ΑΓΙΑ

Συστάθηκε η Επιτροπή Διαβούλευσης

Δημοσίευση: 23 Νοε 2020 15:01

ΑΓΙΑ (Γραφείο «Ε») Του Νίκου Γουργιώτη

Συστάθηκε και εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, προ ολίγων ημερών,

η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, όργανο με καθαρά συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Η σύνθεση των μελών της ορίστηκε ως ακολούθως:
1. Μουκούλη Βασιλική, εκπρόσωπος Περιβαλλοντικού - Μορφωτικού Συλλόγου Σκήτης, με αναπληρώτριά της την Κορμού - Κρίκα Ελπίδα. 2. Κωνσταντίνος Ζέικος, εκπρόσωπος Γυμναστικού Συλλόγου «Ερμής», με τον αναπληρωτή του που θα ορίζεται εγγράφως κατά περίπτωση. 3. Καφανέλης Κυριάκος, εκπρόσωπος Αθλητικού Ομίλου «Δωτιέας», με αναπληρωτή του τον Γκαραβέλη Σωτήριο. 4. Συρακούλης Κλεάνθης, εκπρόσωπος Αθλητικού Ομίλου «Χείμαρρος Μαρμαρίνης», με αναπληρωτή του τον Κούσουλα Δημήτριο. 5. Τόλιος Απόστολος, εκπρόσωπος Αθλητικού Ομίλου «Φιλοκτήτης» Μελιβοίας, με αναπληρωτή του τον Δουβώρη Δημήτριο. 6. Βουνάτσου Στέλλα, εκπρόσωπος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 1ου Δημοτικού Σχολείου Αγιάς, με αναπληρώτριά της την Καλαπαναγιώτη Ζωγραφούλα. 7. Τσακνάκη Ευδοξία, εκπρόσωπος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αγιάς, με αναπληρώτριά της την Οικονόμου Φωτεινή. 8. Τσιαγκάλης Νικόλαος, εκπρόσωπος Κυνηγετικού Συλλόγου Αγιάς και Περιχώρων, με αναπληρωτή του τον Κατσιανίκο Αντώνιο. 9. Κίτσιος Ηλίας, εκπρόσωπος οικισμού Αλεξανδρινής, με αναπληρωτή του τον Γερασόπουλο Κωνσταντίνο. 10. Παπαϊωάννου Σταματία, εκπρόσωπος Πολιτιστικού Συλλόγου Παλαιοπύργου, με τον αναπληρωτή της που θα ορίζεται εγγράφως κατά περίπτωση. 11. Τσιαμπαλής Χρήστος, εκπρόσωπος Εξωραϊστικού Συλλόγου Πλατιάς Άμμου, με αναπληρωτή του τον Δήμκο Αθανάσιο. 12. Κρανιώτης Ευάγγελος, εκπρόσωπος Πολιτιστικού Συλλόγου «Όμηρος», με αναπληρωτή του τον Λουκανίκα Νεκτάριο. 13. Χατζή Βαΐτσα, εκπρόσωπος Συλλόγου Γυναικών Αγιάς, με αναπληρώτριά της την Μπαρμπάτση Μαρία. 14. Μαγαζιώτη Λεμονιά, εκπρόσωπος Συλλόγου Γυναικών Ποταμιάς, με την αναπληρώτριά της που θα ορίζεται εγγράφως κατά περίπτωση. 15. Ουλής Ιωάννης, εκπρόσωπος Πολιτιστικού Συλλόγου Ανατολιτών, με αναπληρώτριά του τη Γκουσγκούνη Αικατερίνη. 16. Χατζούλης Μιλτιάδης, εκπρόσωπος Πολιτιστικού Συλλόγου Μεγαλοβρύσου, με αναπληρώτριά του τη Χατζούλη Ιουλία. 17. Βαλάρης Βασίλειος, εκπρόσωπος Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Αγιάς «Μιλτιάδης Δάλλας», με αναπληρωτή του τον Σκάνδαλο Σωτήριο. 18. Τσιάρα Ανδρομάχη, εκπρόσωπος Πολιτιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Μεταξοχωρίου, με αναπληρώτριά του τη Δεληαργύρη Βασιλική. 19. Χατζοπούλου Αντωνία, εκπρόσωπος Πολιτιστικού Συλλόγου Βελίκας «Φιλοκτήτης», με αναπληρώτριά της τη Ζιάκα Ευθυμία. 20. Μανίκας Ευάγγελος, εκπρόσωπος Αγροτικού Συνεταιρισμού Ποταμιάς - Σκήτης, με αναπληρωτή του τον Δημούλη Αθανάσιο. 21. Ηλιάδης Δημήτριος, εκπρόσωπος Συλλόγου Καταστηματαρχών Παραλίας Ν. Λάρισας, με αναπληρωτή του τον Κανδυλάρη Βασίλειο. 22. Βαρτάλας Γεώργιος, εκπρόσωπος Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών Τ.Ε. / Νομαρχιακό Τμήμα Λάρισας, με τον αναπληρωτή του που θα ορίζεται εγγράφως κατά περίπτωση. 23. Γρουσόπουλος Χρήστος, εκπρόσωπος Γεωπονικού Συλλόγου Λάρισας, με αναπληρωτή του τον Ζαχαρή Αλέξανδρο.  24. Δημήτρης Γκόβαρης, εκπρόσωπος Συλλόγου Τριτέκνων Ν. Λάρισας, με αναπληρώτριά του την Τσακνάκη Ευδοξία. 25. Γιαννακού Μαρία, εκπρόσωπος Εξωραϊστικού Συλλόγου Βελίκας «Μελίβοια», με αναπληρώτριά της τη Ζαρογιάννη Μαριάννα. 26. Αρχοντής Αχιλλέας του Ευθυμίου, δημότης. 27. Γιανναρός Τριαντάφυλλος του Αλεξίου, δημότης. 28. Ευστρατίου Γεώργιος του Ευαγγέλου, δημότης. 29. Μακροβασίλης Σπυρίδων του Βασιλείου, δημότης. 30. Πλατσά Αντωνία του Σωτηρίου, δημότης. 31. Πολυμέρου Φανή του Βασιλείου, δημότης. 32. Ρήγας Νικόλαος του Θεοδώρου, δημότης. 33. Χατζούλης Θεόδωρος του Σπυρίδωνα, δημότης.
Η διάρκεια της θητείας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ακολουθεί τη θητεία της Δημοτικής Αρχής. Η συμμετοχή στην Επιτροπή είναι εθελοντική και άμισθη.

ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ
Στην Επιτροπή προεδρεύει ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Στις συνεδριάσεις της καλούνται υποχρεωτικά και συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου ο δήμαρχος, οι αντιδήμαρχοι, οι πρόεδροι των νομικών προσώπων του Δήμου, οι πρόεδροι των συμβουλίων των κοινοτήτων του Δήμου, οι πρόεδροι των κοινοτήτων του δήμου έως τριακοσίων κατοίκων, καθώς και εκπρόσωποι των τοπικών οργανώσεων των πολιτικών κομμάτων και οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κατά περίπτωση, μπορεί να καλούνται και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών αρχών.
Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης: α) Γνωμοδοτεί στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του Δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου. β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το Δημοτικό Συμβούλιο ή τον δήμαρχο. γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του Δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών. δ) Μπορεί να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.. Η διατύπωση γνώμης από την Επιτροπή δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της Επιτροπής κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της. ε) Μπορεί να εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη διεξαγωγή δημοτικού δημοψηφίσματος. στ) Διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού.
Συνεδριάζει δημόσια μετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά τον χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης και τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις μήνες για άλλα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση είτε από τον ίδιο τον πρόεδρο, είτε από τους φορείς που συμμετέχουν στην Επιτροπή.

 

 

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Προηγούμενο Επόμενο »

Συνδρομητική Υπηρεσία

διαβάστε την ελευθερία online

Ηλεκτρονικό Αρχείο Εφημερίδας


Σύνδεση Εγγραφή

Πρωτοσέλιδο εφημερίδας

Δείτε όλα τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας

Ψιθυριστά

Ο καιρός στη Λάρισα

Διαφημίσεις

INTERCOMM FOODS
Μείνε μαζί μας

Η "Ελευθερία", ήταν από τις πρώτες εφημερίδες που σηματοδότησε την παρουσία της στο Internet, μ' ένα ολοκληρωμένο site.

Facebook Twitter Youtube

 

Θεσσαλικές Επιλογές

 sel ejofyllo karfitsa 1