Ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας από μηδενική βάση

ΖΗΤΑ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΠΑΝ. ΝΑΝΟΣ ΚΑΤΑΘΕΤΟΝΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕ 10 ΑΞΟΝΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

Δημοσίευση: 21 Μαρ 2024 13:41
Ο δήμαρχος Λίμνης Πλαστήρα Παν. Νάνος καταθέτοντας  την πρότασή του στον πρωθυπουργό Κυρ. Μητσοτάκη Ο δήμαρχος Λίμνης Πλαστήρα Παν. Νάνος καταθέτοντας την πρότασή του στον πρωθυπουργό Κυρ. Μητσοτάκη

Δέκα άξονες για την ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας περιλαμβάνει πολυσέλιδη πρόταση που κατέθεσε στον Πρωθυπουργό στην πρόσφατη συνάντησή του με τους Θεσσαλούς αυτοδιοικητικούς, στο πλαίσιο της σχετικής διαβούλευσης, ο δήμαρχος Λίμνης Πλαστήρα Παναγιώτης Νάνος.

Πέραν της άμεσης αποκατάστασης των καταστραμμένων υποδομών και της ορθολογικής διαχείρισης των Υδάτινων Αποθεμάτων, που αποτελούν σημεία διαρκούς διαπραγμάτευσης, η πρόταση του κ. Νάνου περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ανάγκη ανάδειξης του Αγροδιατροφικού Τομέα της Θεσσαλίας, κίνητρα για τη δημιουργία μεταποιητικών επιχειρήσεων από τους ίδιους τους αγρότες, σχέδιο για την ανασυγκρότηση του τουριστικού προϊόντος της Θεσσαλίας, καθώς και τη δημιουργία συνθηκών επανακατοίκησης της υπαίθρου και των χωριών
«Επειδή «κάθε κρίση γεννά ευκαιρίες», είναι η στιγμή για μία ολική επανεκκίνηση, της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, η οποία περνά μέσα από την ευφυή ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας. Αν μείνουμε στις αποκαταστάσεις και τις αποζημιώσεις, έχουμε χάσει το Μέλλον. Αν επανασχεδιάσουμε σήμερα την επόμενη μέρα από μηδενική βάση και με γνώμονα τη διεθνή εμπειρία, αν θέσουμε αναπτυξιακούς στόχους, τότε, ναι, έχουμε εξασφαλίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις για μία Θεσσαλία που θα αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες, αλλά και τις ευκαιρίες που δίνονται» δηλώνει στην «Ε» ο δήμαρχος Λίμνης Πλαστήρα, για να προσθέσει πως: «Το Σχέδιο Ανασυγκρότησης οφείλει να γίνει κτήμα και υπόθεση όλων, και όχι μόνο ευθύνη της Κυβέρνησης, και στην πρόκληση αυτή η Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλει να έχει ουσιαστικό ρόλο. Η Κυβέρνηση να εξασφαλίσει όρους και προϋποθέσεις, η Αυτοδιοίκηση να μεριμνήσει για την υλοποίηση του Αναπτυξιακού Σχεδίου στο έπακρο και όπως οι ευθύνες της αναλογούν».
Η ΠΡΟΤΑΣΗ
Αναλυτικά οι δέκα άξονες της πρότασης του κ. Νάνου είναι οι ακόλουθοι:
1. Άμεση αποκατάσταση των καταστραμμένων υποδομών με έμφαση στα έργα υποδομής Πολιτικής Προστασίας, με στόχο την πρόληψη νέων καταστροφών και ουσιαστικής προστασίας του αστικού, οικονομικού και φυσικού περιβάλλοντος.
2. Ορθολογική Διαχείριση των Υδάτινων Αποθεμάτων από μηδενική βάση, δημιουργία νέων υποδομών με σαφή αναπτυξιακό χαρακτήρα και διασφάλιση της άρδευσης του θεσσαλικού κάμπου, έργα ζωτικής σημασίας για την επιβίωσή του. Επιπλέον, για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Θεσσαλίας είναι επιβεβλημένη η δημιουργία νέων φραγμάτων, καναλιών αποθήκευσης νερών, εκτόνωσης πίεσης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αλλά και εμπλουτισμού του υδροφόρου ορίζοντα στον θεσσαλικό κάμπο. Ο Ενιαίος Φορέας Οργανισμού Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας οφείλει να συσταθεί με κεντρική στρατηγική επιλογή ότι το νερό είναι υψηλής αξίας εθνικό αγαθό σε ανεπάρκεια, με σαφή κοινωνικό χαρακτήρα ως δημόσιο κοινωνικό αγαθό και κάθε άλλη προσέγγιση θα δημιουργήσει ίσο ή και μεγαλύτερο πρόβλημα από το ενεργειακό κόστος στην παραγωγή.
3. Δημιουργία Περιφερειακού Χωρικού Σχεδίου Ανάπτυξης Θεσσαλίας, με στοχευμένες προτάσεις που θα υπηρετούν την αειφορική οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, με παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος.
4. Ανάδειξη του Αγροδιατροφικού Τομέα της Θεσσαλίας ως εθνικό σημείο αναφοράς, με στοχευμένες επενδύσεις σε υποδομές για την παραγωγή και μεταποίηση ποιοτικών αγροτικών προϊόντων Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης ή Προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης. Πρώτος στόχος η μείωση των εισαγωγών αγροτικών προϊόντων, δευτερευόντως η αύξηση των εξαγωγών προϊόντων αγροδιατροφικού τομέα. Ενδεικτικά μέτρα, σταδιακή εγκατάλειψη της βαμβακοκαλλιέργειας, καθορισμός καλλιεργητικών ζωνών με πρόβλεψη για νέες καλλιέργειες με λιγότερες απαιτήσεις άρδευσης και υψηλότερες στρεμματικές αποδόσεις, δημιουργία πρότυπων αγροκτημάτων και κτηνοτροφικών πάρκων, επανένταξη ανενεργών γεωργικών εκτάσεων στην παραγωγή.
5. Κίνητρα για δημιουργία μεταποιητικών επιχειρήσεων από τους ίδιους τους αγρότες με στόχο την καθετοποίηση της παραγωγής, την τυποποίηση και εμπορία αγαθών από τους ίδιους που παράγουν την πρώτη ύλη, για να κερδίζουν οι αγρότες τη διαφορά «από το χωράφι στο ράφι».
6. Επενδυτικά κίνητρα για εγκατάσταση νέων επιχειρήσεων σε περιοχές όπου απουσιάζει η βιομηχανική δραστηριότητα, όπως λ.χ. η Καρδίτσα είναι ο φτωχός συγγενής της Θεσσαλίας, αλλά και ο τελευταίος νομός της χώρας σε οικονομικούς δείκτες και ρυθμούς ανάπτυξης.
7. Σχέδιο ανασυγκρότησης του τουριστικού προϊόντος της Θεσσαλίας και μετατροπή σε έναν πολυκεντρικό προορισμό των 4 εποχών και όλων των ημερών, με ισότιμη μεταχείριση και ρόλο για την ξεχασμένη ορεινή Καρδίτσα, λίμνη Πλαστήρα και Αργιθέα. (Θλιβερό το αφιέρωμα ευθύνης της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο περιοδικό National Geographic της Ρουμανίας, στο οποίο παρουσιάζεται η Θεσσαλία... με 3 νομούς, εκτός (και πάλι) η Καρδίτσα, τραγικά χαρακτηριστικό παράδειγμα ανεύθυνης διαχείρισης και τοπικιστικής αντίληψης).
8. Επένδυση στην Καινοτομία, τον 4γενή τομέα και την ψηφιακή εποχή, ένταξη της Θεσσαλίας κατά προτεραιότητα σε κρατικά και άλλα προγράμματα, όπως λ.χ. το Smart City κ.ά. προγράμματα καινοτομίας.
9. Επενδύσεις στον τομέα της παραγωγής εναλλακτικής ενέργειας, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά κάθε τόπου και τις προτεραιότητες κάθε Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με σεβασμό στις αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων και όχι καταπάτηση της τοπικής βούλησης, όπως συμβαίνει με την εγκατάσταση ανεμογεννητριών, με την καταστροφική απόφαση για τη Λίμνη Πλαστήρα. Δημιουργία Ενεργειακών Κοινοτήτων στους Δήμους με ειδικούς όρους διάθεσης της παραγόμενης συνεταιριστικής ενέργειας.
10. Δημιουργία συνθηκών επανακατοίκησης της υπαίθρου και των χωριών, διότι αν συνεχιστεί η αδιαφορία και η αστικοποίηση, σε λίγες δεκαετίες θα εγκαταλειφθεί και ο θεσσαλικό κάμπος, όπως τα ορεινά. Τέλος, ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να ληφθεί για τη γυναικεία απασχόληση και επιχειρηματικότητα, ώστε η γυναίκα να καταστεί οικονομικά ανεξάρτητη για να μπορεί να παραμείνει στην ύπαιθρο.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Προηγούμενο Επόμενο »

Συνδρομητική Υπηρεσία

διαβάστε την ελευθερία online

Ηλεκτρονικό Αρχείο Εφημερίδας


Σύνδεση Εγγραφή

Πρωτοσέλιδο εφημερίδας

Δείτε όλα τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας

Ψιθυριστά

Ο καιρός στη Λάρισα

Διαφημίσεις

INTERCOMM FOODS
Μείνε μαζί μας

Η "Ελευθερία", ήταν από τις πρώτες εφημερίδες που σηματοδότησε την παρουσία της στο Internet, μ' ένα ολοκληρωμένο site.

Facebook Twitter Youtube

 

Θεσσαλικές Επιλογές

 sel ejofyllo karfitsa 1

Γενικές Πληροφορίες

Η Εφημερίδα

Ταυτότητα

Όροι Χρήσης

Προσωπικά Δεδομένα

Επικοινωνία

 

Η σελίδα είναι πλήρως συμμορφωμένη με τη σύσταση (ΕΕ) 2018/334 της επιτροπής της 1ης Μαρτίου 2018 , σχετικά με τα μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο (L63).

 

Visa Mastercard  Maestro  MasterPass