Δέκα στρατηγικές δράσεις για να προληφθούν τα χειρότερα στη Θεσσαλία

ΠΡΟΤΕΙΝΕ ΧΘΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΡΙΣΑ Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΥΘ. ΛΕΚΚΑΣ -ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΙΡΕΤΩΝ

Δημοσίευση: 16 Δεκ 2023 13:00

«Είναι πλέον καιρός να περάσουμε σε στρατηγικές δράσεις, οι οποίες θα μειώσουν τη διακινδύνευση, θα μειωθούν δηλαδή οι επιπτώσεις που υπάρχουν στον θεσσαλικό χώρο από φαινόμενα τα οποία αναμένονται να έχουν μεγαλύτερη συχνότητα, μεγαλύτερη καταστροφικότητα λόγω της κλιματικής κρίσης» τόνισε χθες από τη Λάρισα ο καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών του ΕΚΠΑ, Ευθύμιος Λέκκας.

Μιλώντας χθες το μεσημέρι, σε ενημερωτική ημερίδα νεοεκλεγέντων δημάρχων που συνδιοργάνωσαν ΚΕΔΕ, ΕΕΤΑΑ και ΠΕΔ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας στο ξενοδοχείο «Διβάνη», ο κ. Λέκκας εισηγήθηκε το θέμα «Πολιτική Προστασία και Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ακραία υδρομετεωρολογικά και γεωδυναμικά φαινόμενα στην κεντρική Ελλάδα, ανάλυση κινδύνων, εκτίμηση τρωτότητας και δράσεις μείωσης ολικής διακινδύνευσης» για να παρουσιάσει τα αποτελέσματα έρευνας 25 επιστημόνων από διάφορα Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Κέντρα της χώρας, αναλύοντας κινδύνους και εκτιμήσεις τρωτότητας των συστημάτων, που επλήγησαν από την κακοκαιρία «Daniel».
Προτείνοντας έτσι, δέκα δράσεις μείωσης διακινδύνευσης στην Κεντρική Ελλάδα, υπογραμμίζοντας ότι ο «Daniel» «ήταν ένα ακραίο φαινόμενο που εντάσσεται μέσα στην κλιματική κρίση και το οποίο προκάλεσε σημαντικότατες εντυπώσεις στον θεσσαλικό χώρο» για να αναφερθεί με την εισήγησή του στην «αναγκαιότητα ανάλυσης εκτίμησης κινδύνου στον θεσσαλικό χώρο που δεν είναι επαρκής μέχρι σήμερα» αποκαλύπτοντας τη «γύμνια» της Πολιτείας στο σκέλος της πρόληψης.
Προτείνοντας δράσεις που αφορούν «την ανάλυση - εκτίμηση κινδύνων, την ανάλυση - εκτίμηση τρωτότητας, τον εξοπλισμό και τα μέσα, τα σύγχρονα συστήματα παρακολούθησης, τον νέο χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, τον οργανισμό επόπτευσης ουσιαστικά των υδάτων στη Θεσσαλία που ήδη έχει αναγγελθεί και βεβαίως αφορούν, μεγάλες ασκήσεις ετοιμότητας και εκπαίδευσης, αλλά και ένα ευρύτατο πλαίσιο εκπαίδευσης του γενικού πληθυσμού και των φορέων. Μόνο μέσα από αυτές τις 10 δράσεις θα μειωθεί η διακινδύνευση, θα μειωθούν δηλαδή οι επιπτώσεις που υπάρχουν στον θεσσαλικό χώρο από φαινόμενα τα οποία αναμένονται να έχουν μεγαλύτερη συχνότητα, μεγαλύτερη καταστροφικότητα λόγω της κλιματικής κρίσης» όπως τόνισε.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ
Αναλυτικότερα ο κ. Λέκκας σημείωσε ότι «για την Κεντρική Ελλάδα και ιδιαίτερα για τη Θεσσαλία, προτείνονται οι ακόλουθες 10 δράσεις για τη μείωση της Ολικής Διακινδύνευσης από Υδρομετεωρολογικούς και Γεωδυναμικούς κινδύνους, σε περίοδο εξελισσόμενης Κλιματικής Κρίσης:
1. Εκτίμηση και Ανάλυση Κινδύνων. Λεπτομερής χαρτογράφηση του συνόλου των φυσικών κινδύνων στον θεσσαλικό χώρο και αποτύπωσή του με υψηλή ανάλυση και προσδιορισμό του επιπέδου κινδύνου, της χωρικής ανάπτυξης και του χρόνου επαναφοράς τους (καιρικά φαινόμενα, πλημμυρικά φαινόμενα, σεισμικά ρήγματα, κατολισθητικά φαινόμενα, καθιζήσεις, καταπτώσεις, πεδία διάβρωσης, λασπορροές, ρευστοποιήσεις, υποσκαφές, μεταβολές ανάγλυφου κτλ.) Η ανάλυση - εκτίμηση κινδύνου θα συμπεριλάβει και τα δεδομένα της εξελισσόμενης Κλιματικής Κρίσης και θα αποτελέσει βάση σχεδιασμού.
2. Εκτίμηση Επιπέδου Τρωτότητας των Συστημάτων των βασικών υποδομών, του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου, των κατασκευών και οικιστικών περιοχών, των αγροτικών, των τουριστικών, βιομηχανικών και βιοτεχνικών υποδομών, των δικτύων, των νοσοκομειακών μονάδων, των λιμενικών εγκαταστάσεων, των σταθμών ενέργειας κ.ά. Ιδιαίτερη προσοχή και προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στην έρευνα για τη μείωση της Τρωτότητας των Κρίσιμων Υποδομών και Συστημάτων.
3. Νέος Χωροταξικός και Πολεοδομικός σχεδιασμός που θα περιλαμβάνει νέες χωροθετικές, πολεοδομικές παρεμβάσεις, μικροζωνικές μελέτες και σχεδιασμό υποδομών, με στόχο την αύξηση ανθεκτικότητας και αντοχής και τον μετριασμό των καταστροφών σε μελλοντικά ακραία σενάρια.
4. Ενιαίος φορέας Διαχείρισης Υδάτων στον θεσσαλικό χώρο, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος της εφαρμογής του Master Plan που εκπονείται. Ο Φορέας αυτός θα έχει ευθύνη της συνολικής διαχείρισης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων και θα δρομολογήσει, μετά από λεπτομερείς μελέτες, ένα μεγάλο αριθμό δράσεων, όπως τον σχεδιασμό και υλοποίηση έργων ορεινής υδρονομίας, διαχείρισης αναχωμάτων, έργα κατά μήκος των ποταμών, διαχείρισης της λίμνης Κάρλας και των δελταϊκών πεδίων. Επιπρόσθετα, θα έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση των υπόγειων υδροφόρων οριζόντων, ποιότητα υδάτων κ.ά.
5. Συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης εκδήλωσης κινδύνων, που περιλαμβάνουν δορυφορική παρακολούθηση, πλήρως ανεπτυγμένο δίκτυο οργάνων μέτρησης μεγάλου αριθμού παραμέτρων, κατά τον πρότυπο σταθμό του Δικτύου JMA της Ιαπωνίας, την δημιουργία βάσης και μετάδοσης πληροφοριών στο κεντρικό συντονιστικό κέντρο της Περιφέρειας κ.ά.
6. Σύγχρονος εξοπλισμός και μέσα αντιμετώπισης κάθε είδους υδρομετεωρολογικών και γεωδυναμικών κινδύνων καθώς επίσης και απαιτούμενου υλικού για το προκαταστροφικό, συν-καταστροφικό και μετα-καταστροφικό στάδιο.
7. Σύνταξη νέων Κανονισμών και Κανονιστικών Διατάξεων για όλους τους φυσικούς κινδύνους, αντίστοιχους με τον Αντισεισμικό Κανονισμό, το ΚΑΔΕΤ, το ΚΑΝΑΠΕ κ.α., που έχουν αναπτυχθεί και εφαρμοστεί από τον ΟΑΣΠ, και προσαρμοσμένους στα νέα δεδομένα που προέκυψαν.
8. Σύνταξη - Επικαιροποίηση - Προσαρμογή των Γενικών Σχεδίων Πολιτικής Προστασίας (Εγκέλαδος, Δάρδανος, Ιόλαος, Βορέας), σύμφωνα με τα νέα δεδομένα για τους Δήμους της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με στόχο να προδιαγράψει και να καθορίσει τις βασικές απαιτήσεις και ανάγκες, για έναν ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχεδιασμό και μια πρότυπη επιχειρησιακή οργάνωση κάθε Δήμου, σε μορφή σαφών και αυτόνομων βημάτων.
9. Επιχειρησιακές Ασκήσεις Πλήρους Ανάπτυξης Πεδίου για την διαχείριση σύνθετων κινδύνων και καταστροφών με ρεαλιστικά σενάρια προσαρμοσμένα στην ανάλυση κινδύνων των υδρομετεωρολογικών και γεωδυναμικών χαρακτηριστικών και στην εκτίμηση της τρωτότητας των συστημάτων, όπως αυτή που έχει προγραμματιστεί να γίνει τον Απρίλιο του 2024, στην Περιφέρεια Κρήτης.
10. Δράσεις Εκπαίδευσης και Ενημέρωσης αιρετών, στελεχών ΟΤΑ και ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης Γενικού πληθυσμού και Ειδικών ομάδων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, σε θέματα διαχείρισης φυσικών καταστροφών, με σκοπό να αποκτήσουν τεκμηριωμένη και αξιοποιήσιμη γνώση για τα είδη, τα χαρακτηριστικά, τις επιπτώσεις και τις μεθοδολογίες διαχείρισης των κινδύνων και των κρίσεων. Η αναγκαιότητα της επιμόρφωσης προκύπτει επιτακτικά από την πολυπλοκότητα της σύγχρονης εποχής, στην οποία συμπλέκονται οι φυσικές διεργασίες, οι ανθρώπινες δραστηριότητες, η αλματώδης τεχνολογική ανάπτυξη, η περιβαλλοντική υποβάθμιση, οι φυσικές καταστροφές και οι ανθρωπιστικές - πολιτικές κρίσεις».

ΝΑ ΜΕΛΕΤΗΘΕΙ Η ΚΑΡΛΑ
Σε δηλώσεις του ο κ. Λέκκας αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο ενδεχόμενο σεισμού στην Κωνσταντινούπολη, ενώ για την Κάρλα σημείωσε μεταξύ άλλων ότι «έχουν τεθεί στο τραπέζι διάφορες λύσεις, λύσεις δηλαδή μιας σήραγγας, ενός νέου φράγματος κ.λπ. Όλα αυτά δεν τα απορρίπτω, αλλά χρειάζονται εξονυχιστική μελέτη έτσι ώστε να μην παρέμβουμε στις φυσικές διεργασίες του περιβάλλοντος και να προσαρμοζόμαστε με τις εξελισσόμενες διαδικασίες. Αυτή είναι η τοποθέτησή μου για την Κάρλα. Δεν είναι κανένας ώριμος αυτή τη στιγμή να πει τι θα γίνει στην Κάρλα, γιατί, για να πει τι θα γίνει στην Κάρλα, πρέπει ουσιαστικά να μελετήσει την εξέλιξη του λιμναίου περιβάλλοντος στο θεσσαλικό χώρο για τα τελευταία 200-400 χιλιάδες χρόνια, έτσι ώστε να έχουμε τη διαδοχή των γεγονότων και των περιβαλλοντικών καταστάσεων, για να δούμε τι ακριβώς θα προτείνουμε».
Να σημειωθεί τέλος ότι στην ημερίδα παρευρέθηκε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, ο οποίος με δήλωσή του σημείωσε την ανάγκη σύνδεσης των «έξυπνων πόλεων» και με έργα πολιτικής προστασίας.
Β. ΚΑΚΑΡΑΣ

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Προηγούμενο Επόμενο »

Συνδρομητική Υπηρεσία

διαβάστε την ελευθερία online

Ηλεκτρονικό Αρχείο Εφημερίδας


Σύνδεση Εγγραφή

Πρωτοσέλιδο εφημερίδας

Δείτε όλα τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας

Ψιθυριστά

Ο καιρός στη Λάρισα

Διαφημίσεις

TEDRA
INTERCOMM FOODS
SYNETAIRISTIKH TRAPEZA THESSALIAS
Μείνε μαζί μας
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΗΝΕΙΟΥ 2024
MIKEL
αυτοκινητοδρομος αιγαιου
AKUO
ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ

Η "Ελευθερία", ήταν από τις πρώτες εφημερίδες που σηματοδότησε την παρουσία της στο Internet, μ' ένα ολοκληρωμένο site.

Facebook Twitter Youtube

 

Θεσσαλικές Επιλογές

 sel ejofyllo karfitsa 1

Γενικές Πληροφορίες

Η Εφημερίδα

Ταυτότητα

Όροι Χρήσης

Προσωπικά Δεδομένα

Επικοινωνία

 

Η σελίδα είναι πλήρως συμμορφωμένη με τη σύσταση (ΕΕ) 2018/334 της επιτροπής της 1ης Μαρτίου 2018 , σχετικά με τα μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο (L63).

 

Visa Mastercard  Maestro  MasterPass