ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ

«Προς γνώση της κυρίας Βαγενά»

Δημοσίευση: 08 Απρ 2022 15:30

Οφείλω να ευχαριστήσω την κ. Βαγενά για την ανταπόκρισή της στην παράκλησή μου να κοινοποιήσει στοιχεία για «τα πάρα πολλά φράγματα» που «πραγματοποίησε» η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, διαπιστώνοντας όμως ότι η απάντησή της που δημοσιεύτηκε στο φύλλο της «Ε» της 6ης Απριλίου ήταν ελλιπής και αποδεικτική της αδυναμίας να αντιμετωπίσει το θέμα. Δεν έδωσε κανένα στοιχείο για οποιοδήποτε φράγμα και έκανε συνοπτική και ονομαστική μόνον αναφορά σε ορισμένα απ’ όσα περιλαμβάνονται στην 1η αναθεώρηση του ΣΔΛΑΠ Θεσσαλίας (2017), κατά λέξη αντιγραμμένη από την απόφαση έγκρισής του που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4182 Β/ 29-12-2017, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της απάντησης καλύπτει το ιστορικό του ΣΔΛΑΠ και ενέργειες για δύο έργα, την «Ανασύσταση λίμνης Κάρλας» και το «Φράγμα Σκοπιάς Φαρσάλων». Επίσης η αναφορά έργων μεταφοράς και διανομής νερού («Μεταφορά και διανομή νερού Κάρλας», «Δίκτυο άρδευσης Ταυρωπού Καρδίτσας», «Δίκτυα άρδευσης Τρικάλων») είναι άστοχη, γιατί δεν αφορούν έργα ταμίευσης.


Επειδή η κ. Βαγενά θεωρεί ότι υπάρχει επιλεκτική αντιπαράθεση εκ μέρους μου προς την ίδια, είμαι υποχρεωμένος να κάνω γνωστό ότι η πρόθεσή μου ήταν και είναι να γίνεται από κάθε υπεύθυνο αντικειμενική πληροφόρηση για τα έργα ταμίευσης νερού στη Θεσσαλία και να αντιμετωπίζονται οι αναληθείς υπερβολές του τύπου για «τα πάρα πολλά φράγματα» που «πραγματοποίησε» μία κυβέρνηση. Τη σκοπιμότητα αυτήν είμαι σε θέση να τη δικαιολογήσω επικαλούμενος την επαγγελματική (διπλ. πολιτικός μηχανικός) και υπηρεσιακή (υπάλληλος στην Περιφέρεια Θεσσαλίας) δραστηριότητά μου επί 30 σχεδόν έτη σε υδραυλικά έργα και ειδικότερα σε φράγματα (επίβλεψη κατασκευής φραγμάτων Αγιονερίου Ελασσόνας και Παναγιώτικου Ν. Πηλίου και προμελέτης φραγμάτων Πύλης και Νεοχωρίτη Τρικάλων). Γνωρίζοντας, λοιπόν, με επάρκεια τις διαδικασίες σχεδιασμού και κατασκευής φραγμάτων, οι οποίες απαιτούν τουλάχιστον μία δεκαετία σε ελληνικές συνθήκες, έχω την πεποίθηση ότι καμία ελληνική κυβέρνηση δεν είναι σε θέση να «πραγματοποιήσει πάρα πολλά φράγματα» στη διάρκεια μίας ή και δύο θητειών της και ήταν αναμενόμενο η κ. Βαγενά να μην είναι σε θέση να δώσει στοιχεία για τη σχετική δραστηριότητα της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
Στην 1η Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ Θεσσαλίας το 2017, στην οποία καθ’ υπόδειξη της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ αποκλείστηκε η μεταφορά έστω και μιας σταγόνας από τον Αχελώο στη λεκάνη του Πηνειού, μεθοδεύτηκε ταχυδακτυλουργικά ένα πλασματικό ισοζύγιο κάλυψης του υδατικού ελλείματος στη Θεσσαλία με τρεις δέσμες μέτρων: «Πρώτη δέσμη μέτρων - Μείωση κατανάλωσης νερού», «Δεύτερη Δέσμη Μέτρων - Δρομολογημένα (έργα)» και «Τρίτη Δέσμη Μέτρων -Πρόσθετα (έργα)». Στην απάντησή της, η κ. Βαγενά αντιγράφει από την 1η αναθεώρηση του ΣΔΛΑΠ Θεσσαλίας τα προτεινόμενα φράγματα της «Δεύτερης Δέσμης Μέτρων - Δρομολογημένα», αποφεύγοντας να αναφέρει επικαιροποιημένα τα χρονικά στοιχεία υλοποίησης των φραγμάτων αυτών, και δεν αναγράφει οτιδήποτε για τα φράγματα της «Τρίτης Δέσμης Μέτρων – Πρόσθετα», τα οποία είναι και τα σημαντικότερα, μεταξύ των οποίων και εκείνο της Σκοπιάς Φαρσάλων. Τα «Δρομολογημένα» φράγματα διακρίνονται στην 1η Αναθεώρηση σε όσα η υλοποίησή τους είχε αρχίσει πριν το 2014 και περιλαμβάνονται στο ΣΔΛΑΠ και σε εκείνα που θα υλοποιούνται σύμφωνα με την 1η Αναθεώρηση μετά το 2014. Συγκεκριμένα για τα φράγματα της πρώτης κατηγορίας (πριν το 2014): Ο «Ταμιευτήρας Κάρλας» με φορέα υλοποίησης το Υπουργείο Δημ. Έργων- Υποδομών άρχισε να κατασκευάζεται το 2000 και το 2009 έγινε η αρχική συγκέντρωση νερού σε αυτόν. Το 2013 ως φορέας υλοποίησης για τα υποέργα που είχαν απομείνει ανέλαβε η Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Το «Φράγμα Αγιονερίου Ελασσόνας» με φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια Θεσσαλίας άρχισε να κατασκευάζεται το 2000 και οι εργασίες σε αυτό διακόπηκαν το 2006. Έκτοτε δεν έχει γίνει οποιαδήποτε ενέργεια για τη συνέχισή του, εκτός από την ανάθεση από την Περιφέρεια μιας «Μελέτης Σκοπιμότητας», τα συμπεράσματα της οποίας παραμένουν μυστικά. Οπωσδήποτε το έργο δεν διαθέτει σήμερα περιβαλλοντική αδειοδότηση και το πιθανότερο είναι να εγκαταλειφθεί. Το «Φράγμα Ληθαίου Τρικάλων» με φορέα υλοποίησης αρχικά την τότε Νομαρχία Τρικάλων είχε ενταχθεί στο ΠΕΠ Θεσσαλίας 2000-2006 και συμπληρώνει αισίως την 20ετία της κατασκευής του, πλησιάζοντας ίσως προς το τέλος της. Το «Θυρόφραγμα Γυρτώνης» με φορέα υλοποίησης το Υπουργείο Δημ. Έργων-Υποδομών είναι έργο, το οποίο άρχισε να κατασκευάζεται το 2007 και ολοκληρώθηκε το 2013, οπότε παραδόθηκε στον ΤΟΕΒ Πηνειού για λειτουργία. Το «Φράγμα Μαυρομάτι Αλμυρού» με φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια εντάχθηκε το 2010 στο ΠΕΠ Θεσσαλίας και το 2015 είχε κατασκευαστεί το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών του φράγματος. Στα προαναφερόμενα έργα ταμίευσης νερού η συμβολή του ΣΥΡΙΖΑ ήταν περιορισμένη στη συνέχιση της όποιας χρηματοδότησής τους.
Το «Φράγμα Ναρθακίου Φαρσάλων» στη θέση Λουτζακόρεμα και το «Φράγμα Διλόφου Φαρσάλων» στη θέση Κακλιτζόρεμα, με σχεδιασμό που άρχισε το 2008 από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εντάχθηκαν στις αρχές του 2022 στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» με φορέα την Περιφέρεια Θεσσαλίας και δεν έχουν δημοπρατηθεί. Το «Φράγμα Δελερίων Λάρισας» άρχισε να μελετάται το 2006 από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, διαθέτει εγκεκριμένη ΜΠΕ και σήμερα αγνοείται η τύχη του. Για τα τρία αυτά φράγματα δεν δίνεται κάποιο στοιχείο ότι η υλοποίησή τους προωθήθηκε από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
Για τα φράγματα της δεύτερης κατηγορίας από τα «Δρομολογημένα», που εξελίσσονται και μετά το 2014: «Ταμιευτήρας Ν. Λάρισας στη θέση Πουρναρίου Αμπελακίων Λιβαδότοπος»: άρχισε η μελέτη του το 2008 από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το 2020 ξεκίνησε η διαδικασία απαλλοτριώσεων. Το 2021 προκηρύχθηκε η δημοπράτηση της «Μελέτης αρδευτικού δικτύου αξιοποίησης των νερών του ταμιευτήρα». «Ταμιευτήρας Ν. Λάρισας στη θέση Αγιόκαμπος Λιβαδότοπος»: άρχισε η μελέτη του το 2008 από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το 2020 ξεκίνησε η διαδικασία απαλλοτριώσεων. Για τους δύο αυτούς ταμιευτήρες εξαγγέλθηκε από την Περιφέρεια το 2020 η χρηματοδότηση για την κατασκευή των αντίστοιχων φραγμάτων, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει γίνει γνωστή κάποια περαιτέρω ενέργεια.
«Φράγματα Μπελμά Αγιάς Λάρισας»: Υπάρχει ΜΠΕ από το 2018. Αγνοείται η τύχη του έργου. Φορέας υλοποίησης φέρεται η ΔΕΥΑ Αγιάς. «Πεδινός Ταμιευτήρας Αγίων Αναργύρων Λάρισας» και «Πεδινός Ταμιευτήρας Κοιλάδας Λάρισας»: Αγνοείται η τύχη τους. «Λιμνοδεξαμενή Ξεριά Αλμυρού»: Η κατασκευή του διάρκεσε από το 2009 μέχρι και το 2021. «Πεδινοί ταμιευτήρες Καστρί – Γλαύκη»: Έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν από το 2019 και 2017 αντίστοιχα. Και για τα έργα αυτά δεν φαίνεται να υπάρχει πρόοδος κατά την περίοδο Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, εκτός της Λιμνοδεξαμενής Ξεριά Αλμυρού. Όπως προαναφέρθηκε, στην απάντησή της δεν γίνεται αναφορά στα προτεινόμενα έργα της «Τρίτης Δέσμης Μέτρων - Πρόσθετα» της 1ης Αναθεώρησης (Φράγματα Πύλης, Σκοπιάς, Μουζακίου, Καλούδας, Νεοχωρίτη, Καλού Νερού, Αγ. Αντωνίου, Κερασούλας, ρουφράκτη Τιτάνου), γιατί τότε θα γινόταν φανερό ότι η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε οποιαδήποτε ενέργεια για την υλοποίησή τους. Να σημειωθεί ότι όσον αφορά τα φράγματα Καλού Νερού και Αγ. Αντωνίου, με απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης του 2011, διακόπηκε η εκπόνηση των μελετών τους μαζί με εκείνη του φράγματος Αγ. Τριάδος.
Ως συμπέρασμα είναι προφανές ότι το καμάρι του ΣΥΡΙΖΑ, η 1η Αναθεώρηση του ΣΔΛΑΠ Θεσσαλίας, δεν είναι σε θέση να επιλύσει το υδατικό πρόβλημα της Θεσσαλίας στις επόμενες δεκαετίες, όσο και να την επικαλείται η κ. Βαγενά, η οποία από τη μία με την υποστήριξή της αποκλείει τη μεταφορά νερού από τον Αχελώο στον Πηνειό και από την άλλη επικρίνει την Κυβέρνηση και για την καθυστέρηση της πορείας των έργων μερικής εκτροπής στον Αχελώο!
Κώστας Μεζάρης

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Προηγούμενο Επόμενο »

Συνδρομητική Υπηρεσία

διαβάστε την ελευθερία online

Ηλεκτρονικό Αρχείο Εφημερίδας


Σύνδεση Εγγραφή

Πρωτοσέλιδο εφημερίδας

Δείτε όλα τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας

Ψιθυριστά

Ο καιρός στη Λάρισα

Διαφημίσεις

TEDRA
INTERCOMM FOODS
SYNETAIRISTIKH TRAPEZA THESSALIAS
Μείνε μαζί μας
MIKEL
αυτοκινητοδρομος αιγαιου
AKUO
ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ

Η "Ελευθερία", ήταν από τις πρώτες εφημερίδες που σηματοδότησε την παρουσία της στο Internet, μ' ένα ολοκληρωμένο site.

Facebook Twitter Youtube

 

Θεσσαλικές Επιλογές

 sel ejofyllo karfitsa 1

Γενικές Πληροφορίες

Η Εφημερίδα

Ταυτότητα

Όροι Χρήσης

Προσωπικά Δεδομένα

Επικοινωνία

 

Η σελίδα είναι πλήρως συμμορφωμένη με τη σύσταση (ΕΕ) 2018/334 της επιτροπής της 1ης Μαρτίου 2018 , σχετικά με τα μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο (L63).

 

Visa Mastercard  Maestro  MasterPass