Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Νέος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός για το ΤΕΠ του Πανεπιστημιακού

Κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ: ΜΕ ΕΡΓΑ ΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

Δημοσίευση: 02 Σεπ 2018 16:16

Εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τα ΤΕΠ του ΠΓΝ Λάρισας», προϋπολογισμού 148.850,00 ευρώ που ενέταξε για χρηματοδότηση ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Σε δηλώσεις του ο κ. Κώστας Αγοραστός επισήμανε ότι: «Στηρίζουμε έμπρακτα τη δημόσια υγεία με εβδομήντα και πλέον έργα που έχουμε χρηματοδοτήσει για τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό των δημόσιων νοσοκομείων. Πεποίθησή μας είναι ότι ανεπτυγμένο είναι το κράτος εκείνο στο οποίο οι πλούσιοι προστρέχουν στις Δημόσιες Υπηρεσίες Υγείας και όχι οι φτωχοί στις ιδιωτικές. Γι’ αυτό στηρίζουμε στην πράξη το Δημόσιο Σύστημα Υγείας».

Ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, όπως αυτό θα λειτουργεί στο πλαίσιο της Κλινικής Επείγουσας Ιατρικής. Ο εξοπλισμός θα χρησιμοποιηθεί παράλληλα με τον ήδη υπάρχοντα προκειμένου να υποστηρίξει τις νέες ανάγκες που επιφέρει η νέα διαδικασία λειτουργίας της Κλινικής Επείγουσας Ιατρικής. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει: τρεις ογκομετρικές αντλίες μέτρησης, δύο απινιδωτές με μόνιτορ και βηματοδότη, δύο φορητούς αναπνευστήρες, δύο δωδεκακάναλους ηλεκτροκαρδιογράφους, τέσσερα μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων με οθόνη 12'', μία συσκευή θέρμανσης αίματος και υγρών, δύο συστήματα διεγχειρητικής θέρμανσης-ψύξης ασθενών, έναν φορητό υπερηχοτομογράφο, ένα φορητό μόνιτορ παρακολούθησης, τρία τροχήλατα καθίσματα μεταφοράς ασθενούς, ένα σύστημα ενδοοστικής χορήγησης υγρών (παιδιατρική), ένα πλυντήριο σκωραμίδων, δύο συσκευές Bipap, ένα λαρυγγοσκόπιο ψυχρού φωτισμού, δύο τροχήλατα επειγόντων περιστατικών και έναν αναπνευστήρα ΜΕΘ.

Με την προμήθεια του ανωτέρω εξοπλισμού θα βελτιωθεί σημαντικά το έργο του τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Π.Γ.Ν. Λάρισας και το έργο της Κλινικής Επείγουσας Ιατρικής εν γένει, τόσο όσον αφορά στη βέλτιστη αντιμετώπιση των περιστατικών που προσέρχονται στο τμήμα όσο και στη ροή εργασίας. Επιπλέον, η βέλτιστη αντιμετώπιση των περιστατικών στο ΤΕΠ διευκολύνει το έργο των υπόλοιπων κλινικών και τμημάτων του Νοσοκομείου, καθώς η πλήρης αντιμετώπιση του περιστατικού με χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού μπορεί να αποτρέψει τη νοσηλεία του ασθενή σε άλλες κλινικές του Νοσοκομείου. Ο πολίτης που θα προσέλθει στο ΤΕΠ του Νοσοκομείου μπορεί είτε να λάβει άμεσα εξιτήριο ή να νοσηλευθεί στο τμήμα Ημερήσιας Νοσηλείας προκειμένου να αξιολογηθεί η πορεία της υγείας του είτε να εισαχθεί σε άλλη κλινική αν αυτό είναι απαραίτητο.

Ο υπάρχον εξοπλισμός, που έχει εγκατασταθεί από την αρχή λειτουργίας του Νοσοκομείου (1999), δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες που υπάρχουν, οπότε με το έργο που υλοποιείται θα καλυφθούν οι ανάγκες όλων των πολιτών που προσέρχονται στο Νοσοκομείο και θα αναβαθμιστούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες.

Gallery άρθρου

Σχετικά Άρθρα