικτύων τηλεθέρμανσης από βιομάζα προερχόμενη από υπολείμματα καλλιεργειών ή ενεργειακές καλλιέργειες με πολύ μικρό κόστος θέρμανσης για τους κατοίκους των περιοχών αυτών.
Στο κομμάτι της προστασίας του περιβάλλοντος (σε θέματα που σχετίζονται με δάση, νιτρορύπανση, βιομηχανικές ζώνες, φωτοβολταϊκά, οικοτουρισμός κ.ά.) είπε πως η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα έχει μια ειλικρινή συνεργασία και σεβασμό στα Οικοσυστήματα.
Την εκδήλωση παρακολούθησαν ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής κ. Μπαγινέτας, ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ κ. Βασίλης Κόκκαλης, ο απερχόμενος περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός, ο απερχόμενος δήμαρχος Λαρισαίων κ. Απόστολος Καλογιάννης, όπως και ο νεοκλεγείς δήμαρχος κ. Θανάσης Μαμάκος, αρκετοί εκπρόσωποι φορέων, οργανισμών και συλλόγων. Χαιρετισμούς απέστειλαν οι υπουργοί κ. Σκρέκας, Τριαντόπουλος, Μακρή και o βουλευτής Μαγνησίας Αλ. Μεϊκόπουλος.

Gallery άρθρου

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Προηγούμενο Επόμενο »

Συνδρομητική Υπηρεσία

διαβάστε την ελευθερία online

Ηλεκτρονικό Αρχείο Εφημερίδας


Σύνδεση Εγγραφή

Πρωτοσέλιδο εφημερίδας

Δείτε όλα τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας

Ψιθυριστά

Ο καιρός στη Λάρισα

Διαφημίσεις

TEDRA
INTERCOMM FOODS
SYNETAIRISTIKH TRAPEZA THESSALIAS
Μείνε μαζί μας
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΗΝΕΙΟΥ 2024
MIKEL
αυτοκινητοδρομος αιγαιου
AKUO
ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ

Η "Ελευθερία", ήταν από τις πρώτες εφημερίδες που σηματοδότησε την παρουσία της στο Internet, μ' ένα ολοκληρωμένο site.

Facebook Twitter Youtube

 

Θεσσαλικές Επιλογές

 sel ejofyllo karfitsa 1

Γενικές Πληροφορίες

Η Εφημερίδα

Ταυτότητα

Όροι Χρήσης

Προσωπικά Δεδομένα

Επικοινωνία

 

Η σελίδα είναι πλήρως συμμορφωμένη με τη σύσταση (ΕΕ) 2018/334 της επιτροπής της 1ης Μαρτίου 2018 , σχετικά με τα μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο (L63).

 

Visa Mastercard  Maestro  MasterPass