Δηλώσεις ζημιών για κατοικίες και επιχειρήσεις

ΞΕΚΙΝΑ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Δημοσίευση: 23 Σεπ 2020 15:24

ΦΑΡΣΑΛΑ (Γραφείο «Ε»)
Ξεκινάει η διαδικασία δηλώσεων καταβολής ενισχύσεων και αποκατάστασης ζημιών από τις πλημμύρες για κατοικίες και επιχειρήσεις. Ο Δήμος Φαρσάλων που έχει κηρυχθεί σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων

(ισχυρές βροχοπτώσεις και πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 2020, ενημερώνει τους πολίτες για τη διαδικασία ένταξης των οικογενειών ή των μεμονωμένων ατόμων στο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης μέσω της χορήγησης:
α) Του επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών (600 ευρώ και επιπλέον 600 ευρώ για πολύτεκνους και άτομα με Αναπηρία) που οι κύριες κατοικίες έχουν πληγεί.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου (Επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση).
2. Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Έντυπο Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους (για την επιβεβαίωση της κύριας ιδιόκτητης, μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας).
Για τους πολύτεκνους εκτός από τα δικαιολογητικά 1 και 2, απαιτείται και Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του οικείου Δήμου (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από τις υπηρεσίες του Δήμου).
Για τα άτομα με αναπηρία που λαμβάνουν προνομιακό επίδομα από τα εφαρμοζόμενα προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εκτός από τα δικαιολογητικά 1 και 2, απαιτείται Απόφαση έγκρισης χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ.
β) Του επιδόματος για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών και/ή αντικατάστασης της οικοσκευής μέχρι 6.000,00 ευρώ που οι κύριες κατοικίες τους έχουν πληγεί.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Aίτηση δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου (Επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση).
2. Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Έντυπο Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους (για την επιβεβαίωση της κύριας ιδιόκτητης, μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας).
3. Δήλωση τελευταίας υποβληθείσας Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Έντυπο Ε9) συνοδευόμενης από υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι δεν υπάρχει μεταβολή σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας.
Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι της εξουσιοδότησης είναι περισσότεροι του ενός, λόγω συγκατοίκησης κ.λπ., η οικονομική ενίσχυση χορηγείτε σε έναν εξ αυτών, μετά από εξουσιοδότηση που θα του παρέχουν οι υπόλοιποι.
γ) Του επιδόματος σε άτομα που υπέστησαν μόνιμη σωματική βλάβη με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω (εφάπαξ χορήγηση επιδόματος ποσού τεσσάρων χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ στα άτομα που, λόγω τραυματισμού τους εξαιτίας της φυσικής καταστροφής, υπέστησαν μόνιμη σωματική βλάβη με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω).
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
α) Αίτηση του ενδιαφερομένου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου.
β) Γνωμάτευση Βεβαίωσης Διευθυντή Κλινικής Νοσοκομείου Ε.Σ.Υ., στην οποία αναφέρεται ότι ο αιτών ή η αιτούσα υπέστη μόνιμη σωματική βλάβη, η οποία προκλήθηκε εξαιτίας φυσικής καταστροφής.
γ) Γνωμάτευσης ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας) σε ισχύ, για το είδος της πάθησης, το ποσοστό αναπηρίας και τη διάρκειά της.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πληγέντων πολιτών, η παραλαβή των αιτήσεων από την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου θα γίνεται αυτοπροσώπως, στα παρακάτω σημεία:
1. Για τη Δημοτική Ενότητα Ενιπέα, στο πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Σταυρού θα εξυπηρετηθούν οι πληγέντες πολίτες των Κοινοτήτων Αγ. Γεωργίου, Πολυνερίου και Σταυρού, ενώ στο κτίριο του Μορφωτικού Συλλόγου Ευυδρίου-Αγροτικό Σύλλογο, θα εξυπηρετηθούν οι πληγέντες κάτοικοι των Κοινοτήτων Ευυδρίου, Κατωχωρίου, Βασιλή και Υπέρειας.
2. Για τη Δημοτική Ενότητα Φαρσάλων, στο ισόγειο του Δημαρχιακού καταστήματος (με είσοδο από την Κεντρική Πλατεία Φαρσάλων).
Οι αιτήσεις των πληγέντων ΡΟΜΑ από της φυσικές καταστροφές θα υποβληθούν στο παράρτημα ΡΟΜΑ του Κέντρου Κοινότητας.
3. Για τη Δημοτική Ενότητα Πολυδάμαντα στον χώρο του ΚΕΠ της Δ.Ε. Πολυδάμαντα (Βαμβακού).
4. Για τη Δημοτική Ενότητα Ναρθακίου στο πρώην Δημοτικό Κατάστημα της Δ.Ε. Ναρθακίου (Ναρθάκιο).
Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται και ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας protokolo@dimosfarsalon.gr (σε αρχείο pdf).
Μετά την υποβολή των αιτημάτων, θα διενεργηθούν αυτοψίες στις δηλωμένες στην αίτηση των δικαιούχων ως πληγείσες κατοικίες, προκειμένου να ελέγξει ότι η κύρια κατοικία που έχει δηλωθεί είναι πληγείσα, στην περίπτωση του επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών και να ορίσει τον βαθμό ζημίας της κύριας κατοικίας, στην περίπτωση επιδόματος απλών κατασκευαστικών εργασιών ή/και της οικοσκευής.
Η προθεσμία για την υποβολή των αιτημάτων λήγει έναν μήνα από την πλημμύρα, ήτοι 18/10/2020.
Για θέματα που σχετίζονται με καταστροφές σε γεωργικές καλλιέργειες, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία, καθώς και σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και απώλεια ζωικού κεφαλαίου, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στους ανταποκριτές ΕΛΓΑ ανά Δημοτική Ενότητα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Δήμου (τηλέφωνα επικοινωνίας).
Επίσης, από την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020 δημοτικοί υπάλληλοι που εκτελούν χρέη ανταποκριτών ΕΛΓΑ, θα μεταβούν στα σημεία των κοινοτήτων όπως αυτά αναγράφονται παραπάνω, πλην της Δ.Ε. Φαρσάλων που η αναγγελία των ζημιών θα γίνεται στο ισόγειο του Δημαρχείου Φαρσάλων, (Πατρόκλου 3 Γραφείο 03-Γραφείο Γεωπόνων, τηλέφωνο επικ. 24913-50113).
Επισήμανση: Για την αποζημίωση των πληγεισών επιχειρήσεων θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση για τη διαδικασία αυτοψίας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (αρμόδιο όργανο Π.Ε. Λάρισας – Περιφέρεια Θεσσαλίας). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στον Δήμο Φαρσάλων (Ισόγειο Δημαρχείου Γραφείο 03-τηλέφωνο επικ.: 24913-50133, αρμόδια υπάλληλος Βούλα Μπαλαμπάνη ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση v. balabani@dimosfarsalon.gr).
Για οποιαδήποτε τροποποίηση ή μεταβολή σχετικά με τα σημεία παραλαβής των αιτήσεων/αναγγελιών ζημιών ή για λοιπά θέματα οι πληγέντες πολίτες θα ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του δήμου www.farsala.gr είτε θα επικοινωνούν στα τηλέφωνα 24913-50116 -142-113 και 133.
Συνημμένα δικαιολογητικά: Aίτηση, υπεύθυνες δηλώσεις (2) (Με γνήσιο της υπογραφής), σχετική ΚΥΑ.
ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
*Μέχρι την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου οι αιτήσεις αποζημίωσης για τις πληγείσες επιχειρήσεις στον Δήμο Φαρσάλων.
Από τον Δήμο Φαρσάλων γίνεται γνωστό ότι εκδόθηκε από τον Γενικό Διευθυντή Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η με αριθμό 2347/22-09-2020 ανακοίνωση σχετικά με τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι επιχειρήσεις που επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες) της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020.
Οι πληγείσες επιχειρήσεις μπορούν να καταθέτουν την αίτηση (σύμφωνα με το υπόδειγμα) και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στον Δήμο Φαρσάλων, μέχρι και την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020, στο ισόγειο του Δημαρχείου Φαρσάλων (αρμόδια υπάλληλος Βούλα Μπαλαμπάνη τηλ. επικοινωνίας 24913-50133).

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Προηγούμενο Επόμενο »

Συνδρομητική Υπηρεσία

διαβάστε την ελευθερία online

Ηλεκτρονικό Αρχείο Εφημερίδας


Σύνδεση Εγγραφή

Πρωτοσέλιδο εφημερίδας

Δείτε όλα τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας

Ψιθυριστά

Ο καιρός στη Λάρισα

Διαφημίσεις

INTERCOMM FOODS
SYNETAIRISTIKH TRAPEZA THESSALIAS
ELEFTHERIA
Μείνε μαζί μας

Η "Ελευθερία", ήταν από τις πρώτες εφημερίδες που σηματοδότησε την παρουσία της στο Internet, μ' ένα ολοκληρωμένο site.

Facebook Twitter Youtube

 

Θεσσαλικές Επιλογές

 sel ejofyllo karfitsa 1